Pilnowanie terminów - przypomnienia SMS z kalendarza

W celu wysyłki przypomnień za pośrednictwem SMS-a należy najpierw dokonać integracji z serwisem SMSAPI zgodnie z instrukcją.

Wysyłka terminów za pomocą SMS-a

Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji z platformą SmsAPI możliwe jest zarządzanie przypomnieniami wysyłanymi za pośrednictwem SMS-ów o fakturach, wydatkach, terminach oraz deklaracjach. W tym celu należy przejść do zakładki BIURO » TERMINARZ. W prawym panelu pojawi się akcja Przypomnienia SMS. Po kliknięciu w nią otworzy się okno, w którym można określić typ przypomnienia, kiedy mają być wysyłane (liczba dni przed lub po upływie terminu) oraz godzinę wysyłki. 

przypomnienia sms z kalendarza na wfirma.pl

Przypomnienia wysyłane przez SMS

Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji możliwe jest ręczne stworzenie szablonu przypomnienia SMS w zakładce Ustawienia » Faktury » przypomnienia o braku płatności » Dodaj przypomnienie

przypomnienia sms z kalendarza na wfirma.pl 

Po wybraniu opcji Dodaj przypomnienie otworzy się okno z domyślną treścią szablonu, którą można dowolnie modyfikować. Można również stosować znaczniki, które w trakcie wysyłki zostaną zamienione na odpowiedni tekst:

  • [faktury] - numery faktur oddzielone przecinkami,
  • [wystawca] - nazwa firmy,
  • [pozostało] - pozostało do zapłaty,
  • [konto] - numer rachunku bankowego.

Liczba oraz długość wiadomości SMS jest zależna od wartości poszczególnych znaczników, dlatego liczby podane w polach (zielone, niebieskie, pomarańczowe) są orientacyjne. Jeżeli w treści szablonu znajdują się polskie znaki, maksymalna długość wiadomości to 67 znaków, a jeśli ich nie ma - 160.

Przypomnienia SMS dla kontrahentów

Przypomnienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy z fakturą jest powiązany kontrahent z katalogu kontrahentów z wypełnionym numerem telefonu. Przypomnienia SMS można wysyłać tylko ręcznie. 

przypomnienia sms z kalendarza na wfirma.pl

Wysyłanie przypomnień z systemu

Można wysyłać przypomnienia o braku płatności po zaznaczeniu danej faktury w zakładce:

  • PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » po zaznaczeniu faktury należy wybrać opcję Wyślij » Wyślij powiadomienie sms

przypomnienia sms z kalendarza na wfirma.pl 

  • WINDYKACJA » WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI » po zaznaczeniu wybranych pozycji WINDYKUJ » Wyślij przypomnienie;  

przypomnienia sms z kalendarza na wfirma.pl 

  • BIURO » PŁATNOŚCI » NIEROZLICZONE PRZYCHODY I WYDATKI » po zaznaczeniu wybranych pozycji WYŚLIJ »  Wyślij powiadomienie sms

przypomnienia sms z kalendarza na wfirma.pl