Analizy ogólne - przepływy pieniężne

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE użytkownik może poddać analizie dane związane z płatnościami za faktury sprzedaży i zakupu.

analiza przepływów pieniężnych

Analiza dokonywana jest zarówno w formie wykresu jak i w formie tabelarycznej.

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru odpowiednich parametrów (Data oraz Sumowanie według), na podstawie których zostanie przygotowany wykres oraz tabela.

analiza przepływów pieniężnych

Poniżej znajduje się forma tabelaryczna danych dotyczących przepływów pieniężnych za wybrany okres. Informacje te można wydrukować, bądź eksportować do arkusza kalkulacyjnego, korzystając z ikony w prawym, górnym rogu tabeli.