Jak rozliczyć środki trwałe z dotacji?

Otrzymałam dotację na zakup środka trwałego. Jak mam go wprowadzić do ewidencji?

 

Wydatki na środki trwałe z dotacji nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Przedsiębiorca ma jednak obowiązek wprowadzić do ewidencji zakupione środki trwałe i dokonywać ich amortyzacji w czasie.

Jednak tak jak na wstępie wspomniano, wydatki, a w tym przypadku odpisy amortyzacyjne, nie mogą stanowić kosztu. Żeby osiągnąć taki efekt w systemie, należy zakupiony składnik majątku zaksięgować w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) » RODZAJ KOSZTU: ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Przy wprowadzaniu ŚT należy bezwzględnie odznaczyć kratkę (pozostawić pustą) AUTOMATYCZNE KSIĘGOWANIE ODPISÓW.

Środki trwałe z dotacji

System będzie amortyzował środek trwały w czasie, ale odpisy amortyzacyjne nie będą ujmowane w księdze, a tym samym nie będą stanowiły kosztów podatkowych. W przypadku podatnika VAT podatek zostanie automatycznie odliczony od zakupu i ujęty w deklaracji VAT-7 za dany okres.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz