Ulga na działalność badawczo-rozwojową w KPiR

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na działalność badawczo - rozwojową, są zobowiązani wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 26e ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które są z nią związane, w kolumnie 16 KPiR - Koszty BR.

Koszty związane z ulgą na działalność badawczo-rozwojową w systemie wfirma.pl ujmuje się poprzez bezpośredni wpis w zakładce EWIDENCJE » KPiR » Dodaj wpis w polu Koszty BR

Oprócz danych kontrahenta (lub oznaczenia opcji Brak kontrahenta), numeru dowodu i daty wpisu, należy uzupełnić pole Opis. Na wydruku KPiR w kolumnie nr 16 pojawią się informacje wpisane w polach Opis oraz Koszty BR.

Wartości zapisane w kolumnie 16 KPiR nie mają wpływu na wyliczenie zobowiązań podatkowych (pomniejszenie dochodu). Służą jedynie ewidencjonowaniu poniesionych kosztów, które będą uwzględniane w zeznaniu rocznym jako odliczenie z tytułu ulgi na działalność B+R. Oznacza to, że wszystkie te wydatki, które stanowią koszty podatkowe, należy księgować odrębnie poprzez zakładkę Wydatki lub ujmując koszt ręcznym wpisem w odpowiedniej kolumnie KPiR w zakładce EWIDENCJE » KPiR » Dodaj wpis. 

Czynni podatnicy VAT, którym przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu kosztów B+R, wykazują te koszty w kwotach netto.  Koszty działalności badawczo-rozwojowej zakwalifikowanych przez przedsiębiorcę do ulgi będą również widoczne na wydruku podsumowania (opcja Drukuj podsumowanie).