Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego?

Jestem czynnym podatnikiem VAT i chciałbym sprzedać środek trwały. Od zakupu nie przysługiwało mi prawo do odliczenia podatku VAT (zakup na fakturę VAT marża). W jaki sposób wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż środka trwałego w systemie? Czy w tej sytuacji powinienem wystawić fakturę z naliczonym podatkiem VAT?

 

W sytuacji, gdy środek trwały służył wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT, co do zasady jego sprzedaż powinna zostać opodatkowana VAT. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że od zakupu środka trwałego nie przysługiwało Panu prawo od odliczenia VAT.

Fakturę dokumentującą sprzedaż środka trwałego w systemie wFirma.pl wystawia się w zakładce: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy zaznaczyć środek trwały który chcemy sprzedać i z górnego menu wybrać opcję SPRZEDAŻ.

Sprzedaż środka trwałego - zakładka Ewidencje

Wówczas pojawi się okno do wystawienia faktury sprzedaży.

Sprzedaż środka trwałego - okno generowania faktury

Po zapisaniu dokument trafi w wartości netto do Księgi Przychodów i Rozchodów do kolumny 8 - Pozostałe przychody lub do ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtu) oraz do Rejestru sprzedaży VAT.

W chwili sprzedaży środka trwałego jego niezamortyzowana część staje się kosztem podatkowym. System po wystawieniu faktury sprzedaży automatycznie nalicza i księguje w dacie wystawienia faktury w koszty niezamortyzowaną część środka trwałego. Wartość ta zostanie wykazana w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki.

Po sprzedaży środka trwałego w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE przy sprzedanym środku trwałym pojawi się ikona sprzedaż środka trwałego informująca o jego sprzedaży. Dodatkowo system generuje dokument LT, który znajduje się w oknie wyświetlającym się po kliknięciu na nazwę środka trwałego. W oknie przechodzimy do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. W celu wydrukowania dokumentu LT należy zaznaczyć go i wybrać opcję DRUKUJ.

Sprzedaż środka trwałego - drukowanie LT

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz