Przypinanie firmy do istniejącego konta w systemie

Przypinanie firmy do istniejącego konta może zdecydowanie ułatwić pracę przedsiębiorcom, jak również prowadzenie księgowości kilku firm jednocześnie.

Jak wygląda przypinanie firmy do istniejącego konta?

W tym celu należy w pierwszej kolejności ustalić, która z firm będzie kontem głównym. Następnie należy zalogować się na konto drugiej firmy i przejść do zakładki USTAWIENIA w sekcji INNE » UŻYTKOWNICY. Korzystamy z opcji Przypnij znajdującej się w górnym pasku menu. 

Przypinanie firmy do istniejącego konta - ustawienia

W oknie które się pojawi wypełniamy:

  • adres e-mail - należy podać adres, na jaki została założona firma wybrana jako konto główne

  • uprawnienia - oznaczamy jako administrator.

Przypinanie firmy do istniejącego konta - uprawnienia

Po ponownym zalogowaniu się na konto głównej firmy będzie istniała możliwość wyboru również innych kont.