Zarządzanie skrótami w systemie

System wFirma.pl umożliwia łatwy i szybki dostęp do najczęściej wykonywanych działań. Służy do tego funkcja SKRÓTÓW, która widnieje jako lista skrótów w prawej części systemu. Użytkownik ma możliwość spersonalizowania widocznych skrótów do swoich potrzeb.

Włączanie i wyłączanie skrótów

W celu włączenia lub wyłączenia listy skrótów należy przejść do zakładki USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » ZARZĄDZANIE INTERFEJSEM i przy pozycji WŁĄCZ SKRÓTY należy:

  • zaznaczyć kwadrat - jeżeli użytkownik chce mieć włączoną funkcję skrótów
  • odznaczyć kwadrat - jeżeli użytkownik chciałby wyłączyć funkcję skrótów 

i kliknąć opcję ZAPISZ.

Zarządzanie skrótami

Wszystkie ulubione funkcje w jednym miejscu

Użytkownik dzięki funkcji SKRÓTÓW znajdującej się w prawej części okna ma możliwość jednym kliknięciem przejść do wybranych miejsc w systemie takich jak np. WYSTAW FAKTURĘ, czy WYGENERUJ WYDRUKI.

Zarządzanie skrótami

Dodawanie skrótów 

Użytkownik w systemie ma możliwość dodania do skrótów konkretnej podzakładki, aby mieć ją stale pod ręką. W tym celu należy przejść do widoku, który ma zostać dodany do listy skrótów, a następnie kliknąć w opcję DODAJ SKRÓT DO TEJ STRONY.

Dla przykładu, aby dodać do skrótów podzakładkę PODATEK DOCHODOWY należy przejść do START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i tam kliknąć w opcję DODAJ SKRÓT DO TEJ STRONY, wówczas na liście skrótów pojawi się ikona danej zakładki jako ostatnia pozycja na liście.

Zarządzanie skrótami


Możliwe jest również dodanie do skrótów konkretnych formularzy takich jak np. WYSTAWIENIE FAKTURY VAT. Aby dany formularz został dodany do listy skrótów wystarczy w tym celu zaznaczyć ikonę gwiazdki.

Zarządzanie skrótami

Zarządzanie skrótami w systemie wFirma.pl

Usuwanie skrótów

W momencie, gdy użytkownik nie potrzebuje już skrótu lub dodał go przez pomyłkę, może w bardzo prosty sposób go usunąć. Po kliknięciu opcji ZARZĄDZANIE SKRÓTAMI po prawej stronie okna, należy usunąć odpowiednie skróty i potwierdzić przez naciśnięcie opcji ZAPISZ.

Zarządzanie skrótami

Zarządzanie skrótami

Usunięcie skrótu możliwe jest także poprzez odznaczenie gwiazdki w konkretnym formularzu.

Zarządzanie skrótami

Zmiana kolejności skrótów

Użytkownik z poziomu zarządzania skrótami ma również możliwość zmiany kolejności skrótów, dzięki czemu może spersonalizować widok najczęściej używanych akcji. W celu zmiany pozycji skrótów na liście należy kliknąć w opcję ZARZĄDZAJ SKRÓTAMI i w oknie edycji po najechaniu kursorem na dany skrót należy go przytrzymać myszką i przesunąć w górę lub dół. Po dokonaniu zmian kolejności skrótów, aby zmiany zostały zapisane należy wybrać opcję ZAPISZ.

Zarządzanie skrótami

Zarządzanie skrótami

Zarządzanie skrótami w wersji mobilnej

Użytkownicy systemu wFirma.pl mają możliwość korzystania ze skrótów także na urządzeniach mobilnych. Aby otworzyć listę skrótów na urządzeniach mobilnych należy kliknąć w ikonę gwiazdki w prawym dolnym rogu ekranu.

Zarządzanie skrótami

Dzięki temu otworzy się menu zarządzania skrótami w którym możliwe jest spersonalizowanie dodanych skrótów.

Zarządzanie skrótami

Będąc na liście skrótów użytkownik może w łatwy i wygodny sposób zmieniać kolejność skrótów widocznych na liście lub je usuwać. W tym celu należy wybrać opcję ZARZĄDZAJ SKRÓTAMI.

Zarządzanie skrótami

Po wybraniu tej opcji włączy się edycja listy, wówczas w celu zmiany pozycji skrótu na liście należy przytrzymać palec na ikonie strzałek i przesunąć daną pozycję w górę lub w dół, natomiast w celu usunięcia skrótu z listy należy nacisnąć ikonę kosza. Po dokonaniu zmian, aby zostały one zapisane należy wybrać opcję ZAPISZ I WYJDŹ.

Zarządzanie skrótami

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz