Skierowanie na badania lekarskie - jak wydrukować?

Posiadanie przez pracownika orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku stanowi podstawę do rozpoczęcia pracy. Bez aktualnych badań pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. Sfinansowanie i zapewnienie czasu na wykonanie okresowych badań lekarskich w trakcie zatrudnienia to także obowiązek pracodawcy. Zobacz jak w systemie wygenerować skierowanie na badania lekarskie dla pracownika.

Jak wygenerować skierowanie na badania lekarskie

W celu wydrukowania dla pracownika skierowania na badania lekarskie należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika, dla którego ma zostać wygenerowane skierowanie i z górnego paska wybrać opcję WYSTAW » SKIEROWANIE NA BADANIE.

Skierowanie na badania lekarskie - wystawianie

W systemie wFirma istnieje możliwość wystawienia skierowań na badania dla wielu pracowników jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć pracowników z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, a następnie wybrać opcję WYSTAW » SKIEROWANIE NA BADANIE. Dla każdego z pracowników otworzy się okno z możliwością doprecyzowania rodzaju badań oraz wprowadzenia opisu zajmowanego stanowiska.

W oknie drukowania skierowania należy wybrać rodzaj badań: wstępne, okresowe, czy kontrolne. Te ostatnie powinny zostać zlecone do wykonania pracownikowi po okresie przebywania przez niego na zwolnieniu lekarskim, którego długość przekracza 30 dni. 

Drukowanie 

Jeżeli w systemie dla danego pracownika dodana jest umowa o pracę, to stanowisko pracy zostanie zaczerpnięte z bieżącej umowy, jeżeli umowa nie została jeszcze dodana należy podać nazwę stanowiska pracy oraz opis stanowiska pracy.

 Skierowanie na badania lekarskie - rodzaj skierowania

Aby przejść dalej należy kliknąć “Drukuj”, po czym pojawi się okno ustawień drukowania, w którym zaznaczenie opcji “tryb edycji”, pozwoli uzupełnić skierowanie na badania lekarskie o dodatkowe informacje.

 

Skierowanie na badania lekarskie - ustawienia drukowania

Jeżeli w oknie ustawienia drukowania zaznaczymy “zapisz w dokumentach” to po ostatecznym zatwierdzeniu (kliknięciu “Drukuj” w oknie ustawienia drukowania) skierowanie zostanie zapisane na dysku w formie *.pdf, a także w zakładce “Dokumenty” pracownika, dla którego skierowanie na badania lekarskie zostało stworzone. Skierowanie ma zawsze aktualne dane i podstawę prawną do jego wystawienia. 

Skierowanie na badania lekarskie w dokumentach pracownika

W systemie możliwe jest prowadzenie elektronicznych akt osobowych o czym więcej E-akta i dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej w systemie wFirma.pl

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska