Analiza przepływów pieniężnych

W zakładce START » ANALIZY » PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE użytkownik może poddać analizie dane związane z płatnościami za faktury sprzedaży i zakupu.

Analiza przepływów pieniężnych - wykresy

Analiza dokonywana jest zarówno w formie wykresu jak i w formie tabelarycznej.

Przepływy pieniężne  - analiza w formie wykresu

W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru odpowiednich parametrów (DATA oraz SUMOWANIE WEDŁUG), na podstawie których zostanie przygotowany wykres oraz tabela.

Analiza przepływów pieniężnych - sumowanie danych

Przepływy pieniężne - analiza w formie tabeli

Poniżej znajduje się forma tabelaryczna danych dotyczących przepływów pieniężnych za wybrany okres. Klikając na symbol Analiza przepływów pieniężnych - ikona kół zębatych, można skorzystać z dodatkowych funkcji, tj. drukowanie tabeli, eksport do arkusza kalkulacyjnego oraz ustawienia widoku tabeli.  

Analiza przepływów pieniężnych - ustawienia tabeli

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz