0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje ZUS pracownika - generowanie w systemie wfirma.pl

Wielkość tekstu:

W celu zgłoszenia, zmiany danych lub wyrejestrowania osoby z danego tytułu ubezpieczenia, obowiązkiem pracodawcy jest wypełnienie i przekazanie do ZUSu odpowiednich zgłoszeń. Deklaracje ZUS pracownika: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA oraz ZUS ZIUA można utworzyć w systemie

Deklaracje ZUS pracownika - generowanie

Wygenerowanie deklaracji ZUS dla osób zatrudnionych możliwe jest w zakładkach:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ,
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ,
  • START  » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » Wybór zgłoszenia » PRACOWNIKA.

Deklaracje ZUS pracownika - jak dodać?

ZUS ZUA

W celu rejestracji pracownika do pełnego ubezpieczenia ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne), należy sporządzić deklarację ZUS ZUA. W przypadku zmiany adresów (zamieszkania, zameldowania) składa się ZUS ZUA zaznaczając jako cel zgłoszenia zmiana.

Deklarację należy przekazać do ZUSu w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić dane i odznaczyć składki, którym wybrana osoba nie będzie podlegała. Do kolejnych zakładek informacje zostaną pobrane automatycznie, jeżeli wcześniej wprowadzono informacje do systemu wymagane przy dodawaniu pracownika i wprowadzaniu umowy. Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule: jak wypełnić ZUS ZUA.

Deklaracje ZUS pracownika - ZUS ZUA

Data powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych jak i zdrowotnej powinny być takie same.

ZUS ZZA

W celu zgłoszenia osoby zatrudnionej wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego należy sporządzić deklarację ZUS ZZA. Zgłoszenia należy dokonać i przekazać do ZUS nie później niż 7 dnia od daty powstania obowiązku do ubezpieczeń. W przypadku zmiany adresów (zamieszkania, zameldowania) składa się ZUS ZZA zaznaczając jako cel zgłoszenia zmiana.

Deklaracje ZUS pracownika - ZUS ZZA

ZUS ZWUA

Deklaracje ZUS pracownika ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia ZUS. Wyrejestrowania należy dokonać i przekazać do ZUS nie później niż 7 dnia od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po dniu ustania obowiązku do ubezpieczeń, czyli jeżeli np. dzień zakończenia umowy o pracę pracownika zatrudnionego to 27.06.2020 r. - wyrejestrowania należy dokonać w terminie 28.06.2020 r. W przypadku gdy dochodzi do zakończenia stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, należy uwzględnić ten fakt uzupełniając deklarację ZWUA. Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule jak wypełnić ZUS ZWUA.

 

Deklaracje ZUS pracownika - ZUS ZWUA

ZUS ZCNA

Deklarację ZUS ZCNA należy wygenerować w celu zgłoszenia członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Po wybraniu ubezpieczonego pojawi się interaktywny druk, w którym należy wprowadzić wszystkie informacje o osobie, która ma zostać objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

deklaracje zus pracownika

ZUS ZIUA

Deklaracje ZUS pracownika ZIUA należy wygenerować w celu zmiany/korekty danych identyfikacyjnych pracownika (np. PESEL, nazwisko, imię, data urodzenia), zgłoszonej uprzednio na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Po wybraniu danej osoby pojawi się interaktywny druk, w którym w części “III. Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” oraz “IV. Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” należy wprowadzić dane pracownika.

Deklaracje ZUS pracownika - ZIUA

ZCNA może zostać wygenerowane także po dodaniu członków rodziny pracownika o czym można przeczytać w artykule pomocy: Dodanie członka rodziny - pracownik.

Deklaracje ZUS pracownika - wysyłka deklaracji

Deklaracje ZUS pracownika należy przekazać do ZUSu w ciągu 7 dni od daty powstania/ustania obowiązku ubezpieczeń.

Wysyłka deklaracji z serwisu wFirma.pl

Korzystając z serwisu wFirma.pl istneje możliwość wysyłania poprzez system deklaracji do ZUS w wersji elektronicznej. Deklaracje ZUS w wersji elektronicznej można wysyłać w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE/ZGŁOSZENIOWE ZUS.

Opcja wysyłki do ZUS jest również dostępna dla przedsiębiorcy nie posiadającego podpisu kwalifikowanego!

Wysyłka deklaracji do ZUS

System wFirma.pl umożliwia również wysyłkę deklaracji do ZUS. W tym celu należy zaznaczyć utworzoną deklarację a następnie wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US ALBO ZUS.

Deklaracje ZUS pracownika - wysyłka

Wówczas pojawi się okno dialogowe, w którym można zlecić deklaracje do podpisu pracownikowi wFirma.pl (zakładka PODPIS WFIRMA.PL) lub wysłać ją do ZUS za pomocą własnego certyfikatu (zakładka WŁASNY PODPIS).

Deklaracje ZUS pracownika - wysłanie z wFirma.pl

Wysłana deklaracja będzie miała ikonę koperty - kolor natomiast będzie oznaczał status wysyłki. Więcej na ten temat można przeczytać w opracowaniu: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów