Artykuły na temat środek trwały

Jak wprowadzić środek trwały, gdy nie jestem VAT-owcem?

Prowadzisz własną działalność i jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT? Czy wiesz, w jaki sposób należy wycenić środek trwały? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się w jaki sposób należy prawidłowo wprowadzić środek trwały do systemu wFirma.pl! czytaj dalej

Jak zaksięgować zakup środka trwałego na podstawie kilku dokumentów?

Zakup środka trwałego na podstawie kilku dokumentów księguje się poprzez dodanie głównej faktury. Dodatkowe faktury ujmuje się osobno w rejestrze VAT zakupu. Dowiedz się jak zaksięgować zakup środka trwałego na podstawie kilku faktur w systemie wfirma.pl. czytaj dalej

Jak rozliczyć środki trwałe z dotacji?

Wydatki finansowane z dotacji nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Przedsiębiorca ma jednak obowiązek amortyzować także zakupione środki trwałe z dotacji. Sprawdź jak prawidłowo ująć w systemie zakup środka trwałego, sfinansowanego w całości dotacją! czytaj dalej

Ewidencja środków trwałych - zarządzanie środkami trwałymi oraz WNIP

Ewidencja środków trwałych to wykaz wszystkich wprowadzonych przez użytkownika do systemu wfirma.pl składników majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Sprawdź, jakie funkcje posiada oraz w jaki sposób prowadzić ją online! czytaj dalej

Ulepszenie środka trwałego

W przypadku znacznego zwiększenia wartości środka trwałego zapisanego w ewidencji (rozbudowa, modernizacja) poniesione wydatki należy księgować, korzystając ze schematu: Ulepszenie środka trwałego. Dowiedz się, jak zaksięgować ulepszenie środka trwałego! czytaj dalej