0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych

Wielkość tekstu:

Wprowadziłam do środków trwałych lokal mieszkalny w 2021 roku. W 2022 roku jeszcze był amortyzowany. Czy w 2023 roku możliwa jest dalsza amortyzacja nieruchomości mieszkalnych? Jeżeli nie, to jakich czynności można dokonać w systemie w tym zakresie?

Od 2023 roku środki trwałe z grupy KŚT 110 i 122 nie są amortyzowane. Odpisy amortyzacyjne wprowadzonych przed tą datą środki trwałe, które na mocy przepisów przejściowych Polskiego Ładu mogły być amortyzowane do końca 2022 roku, są automatycznie zatrzymane. Użytkownik systemu nie musi w tym zakresie wprowadzać dodatkowych zmian.

Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych od 2023 roku

Majątek firmy znajduje się w zakładce: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE. Dodając nieruchomość z grupy KŚT 110 lub 122, z datą wprowadzenia w 2023 roku, nie wybiera się metody i stawki amortyzacji ponieważ takie składniki majątku nie podlegają amortyzacji.

Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych - dodawanie środka trwałego w systemie wFirma.pl

Mimo iż nieruchomość nie podlega amortyzacji, jeśli jest ona nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych w systemie wfirma.pl

Amortyzacja nieruchomości a Polski Ład

Jeżeli nieruchomość została nabyta przed 2022 rokiem to na mocy przepisów przejściowych była poddana amortyzacji, czyli odpisy amortyzacyjne do końca 2022 roku były ujmowane w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki. 

Od stycznia 2023 roku, amortyzacja nieruchomości mieszkalnej z grupy KŚT 110 lub 122, zostaje wstrzymana i odpisy nie są księgowane jako koszt w KPiR.

Dla takiej nieruchomości, w tabeli ewidencji środków trwałych, będzie widoczna informacja o wartości umorzenia, czyli sumie odpisów amortyzacyjnych naliczonych do końca 2022 roku i zerowej wartości pozostałej do umorzenia.

Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych - odpisy do umorzenia w systemie wFirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów