Schemat składek ZUS i ustawienia w systemie

Każda osoba rozpoczynająca czy też już prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. Na to, w jakiej wysokości będą opłacane składki zależy od kilku czynników. System wfirma.pl daje możliwość wyboru odpowiedniego schematu składek ZUS aby odpowiednio przygotować deklarację rozliczeniową ZUS DRA.  Zobacz, jakie składki zobowiązani są płacić przedsiębiorcy i który schemat składek ZUS jest odpowiedni dla Ciebie.

Schemat składek ZUS

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA oraz gdy nastąpiły zmiany dotyczące schematu podlegania składek ZUS i ich wysokości - informacje te należy wprowadzić w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » ZUS i wybrać odpowiedni schemat składek ZUS, z uwzględnieniem przysługujących preferencji.

 schemat składek zus

Schemat składek zus

Do wyboru są następujące schematy:

  • Zwykły - schemat wliczający składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i fundusz pracy.  Po wyborze automatycznie zostanie ustawiony kod tytułu ubezpieczeń 05 10.

  • 2-letnia ulga dla nowych firm - to schemat składek ZUS, w którym składki ubezpieczenia społecznego opłacane są od preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące. Po wyborze automatycznie zostanie ustawiony kod tytułu ubezpieczeń  05 70.

  • Tylko zdrowotne - schemat dla osób, które są na przykład zatrudnione na etat i dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą. Schemat taki również przewidziany jest dla osób, które pobierają emeryturę lub rentę rodzinną oraz zasiłek macierzyński. Osoby takie mają obowiązek opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego. Po wyborze automatycznie zostanie ustawiony kod tytułu ubezpieczeń  05 10.

  • Tylko zdrowotne - 6-miesięczna ulga na start - różnica w porównaniu poprzednim schematem polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą na start mogą przez pół roku od rozpoczęcia działalności opłacać wyłącznie składkę zdrowotną, a wtedy konieczna jest rejestracja z kodem 05 40.

  • Tylko zdrowotne - 2-letnia ulga dla nowych firm - różnica w porównaniu poprzednim schematem polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą dla nowych firm są zarejestrowane w ZUS z kodem 05 70.
  • Brak składek - schemat dla osób, które nie muszą odprowadzać składek ZUS w Polsce, gdyż są ubezpieczone poza granicami naszego kraju. Składek również nie musi opłacać emeryt bądź rencista, którego emerytura lub renta nie przekracza miesięcznie wysokości minimalnego wynagrodzenia, a z działalności uzyskuje miesięcznie przychody w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty najniższej emerytury

Schemat składek zus - lista schematów

W przypadku Zwykłego schematu składek, przedsiębiorca, który jest zobowiązany do płacenia składki na Fundusz Pracy, może ją tutaj wybrać.

 Schemat składek zus
 

Stosując schemat Zwykły lub obejmujący 2-letnią ulgę dla nowych firm, w sytuacji gdy przedsiębiorca zdecydował się na opłacanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, taką informację należy uwzględnić wybierając opcję TAK w polu Dobrowolne chorobowe.

 Schemat składek zus
 

Kolejny krok to wybór odpowiedniego kodu ubezpieczeń, podstawy ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. W przypadku podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne domyślną jest podstawa standardowa. Jednak można ją zmienić na indywidualną.

Schemat składek zus - podstwa wymiaru składek

W programie domyślnie została również ustawiona standardowa składka wypadkowa w wysokości 1,80%. W przypadku stawek ustalanych w oparciu o odrębne zasady istnieje możliwość wprowadzenia ich ręcznie, wybierając opcję indywidualna stawka.

Schemat składek zus