Tworzenie raportów OSW i RIA w systemie

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe druki ZUS RIA i ZUS OSW. Zostały wprowadzone, aby umożliwić skrócenie okresu przechowywania akt osobowych. System umożliwia tworzenie dokumentów OSW i RIA, które to służą do skrócenia okresu przechowywania akt  z 50 do 10 lat.  ZUS RIA i ZUS OSW składa się w celu skrócenia okresu przechowywania akt, wyłącznie w przypadku pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Generowanie deklaracji ZUS OSW

Generowanie oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych jest możliwe w zakładce: START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE » ZUS OSW.

osw i ria - generowanie OSW

 

Przedsiębiorca może wycofać oświadczenie ZUS OSW, które już złożył bez żadnych konsekwencji pod warunkiem, że nie złożono jednak jeszcze pierwszego raportu informacyjnego ZUS RIA. Jeśli wycofa oświadczenie, nie będzie mógł skorzystać ze skróconego okresu przechowywania dokumentacji pracowników i zleceniobiorców. Oznacza konieczność przechowywania przez 50 lat.

RIA - raporty informacyjne za ubezpieczonych 

Raport informacyjny ZUS RIA składasz za ubezpieczonych, którzy byli Twoimi pracownikami lub byli zleceniobiorcami.  Wygenerować można go w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE » ZUS RIA.

osw i ria - generowanie RIA

OSW i RIA - wysyłka do ZUS 

W systemie istnieje możliwość wysyłki zarówno oświadczenia jak i raportów bezpośrednio do ZUS. W tym celu należy przejść do zakładki. Opcja ta jest dostępna w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE. Po zaznaczeniu właściwej deklaracji podświetli się pole “Wyślij do ZUS”. 

 osw i ria - wysyłka RIA

 

Podobnie w przypadku formularza ZUS RIA. Opcja ta jest dostępna w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE. Po zaznaczeniu właściwej deklaracji podświetli się pole “Wyślij do ZUS”. 

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn