0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyksięgowanie kosztu opłaconego gotówką o wartości powyżej 15 tys. zł

Wielkość tekstu:

Jeżeli wartość wydatku ponoszonego przez przedsiębiorcę przekracza kwotę 15 tys. zł może stanowić on koszt uzyskania przychodu, jeżeli został opłacony za pośrednictwem rachunku bankowego. W przypadku, gdy wydatek o wartości powyżej 15 tys. zł został opłacony gotówką nie może on stanowić kosztu podatkowego. Przedsiębiorca powinien dokonać wyksięgowania takiego wydatku z KPiR.

Limit transakcji gotówkowych w systemie wfirma.pl

System wfirma.pl informuje użytkownika o przekroczeniu limitu transakcji gotówkowych, które nie podlegają ujęciu w kosztach. W momencie, gdy zostanie wprowadzony wydatek rozliczony gotówką o wartości powyżej 15 tys. zł system wyświetli odpowiedni komunikat informacyjny:

Wyksięgowanie kosztu opłaconego gotówką - komunikat w systemie

Limit transakcji gotówkowych, które mogą stanowić koszt uzyskania przychodu został obniżony w 2017 r. z wartości 15 tys. euro do 15 tys. zł.

Wyksięgowanie kosztu opłaconego gotówką o wartości powyżej 15 tys. zł - jak wprowadzić?

Aby wyksięgować wydatek zaksięgowany pierwotnie w systemie, który został opłacony gotówką o wartości powyżej 15 tys. zł należy dokonać jego ręcznego wyksięgowania z KPiR. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS.

Wyksięgowanie kosztu opłaconego gotówką - wybór kolumny KPIR

Datę należy ująć jako moment faktycznie zaksięgowanego wydatku w KPIR. Kwotę wydatku należy wprowadzić ze znakiem minus, w kolumnie zgodnej z rodzajem wydatku wybranym podczas ujmowania go pierwotnie. Po zapisaniu wprowadzona kwota zostanie wyksięgowana z KPiR, co będzie prawidłowym działaniem w tym przypadku.

Jeżeli wydatek został w części lub w całości opłacony gotówką a wartość ta przekraczała 15 tys. zł, wówczas należy odpowiednio wprowadzić wartość ujemną tej części lub całości kwoty wydatku.

Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonał zakupu towarów za kwotę 16.000 zł w dniu 1 listopada 2020 r. Zapłatę uiścił gotówką. Zakupione towary zaksięgował w całej wartości do KPiR w kol. 10 - zakup towarów i materiałów w czerwcu.

Wartość opłacona gotówką w kwocie 16.000 zł nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. Z tytułu przekroczenia limitu transakcji gotówkowych przedsiębiorca powinien dokonać wyksięgowania kosztu w wartości opłaconej gotówką z kolumny 10 KPiR, w dacie pierwotnie zaksięgowanego wydatku (1 listopada 2020 r.).

W systemie wfirma.pl wyksięgowanie z powyższego przykładu nastąpiłoby w następujący sposób:

Wyksięgowanie kosztu opłaconego gotówką - wyksięgowanie z KPIR

Wydatek o wartości powyżej 15 tys. zł w całości opłacony gotówką - jak wyksięgować?

Jeżeli wydatek o wartości powyżej 15 tys. w całości został opłacony gotówką, wówczas można skorzystać z drugiej możliwości jego wyksięgowania z KPiR. Należy odnaleźć dany wydatek w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE, zaznaczyć go i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Wyksięgowanie kosztu opłaconego gotówką - modyfikowanie wydatku

W oknie modyfikacji wydatku należy przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE i z opcji SKUTEK KSIĘGOWY wybrać opcję:

  • NIE KSIĘGUJ (w przypadku wydatku, który został zaksięgowany bez odliczenia podatku VAT) lub

  • KSIĘGUJ DO VAT (w przypadku wydatku zaksięgowanego na podstawie faktury VAT).

Wyksięgowanie kosztu opłaconego gotówką - skutek księgowy

W ten sposób wartość wydatku w całości zostanie usunięta z KPiR z kolumny zgodnej z oznaczonym rodzajem wydatku.

Dokonując wyksięgowania kosztu za okres roku, który został już rozliczony należy pamiętać o skorygowaniu deklaracji rocznej. Jej sporządzenie w systemie wyjaśnia artykuł: Korekta zeznania rocznego - jak sporządzić?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów