0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Bezpieczne logowanie - jak wygląda w systemie!

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma zostało zastosowane bezpieczne logowanie. Dostęp do konta w systemie jest zabezpieczony hasłem, które ustala indywidualnie każdy użytkownik będący administratorem konta. Zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, zalecamy stosowanie:

  • co najmniej 8 znakowych haseł, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne,
  • cykliczną zmianę co 30 dni.

Zmiana hasła w serwisie

Hasło konta w serwisie może zmienić jedynie użytkownik będący administratorem konta. W celu zmiany hasła należy zalogować się do serwisu, a następnie przejść do sekcji USTAWIENIA » BEZPIECZEŃSTWO » PODSTAWOWE INFORMACJE.

bezpieczne logowanie - podstawowe informacje

Logowanie dwuetapowe

Dwuetapowe logowanie to dodatkowe zabezpieczenie dostępu do konta w serwisie. Aktywna funkcja logowania dwuetapowego powoduje, że dostęp do konta chroniony jest:

  • hasłem,

  • kodem cyfrowym PIN generowanym na telefonie.

Bez podania dwóch składowych nie będzie możliwe zalogowanie.

Aby aktywować usługę należy pobrać na telefon aplikację i zeskanować kod QR. Pobrana aplikacja automatycznie generuje nowy kod cyfrowy co minutę. Przy ponownym logowaniu do konta wymagane będzie wprowadzenia wygenerowanego przez telefon kodu PIN.

bezpieczne logowanie - dwuetapowe logowanie

Utrata telefonu - wyłączenie dwuetapowego logowania

Należy pamiętać, że po utracie telefonu, który służył dwuetapowym logowaniu, przywrócenie logowania pojedynczego wymaga weryfikacji użytkownika - koszt usługi weryfikacji to 10 zł - bezzwrotny przelew.

Aby przeprowadzić wspomnianą weryfikację należy przejść do wfirma.pl, a następnie kliknąć ZALOGUJ SIĘ i wpisać dane do logowania. Po wpisaniu poprawnych danych logowania, w kolejnym kroku należy kliknąć opcję WYŁĄCZ DWUETAPOWE LOGOWANIE. Po kliknięciu wspomnianej opcji pojawią się indywidualne dane, na które należy wykonać przelew weryfikacyjny. Gdy przelew zostanie zrealizowany poprawnie, to po weryfikacji zostanie wyłączone dwuetapowe logowanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów