Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników

W przypadku zatrudniania wielu pracowników dopełnianie pewnych obowiązków może być czasochłonne. Wśród takich czynności można wymienić konieczność sporządzania co roku deklaracji PIT-11 oraz informacji rocznej. W systemie wFirma możliwe jest masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników. Poniżej instrukcja jak korzystać z tej funkcji!

Jak sporządzić PIT-11 dla wielu pracowników?

Aby wygenerować PIT 11 dla pracowników, którym w danym roku były wypłacane wynagrodzenia należy przejść do KADRY » DEKLARACJE i wybrać opcję DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT 11).

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - dodawanie PIT-11

Po pojawieniu się okna wystarczy wybrać w polu PRACOWNIK opcję WSZYSCY PRACOWNICY Z DOCHODEM W DANYM ROKU, ustawić odpowiedni rok i zapisać zmiany. 

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - do wszystkich pracowników

Zbiorcze dodawanie IMIR

W celu sporządzenia informacji rocznej dla osób ubezpieczonych należy przejść do KADRY » DEKLARACJE i kliknąć na DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

W oknie które się pojawi, podobnie jak wcześniej, w polu PRACOWNIK należy wybrać WSZYSCY PRACOWNICY ZE SKŁADKAMI W DANYM ROKU, wskazać okres za jaki ma zostać sporządzony ten dokument i zapisać zmiany.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników ze składkami w danym roku

Masowa wysyłka deklaracji PIT–11 oraz IMIR do pracowników

Skorzystania z funkcji masowej wysyłki dokumentów do pracownika polega na przekazaniu tych dokumentów na adres poczty elektronicznej pracownika. Dlatego ważne jest, aby mail pracownika został odpowiednio wprowadzony w KADRY » PRACOWNICY » ZAZNACZENIE PRACOWNIKA » MODYFIKUJ, zakładka PODSTAWOWE INFORMACJE pole ADRES E-MAIL. Dodatkowo, aby wysłać wspomniane deklaracje elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego (nie można tu skorzystać z podpisów należących do pracowników wFirma czy autoryzacji wysyłki przychodem).

Zbiorcza wysyłka PIT-11 i IMIR do pracowników jest możliwa wyłącznie jeśli użytkownik posiada własny bezpieczny podpis elektroniczny.

Wysłanie PIT-11 oraz IMIR do pracownika jest możliwe w zakładce KADRY » DEKLARACJE, gdzie należy zaznaczyć wszystkich pracowników, którym pracodawca chce przekazać dokumenty a następnie wybierając z górnego paska akcje WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO PRACOWNIKÓW.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - jak działa?

W otwartym oknie możliwe będzie wpisanie treści wiadomości do pracownika, zaznaczenie czy użytkownik chce otrzymać potwierdzenie odbioru tej wiadomości oraz co najważniejsze podpisanie wszystkich deklaracji i wysłanie ich do pracowników za pomocą przycisku PODPISZ I WYŚLIJ DO PRACOWNIKÓW.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - mail i potwierdzenie odbioru

Po wybraniu tej opcji, gdy wszystkie deklaracje zostaną podpisane, na liście w oknie pojawi się zielona ikona, natomiast na liście deklaracji przy pracowniku będzie widoczna ikona @ potwierdzająca wysyłkę  dokumentów.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - potwierdzenie wysłania

Warto mieć na uwadze, że informacja o potwierdzeniu odbioru wiadomości zostanie wyświetlona przy mailu pracownika o ile jego poczta elektroniczna na takie powiadomienie pozwoli.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników to znaczne uproszczenie dla pracodawców którzy co roku muszą wysyłać takie dokumenty dla wielu osób. Dzięki tej funkcji użytkownik zaoszczędzi wiele czasu.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz