Przypinanie firmy do istniejącego konta w systemie

Przypinanie firmy do istniejącego konta może zdecydowanie ułatwić pracę przedsiębiorcom, jak również prowadzenie księgowości kilku firm jednocześnie.

Jak wygląda przypinanie firmy do istniejącego konta?

W celu przypięcia firmy do innego konta w systemie wfirma.pl w pierwszej kolejności należy ustalić, która z firm będzie kontem głównym. Następnie należy zalogować się na konto drugiej firmy i przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY.

Przypinanie firmy -ustawienia

Z tego poziomu należy wybrać opcję PRZYPNIJ, która znajduje się w górnym pasku menu.

Przypinanie firmy

W nowo otwartym oknie należy zdefiniować:

  • adres e-mail - należy podać adres, na jaki została założona firma wybrana jako konto główne,

  • uprawnienia - należy wybrać wartość "Administrator".

Przypinanie firmy

Po zalogowaniu się na konto drugiej firmy przy nazwie nowej firmy będzie widoczna ikona, która oznacza, że zostało wysłane zaproszenie, które należy zaakceptować lub odrzucić. Wysłane zaproszenie do firmy

W celu przyjęcia zaproszenia do firmy należy zaznaczyć pole przy danej firmie, a następnie wybrać z górnego menu opcję ZAAKCEPTUJ ZAPROSZENIE DO FIRMY.

przypinanie firmy

Po wykonaniu tej czynności będzie możliwe zalogowanie się do danej firmy.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz