Bezpieczne logowanie - jak wygląda w systemie!

Bezpieczne logowanie zastosowane jest również w systemie wfirma.pl. Dostęp do konta w systemie jest zabezpieczony hasłem, które ustala indywidualnie każdy użytkownik będący administratorem konta. Zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zalecamy stosowanie:

  • co najmniej 8 znakowych haseł, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne,

  • cykliczną zmianę co 30 dni.

Zmiana hasła w serwisie

Hasło konta w serwisie może zmienić jedynie użytkownik będący administratorem konta. W celu zmiany hasła należy zalogować się do serwisu, a następnie przejść do sekcji USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO » PODSTAWOWE INFORMACJE.

 

Bezpieczne logowanie

Logowanie dwuetapowe

Dwuetapowe logowanie to dodatkowe zabezpieczenie dostępu do konta w serwisie. Aktywna funkcja logowania dwuetapowego powoduje, że dostęp do konta chroniony jest:

  • hasłem,

  • kodem cyfrowym PIN generowanym na telefonie.

Bez podania dwóch składowych nie będzie możliwe zalogowanie.

Aby aktywować usługę należy pobrać na telefon aplikację i zeskanować kod QR. Pobrana aplikacja automatycznie generuje nowy kod cyfrowy co minutę. Przy ponownym logowaniu do konta wymagane będzie wprowadzenia wygenerowanego przez telefon kodu PIN.

Bezpieczne logowanie

Utrata telefonu - wyłączenie dwuetapowego logowania

Należy pamiętać, że po utracie telefonu, który służył dwuetapowym logowaniu, przywrócenie logowania pojedynczego wymaga weryfikacji użytkownika - koszt usługi weryfikacji to 10 zł - bezzwrotny przelew. 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka