0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego?

Wielkość tekstu:

System wFirma.pl umożliwia kompleksowe obsłużenie sprzedaży środka trwałego, jak również wystawienie faktury korygującej na skutek różnych okoliczności.

Jak wystawić fakturę na sprzedaż środka trwałego? 

W sytuacji, gdy środek trwały służył wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, co do zasady jego sprzedaż powinna zostać opodatkowana VAT. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że od zakupu środka trwałego nie przysługiwało Panu prawo od odliczenia VAT.

Fakturę dokumentującą sprzedaż środka trwałego w systemie wFirma.pl wystawia się w zakładce: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy zaznaczyć środek trwały który chcemy sprzedać i z górnego menu wybrać opcję SPRZEDAŻ.

Sprzedaż środka trwałego - zakładka Ewidencje

Wówczas pojawi się okno do wystawienia faktury sprzedaży.

Sprzedaż środka trwałego - okno generowania faktury

Po zapisaniu dokument trafi w wartości netto do Księgi Przychodów i Rozchodów do kolumny 8 - Pozostałe przychody lub do ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtu) oraz do Rejestru sprzedaży VAT.

W chwili sprzedaży środka trwałego jego niezamortyzowana część staje się kosztem podatkowym. System po wystawieniu faktury sprzedaży automatycznie nalicza i księguje w dacie wystawienia faktury w koszty niezamortyzowaną część środka trwałego. Wartość ta zostanie wykazana w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki.

Po sprzedaży środka trwałego w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE przy sprzedanym środku trwałym pojawi się ikona sprzedaż środka trwałego informująca o jego sprzedaży. Dodatkowo system generuje dokument LT, który znajduje się w oknie wyświetlającym się po kliknięciu na nazwę środka trwałego. W oknie przechodzimy do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. W celu wydrukowania dokumentu LT należy zaznaczyć go i wybrać opcję DRUKUJ.

Sprzedaż środka trwałego - drukowanie LT

Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna

Dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych może nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 roku.

W systemie w celu wskazania odpisów amortyzacyjnych, które powinny zmniejszyć podstawę do oskładkowania w związku z ich naliczaniem przed 2022 rokiem - należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, gdzie w ZUS DRA generowanym za miesiąc, dla którego podstawę wyliczenia składki zdrowotnej stanowi dochód z miesiąca sprzedaży środka trwałego, w podzakładce ZAAWANSOWANE oznaczamy opcję "Dodatkowe pomniejszenie podstawy wyliczenia składki zdrowotnej" i następnie w polu "Kwota zmniejszająca podstawę naliczenia składki zdrowotnej" należy wprowadzić wartość odpisów amortyzacyjnych ujętych od początku do końca 2021 roku w ramach sprzedanego środka trwałego.

W przypadku wprowadzenia odpisów amortyzacyjnych do ZUS DRA generowanym za miesiąc, dla którego podstawę wyliczenia stanowi dochód z miesiąca sprzedaży środka trwałego, odejmowanie odpisów należy kontynuować w każdym kolejnym ZUS DRA do końca roku składkowego.

Korekta faktury sprzedaży dotyczącej środka trwałego

Fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży środka trwałego należy wystawić poprzez PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, którą należy skorygować i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

W pozycjach faktury należy podać wartości, które powinny znajdować się na prawidłowej fakturze. System sam przeliczy różnicę. Z kolei w przypadku zwrotu należy pozostawić pierwotne wartości a w polu ILOŚĆ wskazać 0.

Jeśli powodem korekty będzie częściowy lub całkowity zwrot środka trwałego, wówczas należy dodać składnik ponownie.

W tym zakresie pojawi się po zapisaniu korekty dotyczącej faktury sprzedaży środka trwałego poniższy komunikat informacyjny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów