0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ustawienia ogólne podatków

Wielkość tekstu:

Ogólne - daty rozpoczęcia działalności i księgowania w serwisie

Wstępne ustawienia dotyczące podatków znajdują się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE

Ustawienia ogólne - modyfikowanie ustawień

Użytkownik wskazuje datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okres, od którego księgowość firmy będzie prowadzona w systemie wfirma.pl.

Ustawienia ogólne podatku dochodowego

W sytuacji, gdy daty te są rozbieżne (i data rozpoczęcia prowadzenia księgowości w wfirma.pl jest różna od początku roku), system wymusi uzupełnienie stanu poszczególnych kolumn księgi na koniec okresu, przed rozpoczęciem korzystania z systemu wfirma.pl.

Ustawienia ogólne - przeniesienie księgowości

Należy również wybrać formę deklaracji: papierową lub elektroniczną. Ustawienie to ma znaczenie dla wyznaczenia terminu złożenia deklaracji PIT 11. W przypadku wysyłki elektronicznej obowiązują bardziej korzystne, późniejsze terminy.

Podatek dochodowy

W części USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY określa się:

 • urząd skarbowy właściwy dla podatku dochodowego,
 • rodzaj prowadzonej przez podatnika ewidencji,
 • formę opodatkowania wskazaną w CEIDG-1,
 • zaliczkę, jaka będzie odprowadzana przez podatnika do urzędu,
 • sposób numeracji (jeżeli prowadzona jest KPiR).

Ustawienia ogólne podatku dochodowego

Podatek VAT

W części USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT wskazuje się:

 • informację czy firma jest czynnym podatnikiem VAT,
 • właściwość urzędu dla celów VAT,
 • szczegółowe informacje dotyczące planowanego charakteru rozliczeń,
 • informację na temat rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Ustawienia ogólne - VAT

ZUS

W części USTAWIENIA » PODATKI » ZUS definiuje się schemat opłacania składek oraz podstawowe informacje związane ze składkami na ubezpieczenia.

Ustawienia ogólne - ZUS

Funkcje księgowe

W części USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE znajdują się dodatkowe ustawienia dotyczące sposobu księgowania transakcji w systemie takie jak:

 • Wyliczanie różnic kursowych - funkcja dostępna wyłącznie w przypadku rozliczania w formie KPiR, 
 • Zdefiniowanie rozliczenia składki społecznej właściciela jako odliczenie w zaliczce na podatek lub bezpośrednio jako koszt w KPiR,
 • Sprawdzanie poprawności dat księgowania - opcja ta jest domyślnie zaznaczona. Odznaczenie tej opcji umożliwi zaksięgowanie faktury sprzed okresu rozpoczęcia prowadzenia księgowości w systemie oraz zaksięgowanie faktury w KPiR przed dniem jej wystawienia.

Ustawienia ogólne - czym są funkcje księgowe?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów