0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla rodzin 4+ - jak wykazać w zeznaniu rocznym?

Wielkość tekstu:

Obowiązująca ulga dla rodzin 4+ pozwala podatnikom, którzy posiadają co najmniej 4 dzieci przy spełnieniu określonych warunków do zwolnienia z opodatkowania przychodów do maksymalnie 85 528 zł. Sposób jej ujęcia w zeznaniu rocznym różni się w zależności od formy opodatkowania stosowanej w danym roku rozliczeniowym.

Ulga dla rodzin 4+ a skala podatkowa

Aby wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 ulgę dla rodzin 4+ konieczne jest w trakcie generowania zeznania rocznego schematem: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT 36):

  1. pomniejszenie wysokości uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej o wartość ulgi dla rodzin 4+, z której planuje skorzystać podatnik. Pomniejszenia wartości zaciągniętego przychodu można dokonać:

a) bezpośrednio na generatorze zeznania rocznego bądź

Ulga dla rodzin 4+

b) w samym zeznaniu rocznym w załączniku PIT/B

Przykładowo:

Podatnik (prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą) ma 100.000 zł przychodu. Wówczas w PIT-36 w poz. 75 (podatnik) lub 76 (małżonek) wykazuje wartość ulgi tj. 85.528 zł i następnie w poz. 7 załącznika PIT/B wykazuje różnicę tj. 14.472 zł.

  1. dołączenie załącznika PIT/O

Ulga dla rodzin 4+

  1. wskazanie ulgi dla rodzin 4+ w części D. w poz. 75 a następnie uzupełnienie wartości ulgi w poz. 87. 

Konieczne jest zaznaczenie ostrzeżenia jako przeczytane, aby zeznanie roczne się zapisało.

  1. uzupełnienie danych dzieci w załączniku PIT/O, w części E.

Wskazujemy PESEL dziecka a w przypadku braku numeru PESEL należy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka - poz. 9 przy dziecku zostanie automatycznie oznaczona przez system.

Ulga dla rodzin 4+ a podatek liniowy

Aby wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36L ulgę dla rodzin 4+ konieczne jest w trakcie generowania zeznania rocznego schematem: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA LINIOWEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 36L):

1. pomniejszenie wysokości uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej o wartość ulgi dla rodzin 4+, z której planuje skorzystać podatnik. Pomniejszenia wartości zaciągniętego przychodu można dokonać:

a)bezpośrednio na generatorze zeznania rocznego bądź

Ulga dla rodzin 4+

b) w samym zeznaniu rocznym w załączniku PIT/B

Przykładowo:

Podatnik (prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą) ma 100.000 zł przychodu. Wówczas w PIT-36L w poz. 25 wykazuje wartość ulgi tj. 85.528 zł i następnie w poz. 7 załącznika PIT/B wykazuje różnicę tj. 14.472 zł.

2. dołączenie załącznika PIT/O

Ulga dla rodzin 4+

3. wskazanie ulgi dla rodzin 4+ w części D. w poz. 24 a następnie uzupełnienie wartości ulgi w poz. 25.

Ulga dla rodzin 4+

Konieczne jest zaznaczenia ostrzeżenia jako przeczytane, aby zeznanie roczne się zapisało.

3. uzupełnienie danych dzieci w załączniku PIT/O, w części E.

Wskazujemy PESEL dziecka a w przypadku braku numeru PESEL należy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka - poz. 9 przy dziecku zostanie automatycznie oznaczona przez system.

System wymusi na podatniku uzupełnienie danych dla 4 dzieci automatycznie.

Ulga dla rodzin 4+ a ryczałt ewidencjonowany

Aby wykazać w zeznaniu rocznym PIT-28 ulgę dla rodzin 4+ konieczne jest w trakcie generowania zeznania rocznego schematem: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 28):

  1. pomniejszenie wysokości uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej o wartość ulgi dla rodzin 4+, z której planuje skorzystać podatnik. Pomniejszenia wartości zaciągniętego przychodu można dokonać:

a) bezpośrednio na generatorze zeznania rocznego (po zaznaczeniu opcji EDYTUJ WARTOŚĆ PRZYCHODU) bądź 

b) w samym zeznaniu rocznym (po odznaczeniu opcji AUTOMATYCZNE WYLICZENIE)

Przykładowo:

Podatnik  (prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą) ma 100.000 zł przychodu wykazaną podstawką 12%, wówczas w PIT-28 w poz. 22 wykazuje wartość ulgi tj. 85.528 zł i następnie w poz. 29 wykazuje różnicę tj. 14.472 zł.

  1. dołączenie załącznika PIT/O

  1. wskazanie ulgi dla rodzin 4+ w części C. w poz. 21 a następnie uzupełnienie wartości ulgi w poz. 22. 

Ulga dla rodzin 4+

  1. uzupełnienie danych dzieci w załączniku PIT/O, w części E.

Wskazujemy PESEL dziecka a w przypadku braku numeru PESEL należy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka - poz. 9 przy dziecku zostanie automatycznie oznaczona przez system.

System wymusi na podatniku uzupełnienie danych dla 4 dzieci automatycznie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów