Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników

W przypadku zatrudniania wielu pracowników dopełnianie pewnych obowiązków może być czasochłonne. Wśród takich czynności można wymienić konieczność sporządzania co roku deklaracji PIT-11 oraz informacji rocznej. W systemie wFirma możliwe jest masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników. Poniżej instrukcja jak korzystać z tej funkcji!

Jak sporządzić PIT-11 dla wielu pracowników?

Aby wygenerować PIT 11 dla pracowników, którym w danym roku były wypłacane wynagrodzenia należy przejść do KADRY » DEKLARACJE i wybrać opcję DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA (PIT 11).

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - dodawanie PIT-11

Po pojawieniu się okna wystarczy wybrać w polu PRACOWNIK opcję WSZYSCY PRACOWNICY Z DOCHODEM W DANYM ROKU, ustawić odpowiedni rok i zapisać zmiany. 

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - do wszystkich pracowników

Zbiorcze dodawanie IMIR

W celu sporządzenia informacji rocznej dla osób ubezpieczonych należy przejść do KADRY » DEKLARACJE i kliknąć na DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA ROCZNA DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

W oknie które się pojawi, podobnie jak wcześniej, w polu PRACOWNIK należy wybrać WSZYSCY PRACOWNICY ZE SKŁADKAMI W DANYM ROKU, wskazać okres za jaki ma zostać sporządzony ten dokument i zapisać zmiany.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników ze składkami w danym roku

Masowa wysyłka deklaracji PIT–11 oraz IMIR do pracowników

Skorzystania z funkcji masowej wysyłki dokumentów do pracownika polega na przekazaniu tych dokumentów na adres poczty elektronicznej pracownika. Dlatego ważne jest, aby mail pracownika został odpowiednio wprowadzony w KADRY » PRACOWNICY » ZAZNACZENIE PRACOWNIKA » MODYFIKUJ, zakładka PODSTAWOWE INFORMACJE pole ADRES E-MAIL. Dodatkowo, aby wysłać wspomniane deklaracje elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego (nie można tu skorzystać z podpisów należących do pracowników wFirma czy autoryzacji wysyłki przychodem).

Zbiorcza wysyłka PIT-11 i IMIR do pracowników jest możliwa wyłącznie jeśli użytkownik posiada własny bezpieczny podpis elektroniczny.

Wysłanie PIT-11 oraz IMIR do pracownika jest możliwe w zakładce KADRY » DEKLARACJE, gdzie należy zaznaczyć wszystkich pracowników, którym pracodawca chce przekazać dokumenty a następnie wybierając z górnego paska akcje WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO PRACOWNIKÓW.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - jak działa?

W otwartym oknie możliwe będzie wpisanie treści wiadomości do pracownika, zaznaczenie czy użytkownik chce otrzymać potwierdzenie odbioru tej wiadomości oraz co najważniejsze podpisanie wszystkich deklaracji i wysłanie ich do pracowników za pomocą przycisku PODPISZ I WYŚLIJ DO PRACOWNIKÓW.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - mail i potwierdzenie odbioru

Po wybraniu tej opcji, gdy wszystkie deklaracje zostaną podpisane, na liście w oknie pojawi się zielona ikona, natomiast na liście deklaracji przy pracowniku będzie widoczna ikona @ potwierdzająca wysyłkę  dokumentów.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka - potwierdzenie wysłania

Warto mieć na uwadze, że informacja o potwierdzeniu odbioru wiadomości zostanie wyświetlona przy mailu pracownika o ile jego poczta elektroniczna na takie powiadomienie pozwoli.

Masowe generowanie PIT-11 i IMIR i ich zbiorcza wysyłka do pracowników to znaczne uproszczenie dla pracodawców którzy co roku muszą wysyłać takie dokumenty dla wielu osób. Dzięki tej funkcji użytkownik zaoszczędzi wiele czasu.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka