0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot podatku VAT w terminie 15, 25, 40, 60, 180 dni

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy czynny podatnik VAT chce ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego nad należnym, powinien prawidłowo wypełnić plik JPK V7M / JPK V7K.

Jak wygenerować plik JPK_V7?

Plik można wygenerować w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7. Następnie należy wybrać okres, za który ma zostać złożony plik oraz jako cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI lub KOREKTA DEKLARACJI. W celu uzupełnienia niezbędnych informacji odnośnie zwrotu podatku VAT, należy przejść do kolejnego okna generowania pliku.

Zwrot podatku VAT - dodawanie JPK V7

Do pliku JPK V7M / JPK V7K w których podatnik chce się ubiegać o zwrot VAT, wprowadza się wyłącznie kwotę zwrotu w odpowiedniej pozycji pliku, natomiast nie dołącza się już wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).

Zwrot podatku VAT w terminie 15 dni

Od stycznia 2022 roku podatnik może ubiegać się o szybszy zwrot VAT w 15 dni. W tym celu w oknie generowania pliku JPK_V7 w części dotyczącej rozliczenia nadwyżki VAT należy w polu 32 zaznaczyć Zwrot na rachunek BANKOWY, wybrać z listy TERMIN ZWROTU jako 15 dni i wprowadzić wartość w polu KWOTA ZWROTU. Dzięki temu zostanie uzupełnione automatycznie poz. 54 o wartość VAT do zwrotu.

Zwrot podatku VAT

Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni

Na rachunek rozliczeniowy

Jeśli podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku w terminie skróconym - 25 dni, podczas generowania pliku w części 32, powinien zaznaczyć opcję BANKOWY, wybrać TERMIN ZWROTU - 25 dni i wprowadzić wartość w polu KWOTA ZWROTU.

Zwrot podatku VAT

Na rachunek VAT

W sytuacji gdy podatnik chce uzyskać zwrot podatku VAT w terminie 25 dni na rachunek VAT, podczas generowania pliku w części 32, należy zaznaczyć opcję VAT i wprowadzić wartość w polu KWOTA ZWROTU.

Zwrot podatku VAT

Zwrot na rachunek VAT przysługuje niezależnie od tego, czy zostały spełnione warunki umożliwiające zwrot w przyśpieszonym terminie - 25 dni - jak w przypadku zwrotu na rachunek rozliczeniowy.

Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni

Od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą zawnioskować o zwrot VAT w 40 dni. W tym celu generując JPK_V7, w części 32 należy zaznaczyć opcję BANKOWY, jako TERMIN ZWROTU wybrać 40 dni i wprowadzić wartość w polu KWOTA ZWROTU.

Zwrot podatku VAT

Zwrot podatku VAT w terminie 60 dni

Aby uzyskać zwrot podatku VAT w terminie 60 dni, w części 32, należy zaznaczyć opcję BANKOWY, wybrać TERMIN ZWROTU - 60 dni i wprowadzić wartość w polu KWOTA ZWROTU.

Zwrot podatku VAT

Zwrot podatku VAT w terminie 180 dni

W przypadku, gdy przedsiębiorca w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał ani czynności opodatkowanych na terytorium kraju, ani dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju, to obowiązuje go termin zwrotu 180 dni. W takim wypadku w części 32, należy zaznaczyć opcję BANKOWY, wybrać TERMIN ZWROTU - 180 dni i wprowadzić wartość w polu KWOTA ZWROTU

Zwrot podatku VAT

Wskazana do zwrotu kwota nie musi obejmować całej wartości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Można wprowadzić tylko część tej wartości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów