Ustawienia ogólne podatków

Ogólne - daty rozpoczęcia działalności i księgowania w serwisie

Wstępne ustawienia dotyczące podatków znajdują się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE

Ustawienia ogólne - modyfikowanie ustawień

Użytkownik wskazuje datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okres, od którego księgowość firmy będzie prowadzona w systemie wfirma.pl.

Ustawienia ogólne podatku dochodowego

W sytuacji, gdy daty te są rozbieżne (i data rozpoczęcia prowadzenia księgowości w wfirma.pl jest różna od początku roku), system wymusi uzupełnienie stanu poszczególnych kolumn księgi na koniec okresu, przed rozpoczęciem korzystania z systemu wfirma.pl.

Ustawienia ogólne - przeniesienie księgowości

Należy również wybrać formę deklaracji: papierową lub elektroniczną. Ustawienie to ma znaczenie dla wyznaczenia terminu złożenia deklaracji PIT 11. W przypadku wysyłki elektronicznej obowiązują bardziej korzystne, późniejsze terminy.

Podatek dochodowy

W części USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY określa się:

  • urząd skarbowy właściwy dla podatku dochodowego,
  • rodzaj prowadzonej przez podatnika ewidencji,
  • formę opodatkowania wskazaną w CEIDG-1,
  • zaliczkę, jaka będzie odprowadzana przez podatnika do urzędu,
  • sposób numeracji (jeżeli prowadzona jest KPiR).

Ustawienia ogólne podatku dochodowego

Podatek VAT

W części USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT wskazuje się:

  • informację czy firma jest czynnym podatnikiem VAT,
  • właściwość urzędu dla celów VAT,
  • szczegółowe informacje dotyczące planowanego charakteru rozliczeń,
  • informację na temat rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Ustawienia ogólne - VAT

ZUS

W części USTAWIENIA » PODATKI » ZUS definiuje się schemat opłacania składek oraz podstawowe informacje związane ze składkami na ubezpieczenia.

Ustawienia ogólne - ZUS