0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ustawienia w MOJO po stronie systemu wfirma

Wielkość tekstu:

MOJO to webowa aplikacja, która umożliwia wystawianie, wysyłanie oraz rozliczanie faktur bezpośrednio u klienta. Dzięki integracji MOJO z systemem wFirma.pl istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych ustawień dotyczących aplikacji po stronie serwisu.
Dodatkowe ustawienia w MOJO jakie można wprowadzić to:

  • Seria numeracji,
  • Domyślny rachunek bankowy,
  • Cena jednostkowa.

Seria numeracji - wybór numeracji dla MOJO

Dodatkowa seria numeracji wprowadzona poprzez system wFirma.pl umożliwia ustawienie osobnej numeracji faktur sprzedaży wystawionych w aplikacji MOJO.

Wybór domyślnej serii numeracji oznacza kontynuowanie serii numeracji faktur wystawianych bezpośrednio w systemie wFirma.pl
Aby wybrać nową serię numeracji faktur wystawianych w MOJO należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » APLIKACJA MOBILNA MOJO gdzie jako SERIĘ NUMERACJI należy wybrać NOWA SERIA.

ustawienia w mojoNastępnie w wyświetlonym oknie należy wybrać unikalną serię numeracji faktur gdzie jako:

  • NAZWĘ - należy określić typ dokumentu, dla którego tworzony jest dodatkowy wzór dokumentu.
  • TYP DOKUMENTU - automatycznie system wybiera Fakturę VAT
  • WZORZEC - należy wybrać odpowiedni wzorzec, tak by program automatycznie definiował poprawny numer dokumentu

ustawienia w mojo

W ten sposób dodatkowa seria numeracji, pozwala rozróżnić w prowadzonej ewidencji faktury wystawione w systemie, od faktur wystawionych za pomocą aplikacji MOJO.

Ustawienia w MOJO - domyślny rachunek bankowy dla aplikacji

Dzięki integracji systemu wFirma.pl z aplikacją MOJO istnieje możliwość ustawienia dodatkowego rachunku bankowego dla faktur sprzedaży wystawianych w MOJO. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » APLIKACJA MOBILNA MOJO » DOMYŚLNY RACHUNEK BANKOWY » NOWY RACHUNEK

ustawienia w mojo
W wyświetlonym oknie należy wypełnić podstawowe dane, które będą pojawiały się w danych sprzedawcy na fakturach z formą płatności PRZELEW.

ustawienia w mojo

Po wprowadzeniu zmian nowy rachunek bankowy zostanie przypisany do dokumentów wystawianych w aplikacji MOJO.

Cena jednostkowa

MOJO to prosta aplikacja do webowego fakturowania. W związku z tym przed wystawieniem faktur w aplikacji należy ustawić rodzaj ceny jednostkowej w jakiej wyrażane będą sprzedawane produkty lub usługi. Użytkownik ma do wyboru:

  • cenę netto - jest ceną towaru/usługi bez podatku VAT
  • cenę brutto - jest ceną towaru lub usługi, która już ma doliczony podatek VAT

W celu wyboru ceny jednostkowej w jakiej wyrażony będzie przedmiot sprzedaży na fakturach wystawionych w MOJO należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » APLIKACJA MOBILNA MOJO » CENA JEDNOSTKOWA

ustawienia w mojo

W zależności od wybranej ceny jednostkowej, system automatycznie przeliczy podatek VAT oraz łączną wartość netto lub brutto na wydruku faktury wystawionej w MOJO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów