0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w KPiR

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na działalność badawczo - rozwojową, są zobowiązani wyodrębniać koszty, o których mowa w art. 26e ust. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które są z nią związane, w kolumnie 16 KPiR - Koszty BR.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową - księgowanie

Koszty związane z ulgą na działalność badawczo-rozwojową w systemie wfirma.pl ujmuje się poprzez bezpośredni wpis w zakładce EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. W oknie które się pojawi wprowadzamy ją w polu KOSZTY BR

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Oprócz danych kontrahenta (lub oznaczenia opcji BRAK KONTRAHENTA), numeru dowodu i daty wpisu, należy uzupełnić pole OPIS.

Wartości zapisane w kolumnie 16 KPiR nie mają wpływu na wyliczenie zobowiązań podatkowych (pomniejszenie dochodu). Służą jedynie ewidencjonowaniu poniesionych kosztów, które będą uwzględniane w zeznaniu rocznym jako odliczenie z tytułu ulgi na działalność B+R.
Oznacza to, że wszystkie te wydatki, które stanowią koszty podatkowe, należy księgować odrębnie poprzez zakładkę WYDATKI lub ujmując koszt ręcznym wpisem w odpowiedniej kolumnie KPiR w zakładce EWIDENCJE » KPIR » DODAJWPIS. 

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Czynni podatnicy VAT, którym przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu kosztów B+R, wykazują te koszty w kwotach netto.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w KPiR

Na wydruku KPiR (EWIDENCJE » KPIR » DRUKUJ » DRUKUJ KPIR) w kolumnie nr 16 pojawią się informacje wpisane w polach OPIS oraz KOSZTY BR.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Koszty działalności badawczo-rozwojowej zakwalifikowanych przez przedsiębiorcę do ulgi będą również widoczne na wydruku podsumowania (opcja DRUKUJ » DRUKUJ PODSUMOWANIE). 

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów