0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika

Wielkość tekstu:

Obowiązkiem przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, zleceniobiorców lub wykonawców dzieła jest odprowadzenie podatku dochodowego za pracownika. Pobrane zaliczki z tytułem PIT-4, bądź PIT-8A (miesięczna zaliczka na zryczałtowany podatek dochodowy od umowy cywilnoprawnej na kwoty do 200 zł brutto) przedsiębiorca odprowadza na konto właściwego urzędu skarbowego według siedziby firmy - płatnika. Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek składania rocznych deklaracji podatkowych - PIT-4R z wyszczególnieniem pobranych i odprowadzonych zaliczek za dany rok. Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika jest możliwa do obliczenia w systemie wFirma dla biur rachunkowych w szybki i wygodny sposób!

Generowanie list płac oraz rachunków

Zaliczki na poczet podatku dochodowego w systemie wFirna dla biur rachunkowych obliczane są na podstawie wygenerowanych w systemie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych.

W celu wygenerowania listy płac w systemie należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ.

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika - generowanie listy płac

Rachunki generowane są z poziomu KADRY » RACHUNKI » DODAJ.

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika - generowanie rachunku

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika

Zaliczki PIT-4 i PIT-8A można generować w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK.

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika - generowanie rachunku

Po wybraniu odpowiedniej pozycji pojawi się okno miesięczna zaliczka na podatek dochodowy za pracownika, gdzie kwotę zaliczki można wprowadzić ręcznie, jeżeli listy płac bądź rachunki sporządzane są poza systemem, bądź po zaznaczeniu opcji Automatyczne wyliczenie, uzyskać kwotę podatku z list płac i rachunków wprowadzonych do systemu.

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika - automatyczne wyliczenie

O terminie odprowadzenia podatku decyduje data wypłaty wynikająca z rachunków lub listy płac.

Wygenerowanej deklaracji PIT-4 oraz PIT-8AR nie wysyła się do US. Należy jedynie opłacić zaliczkę na poczet podatku na indywidualny mikro-rachunek podatkowy.

Deklaracje roczne za pracowników

Przedsiębiorca w roku podatkowym odprowadza tylko wyliczone zaliczki PIT-4R i/lub PIT-8AR, nie składa natomiast miesięcznych deklaracji. Dopiero po zakończeniu roku generuje i składa roczne rozliczenie PIT-4R i /lub PIT-8AR, w którym wyszczególnia wszystkie wyliczone podatki w roku: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-4R lub PIT-8AR. Przygotowane zeznanie może wysłać bezpośrednio z systemu. Artykuł szczegółowo opisujący to zagadnienie: Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika

Zaliczka na podatek dochodowy za pracownika - deklaracje roczne

Dodatkowo w systemie można wygenerować PIT-11, przechodząc do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-11. O czym więcej można przeczytać w artykule: PIT 11 deklaracja dochodów pracowników online.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów