0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przeliczenie zaliczki na podatek dochodowy - jak to zrobić w systemie?

Wielkość tekstu:

Zdarzają się sytuacje, w których konieczne może być przeliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek ten może powstać m.in. w momencie wykazania bezzasadnych kosztów uzyskania przychodów, po wyksięgowaniu których zwiększy się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie również wysokość podatku dochodowego.

Przeliczenie zaliczki na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl

Aby przeliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY, gdzie w pierwszej kolejności należy kliknąć w zaliczkę i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki PŁATNOŚCI.

Przeliczenie zaliczki na podatek dochodowyNastępnie należy spisać kwotę opłaconej zaliczki oraz datę jej uregulowania na kartce poza systemem i usunąć wyliczenie zaliczki zaznaczając ją na liście i korzystając z opcji MODYFIKUJ » USUŃ.

Jeżeli przeliczenia wymaga zaliczka, po której istnieją kolejne zaliczki to należy rozpocząć usuwanie od ostatnio wygenerowanej.

Po poprawieniu zaksięgowanych dokumentów, w kolejnym kroku konieczne jest wygenerowanie nowej zaliczki z wprowadzoną zmianą korzystając z zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Następnie należy rozliczyć zaliczkę, zaznaczając ją i korzystając z funkcji ROZLICZ, gdzie należy wprowadzić kwotę i datę zaliczki zgodnie z tą spisaną z usuniętej zaliczki.

W momencie gdy zobowiązanie będzie większe niż wartość dotychczas zapłaconej zaliczki należy po faktycznym uregulowaniu różnicy wynikającej z przeliczenia dodać nową płatność z datą faktycznej zapłaty tej części.

Przeliczenie zaliczki na podatek dochodowy

Przeliczenie zaliczki na podatek dochodowy nie jest konieczne w sytuacji gdy podatnik doksięgowuje koszty w KPIR, ponieważ koszty te będę uwzględnione w wyliczeniach bieżącej zaliczki z uwagi na fakt, że zaliczka obliczana jest narastająco od początku roku.

Należy mieć również na uwadze, że w przypadku nieterminowej zapłaty zaliczki na podatek dochodowy może powstać konieczność zapłaty odsetek. Przy wyliczaniu odsetek pomocny może okazać się Kalkulator odsetek podatkowych.

Zapłata zaliczki po terminie może powodować nałożenie przez organ podatkowy mandatu karnego, dlatego zalecane jest złożenie czynnego żaluOdsetki podatkowe, których wartość nie przekracza 8,70 zł nie podlegają wpłacie, co zostało szczegółowo omówione w artykule Wartość odsetek niepodlegających wpłacie wzrosła do 8,70 zł!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów