Deklaracja VIU R

Rejestracja do VAT MOSS

Od października 2014 roku istnieje możliwość rejestracji dla celów MOSS. W przypadku rozliczania unijnego przez podatnika z kraju Wspólnoty rejestracji dokonuje się za pomocą deklaracji VIU R.

Aby wygenerować deklarację VIU R w systemie należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VIU R.

Pojawi się wówczas okno dodawania nowego zgłoszenia VIU R. W zakładce Podstawowe informacje należy wybrać cel złożenia zgłoszenia oraz podać daty wypełnienia formularza oraz rozpoczęcia korzystania z procedury MOSS.

Dodatkowo istnieje możliwość dodania Innych nazw handlowych firmy oraz Adresu strony www.

W zakładce Osoba kontaktowa należy podać podstawowe dane podatnika (imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail).

W zakładce Rachunek bankowy należy podać szczegóły rachunku bankowego takie jak: numer IBAN, numeru BIC oraz dane właściciela rachunku. Numer IBAN musi zaczynać się od dwuliterowego prefiksu kraju - w przypadku Polski właściwy prefiks to PL.

Zakładka Siedziby i numery VAT w innych krajach przeznaczona jest dla podatników posiadających siedziby oraz numery VAT nadane w innych państwach członkowskich lub w krajach spoza Unii.

W zakładce Oświadczenia znajdują się obowiązkowe oświadczenia dla podmiotu, który chce korzystać z procedury MOSS:

  • oświadczenie o zgodności adresu działalności z danymi rejestrowymi VAT-R,
  • zgoda na otrzymywanie pism drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych należy wybrać opcję Zapisz.

Wygenerowana deklaracja zgłoszeniowa pojawi się w zakładce BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT, gdzie możliwe jest jej modyfikowanie, wydrukowanie lub wysyłka elektroniczna za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Deklaracja VIU R

Wyrejestrowanie z VAT MOSS

Aby dokonać wyrejestrowania z VAT MOSS należy przejeść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VIU R.

W oknie dodawania nowego zgłoszenia VIU R w zakładce Podstawowe informacje należy wybrać cel złożenia zgłoszenia - Wyrejestrowanie oraz podać przyczynę wyrejestrowania.

Zakładkę Siedziba w innym kraju wypełniają wyłącznie podatnicy posiadające siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium UE.

W zakładce Oświadczenia  znajdują się obowiązkowe oświadczenia:

  • oświadczenie o zgodności adresu działalności z danymi rejestrowymi VAT-R,
  • zgoda na otrzymywanie pism drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Po wypełnieniu niezbędnych danych należy wybrać opcję Zapisz.

Deklaracja będzie dostępna w zakładce BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT.