0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Schemat składek ZUS i ustawienia w systemie

Wielkość tekstu:

Każda osoba rozpoczynająca czy też już prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. Na to, w jakiej wysokości będą opłacane składki zależy od kilku czynników. System wFirma.pl daje możliwość wyboru odpowiedniego schematu składek ZUS aby odpowiednio przygotować deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Zobacz, jakie składki zobowiązani są płacić przedsiębiorcy i który schemat składek ZUS jest odpowiedni dla Ciebie.

Ustawienia składek ZUS

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA lub w przypadku zmian schematu podlegania składek ZUS i ich wysokości należy wprowadzić informacje te w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE

Schemat składek zus a podstawa składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne

Schemat składek ZUS

System wFirma samodzielnie naliczy w deklaracji ZUS DRA odpowiednią wysokość składek, na podstawie wybranego schematu składek. Do wyboru są następujące schematy:

  • Duży ZUS - schemat uwzględniający składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Składki społeczne opłacane są od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Właściwym kodem tytułu ubezpieczenia jest tu 05 10 (lub 05 12 jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy).
  • 2 letni preferencyjny ZUS - obniżone składki ubezpieczenia społecznego naliczane od podstawy stanowiącej 30% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Właściwym kodem będzie tu 05 70 (lub 05 72 jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy).
  • Mały ZUS Plus -schemat składek skierowany do przedsiębiorców objętych ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 120 tys. i którzy korzystają z ulgi Mały ZUS Plus. Po wybraniu tego schematu należy w zakładce "Podstawa małego ZUS" uzupełnić dane w celu poprawnego wyliczenia podstawy składek. Właściwym kodem tytułu ubezpieczeń jest 05 90 (lub 05 92 jeśli przysługuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy). Schemat obowiązuje od 1 lutego 2020 roku.
  • Tylko zdrowotne - schemat dla osób mających prawo opłacać tylko ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi tu o zbieg tytułów ubezpieczeń, czyli np. gdy przedsiębiorca jest zatrudniony na etacie. Osobom tym nie przysługuje żadna preferencja. Właściwy kod to 05 10 (lub 05 12 jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy)
  • Tylko zdrowotne - 6-miesięczna ulga na start - różnica w stosunku do poprzedniego schematu polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą na start są zarejestrowane w ZUS z kodem 05 40.
  • Tylko zdrowotne -2 letni preferencyjny ZUS - różnica w stosunku do poprzedniego schematu polega na tym, że osoby prowadzące działalność gospodarczą z ulgą dla nowych firm są zarejestrowane w ZUS z kodem 05 70 (lub 05 72 jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy).
  • Tylko zdrowotne - mały ZUS plus - schemat dla osób korzystających z ulgi Mały ZUS Plus, które mają prawo opłacać tylko ubezpieczenie zdrowotne. Schemat obowiązuje od 1 lutego 2020 roku. Właściwy kod ubezpieczenia to 05 90 (lub 05 92 jeśli przysługuje prawo do renty z tyt. niezdolności do pracy).
  • Brak składek - schemat dla osób, które nie muszą odprowadzać składek ZUS w Polsce, na przykład z powodu posiadania ubezpieczenia w KRUS lub za granicą naszego kraju.
  • Mały ZUS i Tylko zdrowotne - mały ZUS - te schematy obowiązywały do 31.01.2020 i aktualnie nie należy ich wybierać.

Schemat składek zus - wybór składek

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Przedsiębiorca, który obowiązkowo opłaca składki społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) może dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. W celu naliczania składki chorobowej w deklaracji rozliczeniowej w rubryce DOBROWOLNE CHOROBOWE należy wybrać TAK.

Schemat składek zus - dobrowolne chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorca, który prowadzi kilka działalności gospodarczych ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z każdej z nich. W związku z tym, w rubryce UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE powinien wybrać ile firm prowadzi, dzięki temu tyle składek zdrowotnych będzie naliczonych w deklaracji ZUS DRA. Przykładowo jeżeli ubezpieczony prowadzi dwie działalności, z których podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, to powinien wybrać DWIE FIRMY.

Natomiast jeśli przedsiębiorca spełnia wymagania do zwolnienia z opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, powinien zaznaczyć opcję ZWOLNIENIE ZE SKŁADKI ZDROWOTNEJ. Wówczas na deklaracji ZUS zostanie wykazana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednak składki do zapłaty na to ubezpieczenie nie zostaną naliczone.

Schemat składek ZUS - składka zdrowotna

Więcej na temat rozliczania składki zdrowotnej w systemie: Składka zdrowotna przedsiębiorcy i wspólników.

Fundusz Pracy

Co do zasady przedsiębiorca, który opłaca składki Duży ZUS zobowiązany jest do opłacania składek na Fundusz Pracy. Jeśli tak jest, należy zaznaczyć tą opcję w systemie.

Nie wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania składek na Fundusz pracy. Przeczytaj kto jest z nich zwolniony: Fundusz Pracy - kto nie musi go opłacać?

 Schemat składek zus a składki na FP

Kod tytułu ubezpieczenia

Po wyborze odpowiedniego schematu składek, system automatycznie ustawi domyślny kod tytułu ubezpieczenia. Natomiast w części ZAAWANSOWANE przedsiębiorca może wybrać jeszcze dwa numery, które składają się na cały kod tytułu ubezpieczenia.

W pierwszej rubryce należy wybrać czy przedsiębiorca ma przyznane prawo do renty lub emerytury.

Z kolei w drugiej rubryce należy wybrać odpowiedni kod jeśli przedsiębiorca posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Schemat składek ZUS - kod ubepieczenia

Podwyższenie podstawy składek

W przypadku podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne domyślną jest podstawa STANDARDOWA. Jednak można ją zmienić na INDYWIDUALNA.

Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 roku może wynosić maksymalnie 234 720 zł. Natomiast miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 19 560 zł.

Składka wypadkowa

W programie domyślnie została również ustawiona standardowa składka wypadkowa w wysokości 1,67%. W przypadku stawek ustalanych w oparciu o odrębne zasady istnieje możliwość wprowadzenia ich ręcznie, wybierając opcję indywidualna stawka.

Schemat składek zus - stawka ubezpieczenia wypadkowego

Jeśli w danym zakładzie obowiązuje stawka wypadkowa ustalona indywidualnie wówczas w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE przy opcje WYPADKOWE należy ustawić INDYWIDUALNE. Następnie będzie można kliknąć na ikonę tabeli wówczas otworzy się okno Indywidualne stawki wypadkowej gdzie będą wyszczególnione stawki i okresy w jakich obowiązują.

Schemat składek zus - indywidualna stawka ubezpieczenia wypadkowego

Natomiast po kliknięciu DODAJ STAWKĘ będzie można wprowadzić okres obowiązywania (od 1 kwietnia do 31 marca) oraz wysokość stawki wypadkowej.

Schemat składek zus - dodawanie indywidualnej stawki

 

Po zmianie składki wypadkowej w systemie należy przeliczyć również listy płac/rachunki (z datą wypłaty w jakiej obowiązywać nowa stawka) KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » zaznaczenie list na których składka wypadkowa jest wyliczona błędnie MODYFIKUJ. Po modyfikacji listy płac należy sporządzić korekty lub zmodyfikować deklaracje DRA.

Opcja STANDARDOWA powinna być zaznaczona jeżeli przedsiębiorca opłaca składkę wypadkową do 1,67%

Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w ustawieniach składek ZUS, zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu opcji ZAPISZ.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów