Modyfikowanie wprowadzonej umowy w systemie

Gdy okaże się że wprowadzona umowa zawiera błędy. Nie ma potrzeby kasować jej i wprowadzać od nowa, w takiej sytuacji system pozwala na Modyfikowanie wprowadzonej umowy. 

Modyfikowanie wprowadzonej umowy

System wfirma.pl umożliwia modyfikowanie wprowadzonej umowy. By poprawić błędy w umowie, należy w zakładce KADRY » UMOWY zaznaczyć umowę, której dotyczą zmiany, a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ. Otworzy się okno umowy, z danymi wprowadzonymi pierwotnie, w którym należy wprowadzić nowe informacje » ZAPISZ.

Modyfikowanie wprowadzonej umowy - funkcja modyfikuj

Modyfikowanie pozostałych dokumentów

Jeśli wprowadzone zmiany dotyczą sposobu rozliczania umowy (np. kwota wynagrodzenia, schemat składek ZUS lub rodzaj kosztów) to samo wprowadzenie modyfikacji w umowie nie spowoduje zmian we wcześniej wygenerowanych listach płac, rachunkach do umów cywilnoprawnych czy pozostałych rozliczeniach (deklaracje ZUS, zaliczka na podatek PIT-4). W takich sytuacjach należy przejść do odpowiedniej zakładki np. KADRY » LISTY PŁAC » zaznaczyć listę płac, w której powinny być naliczone poprawione dane » MODYFIKUJ. Analogicznie należy postąpić w przypadku rachunków do umów cywilnoprawnych, deklaracji rozliczeniowych czy zaliczki na podatek za pracownika.

Dopiero po modyfikacji wszystkich tych dokumentów nastąpi zmiana w dokumentach rozliczeniowych.

Modyfikowanie wprowadzonej umowy - funkcja modyfikuj listy płac

Modyfikowanie wprowadzonej umowy a aneks

Jeśli zmiany w umowie dotyczą dotychczasowych warunków zatrudnienia konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy poprzez KADRY » UMOWY zaznaczyć umowę, której warunki mają ulec zmianie, a następnie wybrać opcję DODAJ » ANEKS.

Modyfikowanie wprowadzonej umowy a aneks

Aneks w systemie można wprowadzać także na cele techniczne np. ze zmiana stawki podatku.