Dodawanie własnych terminów

Dzięki funkcji terminarza system automatycznie przypomina o wybranych przez użytkownika zdarzeniach, np. podatkach, świętach czy fakturach cyklicznych. Możliwy jest także do zdefiniowania własny termin.

Jak dodać nowy termin?

Aby dodać nowy termin należy przejść do zakładki START » TERMINARZ » AKCJE » DODAJ NOWY TERMIN. W oknie dodawania terminu należy określić jego typ. Możliwe jest dodanie terminów cyklicznych - na określony dzień tygodnia lub miesiąca. Podczas dodawania terminu można dokonać jego powiązania z danym kontrahentem lub osobą.

 termin - dodaj nowy termin

Przypomnienia o terminach

Do dodanych w systemie terminów generowane są automatyczne przypomnienia w formie wiadomości e-mail. Datę przypomnień o własnych terminach w systemie ustala się z poziomu zakładki START » TERMINARZ » AKCJE » PRZYPOMNIENIA. Ustawienia te dotyczą jednocześnie przypomnień dla wszystkich zdarzeń, jakie zostały wybrane przez użytkownika.

 termin - przypomnienia

Jak wyłączyć powiadomienie przychodzące na adres mailowy?

Powiadomienie przychodzące na adres mailowy można samodzielnie dostosować do własnych preferencji. Powiadomienie przychodzące na adres mailowy, można wyłączyć w zakładce START » TERMINARZ » AKCJE » PRZYPOMNIENIA. Można również wybrać typ przychodzących powiadomień lub zupełnie je wyłączyć odznaczając pole przy przypomnieniu, np. Święta).

 termin - wyłączenie powiadomień

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn