0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Śmierć pracownika w czasie trwania umowy

Wielkość tekstu:

Otrzymałem informację że jeden z moich pracowników zmarł. Czy śmierć pracownika w czasie trwania umowy wpływa na wyliczenie wynagrodzenia? Czy w takiej sytuacji coś muszę zaznaczyć w systemie?

 

Śmierć pracownika jest powodem wygaśnięcia stosunku pracy. W takiej sytuacji  pracodawca ma obowiązek wypłaty rodzinie należności, które przysługują pracownikowi do dnia śmierci oraz czasami także odprawy pośmiertnej.  Od wypłaconego rodzinie wynagrodzenia i ekwiwalentu nie potrąca się składek, ale odprowadza się zaliczkę na podatek. Zaś odprawa pośmiertna jest całkowicie zwolniona z PIT i ZUS. 

Śmierć pracownika - zakończenie umowy

Pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest wprowadzenie zakończenia umowy o pracę w zakładce KADRY » UMOWY poprzez zaznaczenie danej umowy » nakierowanie kursora na opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Dodawanie zakończenia umowy

W oknie dodawania zakończenia umowy o pracę należy wybrać podstawę rozwiązania umowy: z powodu śmierci pracownika.

 Okno dodawania zakończenia

Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika

Po wprowadzeniu rozwiązania umowy pojawi się komunikat, który informuje o  konieczności modyfikacji listy płac z datą wypłaty, która ma miejsce po śmierci pracownika. Można to zrobić przechodząc do zakładki  KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE» zaznaczenie pola przy liście płac i kliknięcie opcji MODYFIKUJ.

Śmierć pracownika - komunikat

Ważne!
Wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane po śmierci pracownika członkom jego rodziny nie stanowią przychodu ze stosunku pracy czyli są zwolnione ze składek ubezpieczeniowych ale odprowadza się od nich zaliczkę na podatek w wysokości 17%. 

 

Śmierć pracownika - lista płac

Śmierć pracownika - dokumenty

ZUS ZWUA

Na skutek wygaśnięcia stosunku pracy w wyniku śmierci pracownika ustaje obowiązek ubezpieczenia społecznego takiej osoby. W związku z tym pracodawca ma obowiązek wyrejestrować zmarłego pracownika z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Deklaracje wyrejestrowującą można wygenerować przechodząc do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ  » ZUS ZWUA.

Śmierć pracownika zwua

W polu Kod przyczyny wyrejestrowania należy wybrać 500- zgon osoby ubezpieczonej.

Kod przyczyny wyrejestrowania-zgon ubezpieczonego

Świadectwo pracy

W przypadku śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i przechowuje w akt osobowych. Należy pamiętać że z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy może wystąpić do pracodawcy członek rodziny zmarłego pracownika lub inna osoba będąca spadkobiercą zmarłego pracownika. W celu wygenerowania świadectwa należy przejść do zakładki zakładki KADRY » UMOWY » zaznaczyć pola przy zakończonej umowie » DRUKUJ » Świadectwo pracy.

Śmierć pracownika świadectwo pracy

PIT 11

Gdy po zmarłym pracowniku nie ma osób uprawnionych do renty rodzinnej pracodawca powinien wystawić jedynie PIT-11 na osobę zmarłą uwzględniając kwoty wypłacone pracownikowi do dnia śmierci.

Jeśli istnieją osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, to pracodawca jako płatnik powinien wystawić informację PIT-11, :

  1. na zmarłego pracownika – w której wykazuje się wynagrodzenia wypłacone tej osobie za jej życia oraz
  2. na osoby uprawnione do renty rodzinnej po ww. pracowniku – która otrzymała wynagrodzenie po tym pracowniku już po jego śmierci.

W systemie można wygenerować PIT 11 za osobę zmarłą KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT 11.

Śmierć pracownika pit 11

W PIT 11 zostaną uwzględnione tylko kwoty wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymane przez tę osobę do dnia śmierci.

Jeśli wynagrodzenie po śmierci pracownika wypłacono osobom uprawnionym wówczas informacje PIT-11  na te osoby należy sporządzić poza systemem. Nie są już to przychody ze stosunku pracy, lecz przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów