Zwrot podatku VAT w terminie 25, 60, 180 dni

W sytuacji, gdy czynny podatnik VAT chce ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego nad należnym, należy prawidłowo wypełnić deklarację VAT-7 oraz uzupełnić odpowiednie wnioski.

Deklarację można wygenerować w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT-7 lub VAT-7K. Następnie wybieramy okres, za który ma zostać złożona deklaracja oraz cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI lub KOREKTA DEKLARACJI. W celu uzupełnienia niezbędnych informacji odnośnie zwrotu należy przejść do drugiej strony deklaracji.

Zwrot podatku VAT - generowanie deklaracji

Zwrot VAT w terminie 25 dni

Jeśli podatnik chce ubiegać się o zwrot podatku w terminie skróconym - 25 dni, w deklaracji powinien wypełnić pole 58 z kwotą zwrotu oraz zaznaczyć pozycje “TAK” w polach 66 oraz 67. W takim przypadku oprócz wniosku VAT-ZZ pojawi się dodatkowo wniosek VAT-ZT - wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku.

Zwrot podatku VAT - przyspieszony zwrot

Zwrot VAT w terminie 60 dni

W polu 59 należy wpisać kwotę, która ma zostać zwrócona. Nie musi to być cała suma nadwyżki. Następnie w polu 66 zaznaczamy opcję “TAK”. Do deklaracji zostanie dołączony wniosek VAT-ZZ, w którym należy uzupełnić powód zwrotu oraz uzasadnienie złożenia wniosku.

Tak sporządzona deklaracja uprawnia do uzyskania zwrotu nadwyżki podatku w terminie 60 dni.

Zwrot podatku VAT - zwrot 60 dni

Zwrot VAT w terminie 180 dni

W przypadku, gdy przedsiębiorca w danym okresie rozliczeniowym nie dokonał sprzedaży towarów, obowiązujący termin zwrotu wynosi 180 dni. W takim wypadku kwotę zwrotu należy wpisać w pole 60 (nie musi to być cała suma nadwyżki). Następnie w polu 66 należy zaznaczyć opcję “TAK”. Do deklaracji zostanie dołączony wniosek VAT-ZZ, w którym należy uzupełnić powód zwrotu oraz uzasadnienie złożenia wniosku.

Zwrot podatku VAT - 180 dni