Zwrot podatku VAT w terminie 25, 60, 180 dni

W sytuacji, gdy czynny podatnik VAT chce ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego nad należnym, powinien prawidłowo wypełnić plik JPK V7M / JPK V7K.

Plik można wygenerować w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7. Następnie wybieramy okres, za który ma zostać złożony plik oraz cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI lub KOREKTA DEKLARACJI. W celu uzupełnienia niezbędnych informacji odnośnie zwrotu podatku VAT, należy przejść do kolejnego okna generowania pliku.

Zwrot podatku VAT - dodawanie JPK V7

Do pliku JPK V7M / JPK V7K w których podatnik chce się ubiegać o zwrot VAT, wprowadza się wyłącznie kwotę zwrotu w odpowiedniej pozycji pliku, natomiast nie dołącza się już wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT). Od pierwszego okresu 2019 roku składanie tych załączników zostało zniesione wraz z wprowadzeniem nowych formularzy deklaracji VAT-7/7K.

Zwrot VAT w terminie 25 dni

Na rachunek rozliczeniowy

Jeśli podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku w terminie skróconym - 25 dni, podczas generowania pliku w części 32, powinien zaznaczyć opcję BANKOWY, wybrać TERMIN ZWROTU - 25 DNI i wpisać kwotę podatku VAT do zwrotu.

Zwrot podatku VAT w przyśpieszonym terminie

Na rachunek VAT

W sytuacji gdy podatnik chce uzyskać zwrot podatku VAT w terminie 25 dni na rachunek VAT, podczas generowania pliku w części 32, należy zaznaczyć opcję VAT i wpisać kwotę podatku VAT do zwrotu.

Zwrot podatku VAT w przyśpieszonym terminie

Zwrot na rachunek VAT przysługuje niezależnie od tego, czy zostały spełnione warunki umożliwiające zwrot w przyśpieszonym terminie - 25 dni - jak w przypadku zwrotu na rachunek rozliczeniowy. 

Zwrot VAT w terminie 60 dni

Aby uzyskać zwrot podatku VAT w terminie 60 dni, w części 32, należy zaznaczyć opcję BANKOWY, wybrać TERMIN ZWROTU - 60 DNI i wpisać kwotę podatku VAT do zwrotu.

Zwrot podatku VAT - w terminie 60 dni

Zwrot VAT w terminie 180 dni

W przypadku, gdy przedsiębiorca w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał ani czynności opodatkowanych na terytorium kraju, ani dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju, to obowiązuje go termin zwrotu 180 dni. W takim wypadku w części 32, należy zaznaczyć opcję BANKOWY, wybrać TERMIN ZWROTU - 180 DNI i wpisać kwotę podatku VAT do zwrotu. 

Zwrot podatku VAT - w terminie 180 dni

Wskazana do zwrotu kwota nie musi obejmować całej wartości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Można wprowadzić tylko część tej wartości.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska