Dane osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Co zrobić, żeby na fakturze pojawiały się dane osoby uprawnionej do wystawienia faktury?

 

Dane osoby upoważnionej do wystawiania faktury pojawiają się na fakturze automatycznie. Aby zmienić imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawiania faktury, proszę w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » SZABLONY »  USTAWIENIA SZABLONÓW » IMIĘ I NAZWISKO WYSTAWCY FAKTURY zaznaczyć odpowiednią opcję z listy:

  • osoba upoważniona (właściciel firmy)

  • zalogowany użytkownik

  • inne -  należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

oraz wybrać ZAPISZ.

Dane osoby wystawiającej fakturę