0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona (sprzedaż mieszana)

Wielkość tekstu:

Podatnicy prowadzący jednocześnie działalność zwolnioną i opodatkowaną (tzw. sprzedaż mieszana) powinni ustalić proporcję sprzedaży, a po zakończeniu roku sporządzić roczną korektę VAT. W tym celu w pierwszej kolejności należy dokonać odpowiednich ustawień w systemie

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona - ustawienia w wfirma.pl

W przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej, proporcję sprzedaży opodatkowanej do łącznej sprzedaży, określa się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć opcję SPRZEDAŻ OPODATKOWANA I ZWOLNIONA.

Sprzedaż mieszana - ustawienia

Następnie należy dodać proporcję VAT poprzez wybór opcji DODAJ PROPORCJĘ VAT.

Sprzedaż mieszana - dodawanie proporcji VAT

Można to zrobić ręcznie, wpisując samodzielnie wyliczoną wartość procentową

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona

lub skorzystać z funkcji WYLICZ PROPORCJĘ (funkcja zadziała wyłącznie jeżeli w ubiegłym roku podatkowym przez cały rok księgowość prowadzona była w naszym systemie wfirma.pl).

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona

Wówczas system automatycznie wyliczy proporcję na podstawie wygenerowanych wartości sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej osiągniętej w ubiegłym roku.

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona

Zapisane ustawienia dotyczące proporcji będą uwzględniane przy księgowaniu wydatków związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Wprowadzając faktury zakupu w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT należy określić, z jakim rodzajem sprzedaży związany jest dany wydatek:

  • związany ze sprzedażą opodatkowaną,
  • związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną,
  • związany ze sprzedażą zwolnioną.

Sprzedaż opodatkowana i zwolnionaDeklaracja i rejestry VAT

Wydatki wprowadzone do systemu i oznaczone jako ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ OPODATKOWANĄ I ZWOLNIONĄ  podlegają ujęciu zarówno w pliku JPK V7 jak i rejestrze zakupu VAT.

W przypadku takich faktur w rejestrze VAT zakupu w kolumnie kwota netto oraz kwota VAT widoczna będzie proporcjonalna kwota podlegająca odliczeniu VAT.

Generując plik JPK V7 według schematu artykułu: Generowanie i wysyłka JPK V7 w systemie wfirma.pl w części 20. Nabycie towarów i usług pozostałych w poz. 43 pojawi się wyłącznie kwota podlegająca odliczeniu VAT, a nie te które widnieją na fakturze.

Roczna korekta VAT

Po zakończeniu roku, należy wyliczyć rzeczywistą proporcję sprzedaży za rok poprzedni, która będzie wstępną proporcją na rok następny. W tym celu należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, następnie należy dodać proporcję VAT i wybrać funkcję WYLICZ PROPORCJĘ.

Wówczas zostanie wygenerowany komunikat informujący o braku wpisu korekty VAT w rejestrze VAT z tytułu proporcji. Jeżeli korekta VAT ma zostać automatycznie ujęta w rejestrze VAT zakupu należałoby wybrać TAK, WYGENERUJ WPIS Z KOREKTĄ VAT.

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona

Po zapisaniu roczna korekta VAT zostanie automatycznie ujęta w rejestrze VAT zakupu.

Po ustaleniu współczynnika proporcji, w pliku JPK V7M za styczeń lub JPK V7K za I kwartał nowego roku dokonywany jest w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW wpis Roczna korekta proporcji VAT. System automatycznie przelicza różnice między odliczonym w trakcie roku zgodnie z wstępną proporcją VAT od wydatków, a także zakup środków trwałych z uwzględnieniem okresu korekty.

Szczegółowe dane na temat Rocznej korekty proporcji VAT widoczne będą po kliknięciu w aktywny link widniejący w Rejestrze.

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona

Różnice wynikające ze zmiany kwoty odliczonego podatku są korygowane w pliku JPK V7 w części kwota oraz kwota. Możliwe są tutaj dwie sytuacje:

  • dopłata podatku - gdy faktyczna proporcja jest niższa, niż zastosowana w ciągu roku,
  • nadpłata podatku - gdy faktyczna proporcja jest wyższa, niż zastosowana w ciągu roku.

W związku z roczną korektą wykazaną w pliku JPK V7, powstaje przychód lub koszt podatkowy, który należy wykazać w kolumnie 13 w KPiR.

Dokument DW odpowiednio zwiększający (gdy była nadpłata podatku VAT) lub zmniejszający (gdy była niedopłata podatku VAT) koszty uzyskania przychodu jest generowany automatycznie w dniu wygenerowania pliku JPK V7M za styczeń lub JPK V7K za I kwartał. DW znajduje się w zakładce EWIDENCJE » KPiR » DOWODY WEWNĘTRZNE.

Sprzedaż mieszana - księgowość rozpoczęta lub przeniesiona w trakcie roku

Jeżeli księgowość została przeniesiona i rozpoczęta w systemie w trakcie roku, korektę roczną z tytułu sprzedaży mieszanej należy wyliczyć ręcznie oraz wprowadzić wyliczone kwoty w zakładce: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS » DODAJ KOREKTĘ PROPORCJI VAT. W wygenerowanym oknie należy odznaczyć okienko AUTOMATYCZNE WYLICZENIE KOREKTY oraz wprowadzić kwotę korekty.

Sprzedaż mieszana - roczna korekta proporcji VAT w wfirma.pl

Dodatkowo kwotę korekty należałoby wprowadzić do KPiR za pomocą dowodu wewnętrznego w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów