Zarządzanie produkcją

Rezerwacje produktów od klientów

rezerwacje Funkcja Rezerwacje służy do wprowadzenie rezerwacji dla klientów. Na ich podstawie można następnie wystawić dokumenty WZ, faktury lub paragony, które automatycznie zmniejszają ilość towarów w stanach magazynowych. czytaj dalej

Kompletacja nowego towaru

Kompletacja  towaru Funkcja kompletacji umożliwia przypisanie do nowego produktu zużytych do jego produkcji materiałów podstawowych. Stany magazynowe zostaną automatycznie zaktualizowane. czytaj dalej

Dekompletacja produktów

Dekompletacja produktów System magazynowy umożliwia demontaż zakupionego produktu na części składowe. Stany magazynowe zostaną automatycznie zaktualizowane. czytaj dalej

Kompletacja - sprzedaż usługi

kompletacja Funkcja kompletacji przy sprzedaży usług umożliwia przypisanie do danej usługi zużytych w trakcie jej realizacji materiałów. Stany magazynowe zostaną automatycznie zaktualizowane. czytaj dalej

Produkcja

produkcja Zakładka Produkcja służy do kompletacji produktów w jeden zestaw (montaż) lub ponownego oddania na stan magazynowy produktów użytych wcześniej do montażu (demontaż). Zlecenia mogą posiadać jeden z trzech statusów: nowe, w realizacji lub zakończone. czytaj dalej

Zamówienia do dostawców

zamówienia  magazyn Zakładka Zamówienia pozwala na szybkie generowanie zamówień i przyjęć towarów, których stan magazynowy jest niewystarczający do prowadzenia sprzedaży. czytaj dalej

Tryb edycji okna dla produktów

Dzięki opcji tryb edycji okna, system wFirma oferuje możliwość zdefiniowania domyślnego zachowania niektórych pól podczas dodawania produktu czytaj dalej

Czytnik kodów kreskowych

czytnik kodów Moduł magazynowy systemu wfirma.pl jest zintegrowany z czytnikami kodów kreskowych. Podczas wprowadzania nowego towaru jego kod można wprowadzić ręcznie lub zeskanować. czytaj dalej

Kategorie artykułów