0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o wysokości przychodu nierezydenta IFT-1/IFT-1R

  • ift-1r

Wielkość tekstu:

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych  z osobami, nieposiadającymi statusu rezydenta konieczne jest pobranie od wynagrodzenia podatku zryczałtowanego w wysokości 20%. Na koniec roku przedsiębiorca powinien sporządzić odpowiednią deklarację podatkową dla nierezydenta na formularzu IFT-1/IFT-1R.

Jak wygenerować deklarację IFT-1/IFT-1R

Deklarację IFT-1/IFT-1R można sporządzić w:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

IFT-1R - dodawanie deklaracji

  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

IFT-1R dla zleceniobiorcy

 
Wtedy pojawi się ono z możliwością wyboru formularza.
 
IFT-1R rodzaj deklaracji
 
Deklarację IFT-1 wystawia się w trakcie roku na wniosek zatrudnionego, podczas dodawania takiego formularza należy wpisać okres za który chcemy wykazać dochody.
 
IFT-1R - IFT-1 za wybrany okres
 
IFT-1R sporządza się dla nierezydentów zatrudnionych w danym roku kalendarzowym. Co ważne, deklaracje te można sporządzić masowo dla wszystkich lub dla wybranych osób objętych zryczałtowanym podatkiem.

IFT-1R dla pracowników

Informację IFT-1Rnależy przekazać do urzędu skarbowego w terminie do końca lutego.

Modyfikacja deklaracji IFT-1/IFT-1R

W sytuacji, gdy informacja IFT-1/IFT-1R nie zawiera wszystkich danych (np. pracę w systemie rozpoczęto w trakcie roku i nie przeniesiono wszystkich danych pracowników) można edytować dane w niej zawarte ręcznie. W tym celu wystarczy ja zaznaczyć i z górnego paska opcji wybrać MODYFIKUJ.

 

IFT-1R - modyfikacja

Wersja do edycji będzie dostępna po odznaczeniu opcji AUTOMATYCZNE WYLICZENIE, wówczas część pól dotyczących zaciągniętych kwot będzie można wypełnić samodzielnie.

IFT-1R - ręczne wypłenianie

Drukowanie deklaracji IFT-1/IFT-1R

Informację IFT-1/IFT-1R można wydrukować, zaznaczając ten formularz, a następnie klikając na DRUKUJ.

IFT-1R - wydruk

Zostanie ona pobrana na dysk w wersji PDF.

Wysyłka deklaracji IFT-1/IFT-1R

Informację IFT-1/IFT-1Rmożna wysłać do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu wFirma.pl  W tym celu należy zaznaczyć deklarację i kliknąć na WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US ALBO ZUS.

IFT-1R wysyłka do US

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym będzie będzie można wybrać rodzaj autoryzacji wysyłki. W przypadku osób fizycznych będzie to wysyłka z zakładki BEZ PODPISU, gdzie w celu autoryzacji należy podać przychód za dany rok, po czym kliknąć na przycisk wyślij do urzędu. 

IFT-1R - autoryzacja

Po przyjęciu deklaracji przez bramkę MF pojawi się zielona koperta, wtedy możliwe będzie również pobranie UPO.

IFT-1R - UPO

Korekta deklaracji IFT-1/IFT-1R

Aby wygenerować korektę IFT-1/IFT-1R należy w zakładce KADRY » DEKLARACJE KADRY » PRACOWNICY  » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA wybrać DODAJ DEKLARACJĘ i po wyborze rodzaju formularza IFT-1, jako cel złożenia wybrać KOREKTA DEKLARACJI.

IFT-1R korekta

Korektę deklaracji należy przekazać do US oraz do pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów