Deklaracja VIU R - jak wypełnić w systemie?

Rejestracja do VAT OSS

W związku ze zmianami w zakresie rozliczania zagranicznej sprzedaży wysyłkowej oraz przekształceniem istniejącej procedury VAT-MOSS możliwa jest rejestracja do VAT-OSS. W przypadku rozliczania unijnego przez podatnika z kraju Wspólnoty, rejestracji dokonuje się za pomocą zgłoszenia VIU R.

Aby wygenerować deklarację VIU R w systemie, należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VIU R.

VIU R - jak wypełnić?

Pojawi się wówczas okno dodawania nowego zgłoszenia VIU R. W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy wybrać cel złożenia zgłoszenia oraz podać daty wypełnienia formularza oraz rozpoczęcia korzystania z procedury VAT-OSS. Dodatkowo istnieje możliwość dodania Innych nazw handlowych firmy oraz Adresu strony www oraz zaznaczenia charakteru sprzedaży czyli wysyłkowej sprzedaży towarów (już nie tylko usług elektronicznych i telekomunikacyjnych).

W zakładce OSOBA KONTAKTOWA należy podać podstawowe dane podatnika (imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail).

VIU R - osoba kontaktowa

W zakładce RACHUNEK BANKOWY należy podać szczegóły rachunku bankowego takie jak: numer IBAN, numeru BIC oraz dane właściciela rachunku.

Numer IBAN musi zaczynać się od dwuliterowego prefiksu kraju - w przypadku Polski właściwy prefiks to PL.

VIU R - rachunek bankowy

Zakładka SIEDZIBY I NUMERY VAT W INNYCH KRAJACH przeznaczona jest dla podatników posiadających siedziby oraz numery VAT nadane w innych państwach członkowskich lub w krajach spoza Unii.

VIU R - siedziby i numery VAT w innych krajach

W zakładce OŚWIADCZENIA znajdują się obowiązkowe oświadczenia dla podmiotu, który chce korzystać z procedury MOSS:

  • oświadczenie o zgodności adresu działalności z danymi rejestrowymi VAT-R,
  • zgoda na otrzymywanie pism drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

VIU R - Oświadczenia

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy wybrać opcję ZAPISZ.

Wygenerowana deklaracja zgłoszeniowa pojawi się w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie możliwe jest jej modyfikowanie, wydrukowanie lub wysyłka elektroniczna za pomocą własnego elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

viu r

Po zarejestrowaniu się na potrzeby VAT OSS należy to także oznaczyć w ustawieniach w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT poprzez zaznaczenie opcji PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS i następnie kliknąć ZAPISZ.

VIU R - ustawania MOSS

Sprzedając towary w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość (tzw. WSTO) należy dodatkowo zaznaczyć opcję ZAGRANICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA.

Wyrejestrowanie z VAT OSS

Aby dokonać wyrejestrowania z VAT MOSS należy przejeść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VIU R.

W oknie dodawania nowego zgłoszenia VIU R w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy wybrać cel złożenia zgłoszenia - WYREJESTROWANIE oraz podać przyczynę wyrejestrowania.

VIU R - siedziba w innym kraju

Zakładkę SIEDZIBA W INNYM KRAJU wypełniają wyłącznie podatnicy posiadające siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium UE.

VIU R - siedziba w innym kraju

W zakładce OŚWIADCZENIA znajdują się obowiązkowe oświadczenia:

  • oświadczenie o zgodności adresu działalności z danymi rejestrowymi VAT-R,
  • zgoda na otrzymywanie pism drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

VIU R - zakładka Oświadczenia

Po wypełnieniu niezbędnych danych należy wybrać opcję ZAPISZ.

Deklaracja będzie dostępna w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz