0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług spoza UE u podatnika zwolnionego z VAT

Wielkość tekstu:

Rozliczając import usług u nievatowca, będzie on musiał odprowadzić należny podatek VAT do Urzędu Skarbowego, na podstawie sporządzonej deklaracji VAT-9M. Termin zapłaty tego podatku upływa 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. Sprawdź, jak rozliczyć import usług spoza UE!

Import usług spoza UE księgowanie w systemie

Faktury za import usług spoza UE podatnik zwolniony z VAT księguje w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, gdzie należy wybrać jako rodzaj wydatku INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG.

Import usług spoza UE

Kolejnym krokiem jest wybór waluty, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

Import usług spoza UE

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN.

Jak rozliczyć import usług spoza UE jeżeli data wystawienia faktury zakupu różni się od daty powstania obowiązku podatkowego?

W przypadku, gdy data wystawienia faktury zakupu różni się od daty powstania obowiązku podatkowego (czyli wykonania usługi lub zapłaty w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze), import usług należy zaksięgować ręcznie z uwagi na różne kursy przeliczeniowe:

  • dla celów VAT poprzez EWIDENCJE » REJESTR VAT (ZAGR.) » ZAKUPY ZAGRANICZNE » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce. Dodatkowo należy zaznaczyć okienko IMPORT USŁUG. Do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

Import usług spoza UE

  • dla celów PIT (KPiR) poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS, wartość z faktury zapisujemy w kolumnie POZOSTAŁE WYDATKI. Do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Import usług spoza UE

Deklaracja VAT-9M

Transakcja importu usług spoza UE u podatnika zwolnionego z VAT powinna być wykazana w deklaracji rozliczeniowej VAT-9M. Aby ją wygenerować należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJE » DEKLARACJA VAT 9M.

Import usług spoza UE

Kwota podatku VAT wynikająca z deklaracji VAT-9M po opłaceniu może stanowić koszt podatkowy. W celu jego zaksięgowania należy rozliczyć deklarację w faktycznym terminie jej zapłaty, zaznaczając daną deklarację z listy i wybierając z górnego menu opcję ROZLICZ.

Import usług spoza UE

W ten sposób wydatek zostanie automatycznie zaksięgowany jako dowód wewnętrzny w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki, w dacie jej faktycznej zapłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów