0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Modyfikowanie wprowadzonej umowy w systemie

Wielkość tekstu:

Gdy okaże się że wprowadzona umowa zawiera błędy. Nie ma potrzeby kasować jej i wprowadzać od nowa, w takiej sytuacji system pozwala na Modyfikowanie wprowadzonej umowy. 

Modyfikowanie wprowadzonej umowy

System wFirma.pl umożliwia modyfikowanie wprowadzonej umowy. By poprawić błędy w umowie, należy w zakładce KADRY » UMOWY zaznaczyć umowę, której dotyczą zmiany, a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ. Otworzy się okno umowy, z danymi wprowadzonymi pierwotnie, w którym należy wprowadzić nowe informacje i kliknąć ZAPISZ.

Modyfikowanie wprowadzonej umowy w systemie wFirma.pl - funkcja modyfikuj

Modyfikowanie pozostałych dokumentów

Jeśli wprowadzone zmiany dotyczą sposobu rozliczania umowy (np. kwota wynagrodzenia, schemat składek ZUS lub rodzaj kosztów) to samo wprowadzenie modyfikacji w umowie nie spowoduje zmian we wcześniej wygenerowanych listach płac, rachunkach do umów cywilnoprawnych czy pozostałych rozliczeniach (deklaracje ZUS, zaliczka na podatek PIT-4). W takich sytuacjach należy przejść do odpowiedniej zakładki np. KADRY » LISTY PŁAC, gdzie należy zaznaczyć listę płac, w której powinny być naliczone poprawione dane » MODYFIKUJ. Analogicznie należy postąpić w przypadku rachunków do umów cywilnoprawnych, deklaracji rozliczeniowych czy zaliczki na podatek za pracownika.

Modyfikowanie wprowadzonej umowy w systemie wFirma.pl - funkcja modyfikuj listy płac

Dopiero po modyfikacji wszystkich tych dokumentów możliwe jest wygenerowanie deklaracji rozliczeniowych z nowymi danymi.

W przypadku gdy wygenerowano również deklaracje rozliczeniowe (ale nie dokonano ich wysyłki do urzędów) z ujęciem błędnych danych, to po modyfikacji list płac czy rachunków należy również uaktualnić same deklaracje.

Modyfikowanie wprowadzonej umowy a aneks

Jeśli zmiany w umowie dotyczą dotychczasowych warunków zatrudnienia konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy poprzez KADRY » UMOWY zaznaczyć umowę, której warunki mają ulec zmianie, a następnie wybrać opcję DODAJ » ANEKS.

Modyfikowanie wprowadzonej umowy w systemie wFirma.pl - aneks

Aneks w systemie można wprowadzać także na cele techniczne np. ze zmiana stawki podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów