Pilnowanie terminów - przypomnienia SMS z kalendarza

W celu wysyłki przypomnień za pośrednictwem SMS-a należy najpierw dokonać integracji z serwisem SMSAPI zgodnie z instrukcją.

Wysyłka terminów za pomocą SMS-a

Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji z platformą SMSAPI możliwe jest zarządzanie przypomnieniami (wysyłanymi za pośrednictwem SMS-ów) o fakturach, wydatkach, terminach oraz deklaracjach. W tym celu należy przejść do zakładki START » TERMINARZ. W prawym panelu pojawi się akcja Przypomnienia SMS. Po kliknięciu w nią otworzy się okno, w którym można określić typ przypomnienia, kiedy mają być wysyłane (liczba dni przed lub po upływie terminu) oraz godzinę wysyłki. 

Przypomnienia sms - Terminarz 

Przypomnienia wysyłane przez SMS

Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji możliwe jest ręczne stworzenie szablonu przypomnienia SMS w zakładce Ustawienia » Faktury » Powiadomienia » SMS » Szablony SMS » Dodaj.

Przypomnienia sms - Szablony SMS

Po wybraniu opcji Dodaj przypomnienie otworzy się okno z domyślną treścią szablonu, którą można dowolnie modyfikować. Można również stosować znaczniki, które w trakcie wysyłki zostaną zamienione na odpowiedni tekst:

  • [faktura] - numer faktury,
  • [kwota] - kwota do zapłaty,
  • [konto] - numer rachunku bankowego,
  • [link] - odnośnik do płatności,
  • [termin] - termin płatności,
  • [firma] - nazwa skrócona firmy.

Liczba oraz długość wiadomości SMS jest zależna od wartości poszczególnych znaczników, dlatego liczby podane w polach (zielone, niebieskie, pomarańczowe) są orientacyjne. Jeżeli w treści szablonu znajdują się polskie znaki to maksymalna długość wiadomości to 67 znaków, a jeśli ich nie ma - 160.

Przypomnienia SMS dla kontrahentów

Przypomnienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy z fakturą jest powiązany kontrahent z katalogu kontrahentów z wypełnionym numerem telefonu.

 Przypomnienia sms - Kontrahent

Wysyłanie przypomnień z systemu

Można wysyłać przypomnienia o braku płatności po zaznaczeniu danej faktury w zakładce:

  • PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » po zaznaczeniu faktury należy wybrać opcję Wyślij » Wyślij przypomnienie SMS

Przypomnienia sms - Przychody

  • PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI » po zaznaczeniu wybranych pozycji Wyślij przypomnienie;  

Przypomnienia sms - Wierzytelności

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz