0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skierowanie na badania lekarskie - jak wydrukować?

Wielkość tekstu:

Posiadanie przez pracownika orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku stanowi podstawę do rozpoczęcia pracy. Bez aktualnych badań pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. Sfinansowanie i zapewnienie czasu na wykonanie okresowych badań lekarskich w trakcie zatrudnienia to także obowiązek pracodawcy. Zobacz jak w systemie wygenerować skierowanie na badania lekarskie dla pracownika.

Jak wygenerować skierowanie na badania lekarskie

W celu wydrukowania dla pracownika skierowania na badania lekarskie należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, zaznaczyć pracownika, dla którego ma zostać wygenerowane skierowanie i z górnego paska wybrać opcję WYSTAW » SKIEROWANIE NA BADANIE.

Skierowanie na badania lekarskie - wystawianie

W systemie wFirma istnieje możliwość wystawienia skierowań na badania dla wielu pracowników jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć pracowników z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, a następnie wybrać opcję WYSTAW » SKIEROWANIE NA BADANIE. Dla każdego z pracowników otworzy się okno z możliwością doprecyzowania rodzaju badań oraz wprowadzenia opisu zajmowanego stanowiska.

W oknie drukowania skierowania należy wybrać rodzaj badań: wstępne, okresowe, czy kontrolne. Te ostatnie powinny zostać zlecone do wykonania pracownikowi po okresie przebywania przez niego na zwolnieniu lekarskim, którego długość przekracza 30 dni. 

Drukowanie 

Jeżeli w systemie dla danego pracownika dodana jest umowa o pracę, to stanowisko pracy zostanie zaczerpnięte z bieżącej umowy, jeżeli umowa nie została jeszcze dodana należy podać nazwę stanowiska pracy oraz opis stanowiska pracy.

 Skierowanie na badania lekarskie - rodzaj skierowania

Dodatkowo w sekcji CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE istnieje możliwość uzupełnienia czynników do skierowania oraz ich ilości.

 Skierowanie na badania lekarskie - czynniki

Tryb edycji skierowania

Aby przejść dalej należy kliknąć “Drukuj”, po czym pojawi się okno ustawień drukowania, w którym zaznaczenie opcji “tryb edycji”, pozwoli uzupełnić skierowanie na badania lekarskie o dodatkowe informacje.

 

Skierowanie na badania lekarskie - ustawienia drukowania

Jeżeli w oknie ustawienia drukowania zaznaczymy “zapisz w dokumentach” to po ostatecznym zatwierdzeniu (kliknięciu “Drukuj” w oknie ustawienia drukowania) skierowanie zostanie zapisane na dysku w formie *.pdf, a także w zakładce “Dokumenty” pracownika, dla którego skierowanie na badania lekarskie zostało stworzone. Skierowanie ma zawsze aktualne dane i podstawę prawną do jego wystawienia. 

Skierowanie na badania lekarskie w dokumentach pracownika

W systemie możliwe jest prowadzenie elektronicznych akt osobowych o czym więcej E-akta i dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej w systemie wFirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów