Deklaracja VAT - zwrot podatku VAT w terminie 25, 60, 180 dni

W sytuacji, gdy podatnik VAT chce ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego nad należnym, należy prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7 oraz uzupełnić odpowiednie wnioski.

Deklarację można wygenerować w zakładce BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ. W celu uzupełnienia niezbędnych informacji odnośnie zwrotu należy przejść do drugiej strony deklaracji.

Zwrot VAT w terminie 25 dni

Jeśli podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku w terminie skróconym - 25 dni, w deklaracji powinien wypełnić pole 56 z kwotą zwrotu oraz zaznaczyć pozycje “Tak” w polach 65 oraz 66. W takim przypadku oprócz wniosku VAT-ZZ pojawi się dodatkowo wniosek VAT-ZT - wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku.

zwrot podatku vat

Zwrot VAT w terminie 60 dni

W polu 57 należy wpisać kwotę, która ma zostać zwrócona. Nie musi to być cała suma nadwyżki. Następnie w polu 65 zaznaczamy opcję “Tak”. Do deklaracji zostanie dołączony wniosek VAT-ZZ, w którym należy uzupełnić powód zwrotu oraz uzasadnienie złożenia wniosku.

Tak sporządzona deklaracja uprawnia do uzyskania zwrotu nadwyżki podatku w terminie 60 dni.

zwrot podatku vat

Zwrot VAT w terminie 180 dni

W przypadku, gdy przedsiębiorca w danym okresie rozliczeniowym nie dokonał sprzedaży towarów, obowiązujący termin zwrotu wynosi 180 dni. W takim wypadku kwotę zwrotu należy wpisać w pole 58 (nie musi to być cała suma nadwyżki). Następnie w polu 65 należy zaznaczyć opcję “Tak”. Do deklaracji zostanie dołączony wniosek VAT-ZZ, w którym należy uzupełnić powód zwrotu oraz uzasadnienie złożenia wniosku.

zwrot podatku vat