Zarządzanie skrótami w systemie

System wFirma.pl umożliwia łatwy i szybki dostęp do najczęściej wykonywanych działań. Służy do tego funkcja SKRÓTÓW, która widnieje jako lista skrótów w prawej części systemu. Użytkownik ma możliwość spersonalizowania widocznych skrótów do swoich potrzeb.

Włączanie i wyłączanie skrótów

W celu włączenia lub wyłączenia listy skrótów należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » ZARZĄDZANIE INTERFEJSEM i przy pozycji WŁĄCZ SKRÓTY należy:

  • zaznaczyć kwadrat - jeżeli użytkownik chce mieć włączoną funkcję skrótów
  • odznaczyć kwadrat - jeżeli użytkownik chciałby wyłączyć funkcję skrótów 

i kliknąć opcję ZAPISZ.

Zarządzanie skrótami - włączenie skrótów

Wszystkie ulubione funkcje w jednym miejscu

Użytkownik dzięki funkcji SKRÓTÓW znajdującej się w prawej części okna ma możliwość jednym kliknięciem przejść do wybranych miejsc w systemie takich jak np. WYSTAW FAKTURĘ, czy WYGENERUJ WYDRUKI.

Zarządzanie skrótami - lokalizacja funkcji

Dodawanie skrótów

Użytkownik w systemie ma możliwość dodania do skrótów konkretnej podzakładki, aby mieć ją stale pod ręką. W tym celu należy przejść do widoku, który ma zostać dodany do listy skrótów, a następnie kliknąć w opcję DODAJ SKRÓT DO TEJ STRONY.

Dla przykładu, aby dodać do skrótów podzakładkę PODATEK DOCHODOWY należy przejść do START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i tam kliknąć w opcję DODAJ SKRÓT DO TEJ STRONY, wówczas na liście skrótów pojawi się ikona danej zakładki jako ostatnia pozycja na liście.

Zarządzanie skrótami - dodawanie skrótów

Możliwe jest również dodanie do skrótów konkretnych formularzy takich jak np. WYSTAWIENIE FAKTURY VAT. Aby dany formularz został dodany do listy skrótów wystarczy w tym celu zaznaczyć ikonę gwiazdki.

Zarządzanie skrótami - szczegółowe czynności

 

Zarządzanie skrótami w systemie wFirma.pl

Usuwanie skrótów

W momencie, gdy użytkownik nie potrzebuje już skrótu lub dodał go przez pomyłkę, może w bardzo prosty sposób go usunąć. Po kliknięciu opcji ZARZĄDZANIE SKRÓTAMI po prawej stronie okna, należy usunąć odpowiednie skróty i potwierdzić przez naciśnięcie opcji ZAPISZ.

Zarządzanie skrótami - opcja

Zarządzanie skrótami - usuwanie dodanych skrótów

Usunięcie skrótu możliwe jest także poprzez odznaczenie gwiazdki w konkretnym formularzu.

Zarządzanie skrótami - jak usunąć skrót z formularza?

Zmiana kolejności skrótów

Użytkownik z poziomu zarządzania skrótami ma również możliwość zmiany kolejności skrótów, dzięki czemu może spersonalizować widok najczęściej używanych akcji. W celu zmiany pozycji skrótów na liście należy kliknąć w opcję ZARZĄDZAJ SKRÓTAMI i w oknie edycji po najechaniu kursorem na dany skrót należy go przytrzymać myszką i przesunąć w górę lub dół. Po dokonaniu zmian kolejności skrótów, aby zmiany zostały zapisane należy wybrać opcję ZAPISZ.

Zarządzanie skrótami - opcja

Zarządzanie skrótami - zmiana kolejności skrótów

Zarządzanie skrótami w wersji mobilnej

Użytkownicy systemu wFirma.pl mają możliwość korzystania ze skrótów także na urządzeniach mobilnych. Aby otworzyć listę skrótów na urządzeniach mobilnych należy kliknąć w ikonę gwiazdki w prawym dolnym rogu ekranu.

Zarządzanie skrótami na urządzeniach mobilnych

Dzięki temu otworzy się menu zarządzania skrótami w którym możliwe jest spersonalizowanie dodanych skrótów.

Zarządzanie skrótami na urządzeniach mobilnych w wFirma.pl

Będąc na liście skrótów użytkownik może w łatwy i wygodny sposób zmieniać kolejność skrótów widocznych na liście lub je usuwać. W tym celu należy wybrać opcję ZARZĄDZAJ SKRÓTAMI.

Zarządzanie skrótami - modyfikacja skrótów

Po wybraniu tej opcji włączy się edycja listy, wówczas w celu zmiany pozycji skrótu na liście należy przytrzymać palec na ikonie strzałek i przesunąć daną pozycję w górę lub w dół, natomiast w celu usunięcia skrótu z listy należy nacisnąć ikonę kosza. Po dokonaniu zmian, aby zostały one zapisane należy wybrać opcję ZAPISZ I WYJDŹ.

Zarządzanie skrótami  - zmiana pozycji skrótu