0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Globalna wyszukiwarka w systemie wFirma dla biur

Wielkość tekstu:

Globalna wyszukiwarka dostępna w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych ma za zadanie ułatwić pracę księgowym jak również klientom biura rachunkowego. Dzięki jej zaawansowanym funkcjom możliwe jest dodawanie i wyświetlanie wszystkich pozycji w systemie z dowolnej zakładki ponieważ globalna wyszukiwarka jest zawsze widoczna!

Globalna wyszukiwarka - funkcje

Najważniejszymi funkcjami są:

Wyszukiwarka danych

Po wpisaniu fragmentu nazwy dodanego do systemu obiektu system automatycznie wyświetli wszystkie wpisy pasujące do wpisanej frazy.

Wbudowany kalkulator

Przy jego użyciu można wykonać podstawowe operacje matematyczne.

Wyświetlenie szczegółów

Po wpisaniu nazwy danego obiektu z użyciem skrótu np. wpisanie frazy: p (jak produkt) nazwa_obiektu spowoduje wyświetlenie produktów spełniających warunki wpisanej frazy. Po kliknięciu w podpowiedziany wynik otworzy się okno szczegółów danego obiektu.

Przejście do określonej zakładki

Aby przejść do określonej zakładki należy wpisać w globalnej wyszukiwarce nazwę danej zakładki/podzakładki/menu.

Przełączenie na inną firmę

W celu przejścia na inne dodane konto należy wpisać w wyszukiwarce nazwę firmy dodanej do konta.

Wystawianie/dodawanie nowych wpisów w systemie

Wystawianie/dodawanie nowych wpisów w systemie możliwe jest po wpisaniu nazwy danej akcji dostępnej w systemie odpowiedzialnej za dodawanie/wystawianie nowych obiektów. Po wpisaniu np. skrótu “wystaw” / "dodaj" pojawi się lista z możliwymi do wystawienia dokumentami.

Dodawanie obiektów poprzez fragment nazwy

Złożone operacje

Po wpisaniu np. frazy w (jak wystaw) dla nazwa_kontrahenta podpowiadają się złożone akcje możliwe do wykonania. Po wybraniu z listy jednej z dostępnych akcji otworzy się nowe okno z automatycznie zaczytanymi danymi kontrahenta.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów