Definiowanie kolumn w tabeli w kokpicie biura rachunkowego

W tabelach, przy których w prawym górnym rogu pojawia się ikonka Definiowanie kolumn w tabeli - ustawienia, istnieje możliwość rozwinięcia menu bocznego, w którym możliwe jest uruchomienie USTAWIENIA KOLUMN, gdzie możliwe jest definiowanie kolumn. Dzięki temu, można przystosować interfejs do indywidualnych potrzeb. Ustawienia tabeli są pomocne podczas eksportu widocznej części tabeli oraz przy zastosowaniu etykiet.

 Definiowanie kolumn w tabeli - ustawienia kolumn

Po kliknięciu w ikonkę układu tabeli można zdefiniować AKTYWNE KOLUMNY za pomocą funkcji “podnieś” / “upuść”. Przenoszenie poziome między listami pozwala wybrać kolumny, jakie będą pojawiać się w interfejsie, a przesunięcia w pionie na liście AKTYWNE KOLUMNY pozwoli ustalić ich kolejność wyświetlania. Po ustawieniu bloczków według własnych preferencji, należy zatwierdzić wybór przyciskiem ZAPISZ.

definiowanie kolumn w tabeli

Ręczne definiowanie kolumn

Wartości numeryczne w danej pozycji oznaczają szerokość kolumn podane w pixelach. Wartości te można, modyfikować, wpisując inną wartość numeryczną większą niż 0 oraz auto. Opcja auto powoduje przypisanie wolnego rozmiaru równo między wszystkie kolumny posiadające tę wartość. Ostatnia kolumna nie ma wartości numerycznej, ponieważ domyślnie będzie przyjmowała taka wartość, która pozwoli na dopasowanie jej do pozostałej wolnej szerokości (automatycznie przyznawana jest wartość auto).

Dzięki ikonie definiowanie kolumn przywrócimy wartość domyślną.

 definiowanie kolumn w tabeli

Link resetowania szerokości kolumn służy do przywrócenia szerokości wszystkich aktywnych kolumn do wartości domyślnej bez kasowania schematu kolumn.

 definiowanie kolumn w tabeli