0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Plik JPK KR w systemie wFirma.pl - w jaki sposób wygenerować?

Wielkość tekstu:

JPK KR jest to jednolity plik kontrolny dla ksiąg rachunkowych, który można wygenerować w systemie wFirma dla biur rachunkowych i wysłać do urzędu skarbowego. Sprawdź, jak to zrobić!

Jak wygenerować JPK KR w systemie wFirma.pl?

W systemie można pobrać plik JPK KR w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK KR. W oknie, które się pojawi należy wybrać okres za jaki ma zostać przygotowany plik.

plik jpk kr

Aby móc wygenerować JPK KR konieczne jest posiadanie w danym okresie nadany numer dziennika dla każdego wpisu dodanego w księdze handlowej.

Co zrobić gdy pojawił się komunikat “W wybranym okresie znajdują wpisy rejestru księgowego bez nadanego numeru dziennika. Numer generowany jest w trakcie zamykania miesiąca.”?

W przypadku pojawienia się tego komunikatu konieczne jest w celu wygenerowania JPK KR nadanie numeru dziennika dla zapisów dokonanych w księdze handlowej.

Nadawanie numeru dziennika w księdze handlowej

Nadanie numeru dziennika dokonywane jest automatycznie gdy zamykany jest okres księgowy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY lub można je dodać ręcznie przez EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY

Poprzez zamknięcie okresu księgowego w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY zaznaczamy okres księgowy i korzystamy z opcji USTAW STATUS » ZAMKNIĘTY.

plik jpk kr

Drugim sposobem jest nadanie numerów ręcznie. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY zaznaczyć wpis i skorzystać z opcji MODYFIKUJ

plik jpk kr

Jak pobrać plik JPK KR w formacie XML?

Aby pobrać XML JPK KR należy kliknąć na wygenerowany plik JPK KR i w oknie, które się pojawi należy kliknąć opcję POBIERZ XML. Wówczas plik JPK KR zostanie zapisany na dysku lokalnym.

plik jpk kr

Wysyłka JPK KR na żądanie z systemu wfirma.pl

Pobrany plik w formie XML JPK KR można zapisać na nośniku danych lub skorzystać z bezpośredniej wysyłki do MF. Aby przesłać JPK KR należy wygenerowany plik JPK KR, zaznaczyć go na liście i skorzystać z opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO MF.

plik jpk kr

Wysyłka JPK KR wymaga uwierzytelnienia. W wygenerowanym oknie należy wybrać sposób wysyłki. Plik można podpisać i wysłać na dwa sposoby:

Jak pobrać UPO dla JPK KR? - Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Po zleceniu wysyłki przy wygenerowanym pliku pojawi się koperta w kolorze szarym. Klikając w ikonę koperty można sprawdzić status wysyłki. Po dokonanej wysyłce JPK KR, gdy ta przejdzie pomyślnie, koperta zmieni kolor na zielony. Wówczas możliwe będzie pobranie urzędowego poświadczenia odbioru złożenia JPK KR. Aby pobrać urzędowe poświadczenie odbioru należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik JPK KR z danego okresu oraz z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

plik jpk kr

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów