Edytowanie wygenerowanej umowy o pracę/zlecenie/dzieło

Umowy o pracę/zlecenie/dzieło dodawane w systemie wfirma.pl mają swój stały szablon. Nie stoi jednak nic na przeszkodzie, aby edytować dodaną umowę przed wydrukowaniem, w celu dodania lub usunięcia dodatkowych zapisów. Tryb edycji pozwala na edytowanie wygenerowanej umowy.

Drukowanie wygenerowanej umowy

Aby nanieść zmiany lub wprowadzić dodatkowe zapisy do wygenerowanej przez system umowy o pracę/zlecenie/dzieło, należy w zakładce KADRY » UMOWY » zaznaczyć umowę, a następnie kliknąć opcję DRUKUJ. 

Opcja drukowania wygenerowanej umowy

Edytowanie wygenerowanej umowy w trybie edycji

Pojawi się okno pozwalające na:

  • zapisanie umowy w dokumentach,

  • przejście w tryb edycji.

 Okno z możliwością wyboru spsobu druku

Po wybraniu opcji “tryb edycji» Drukuj otworzy się edytor, za pomocą którego można nanieść zmiany w dokumencie.

 Edycja wygenerowanej umowy

Po kliknięciu opcji DALEJ dokument zostanie wygenerowany w formacie pdf.

Wprowadzone zmiany widoczne są tylko na wydruku dokumentu i nie mają żadnego wpływu na rozliczenia umowy w systemie.