Jak zaksięgować faktury z miesiąca, za który już została zapłacona zaliczka na podatek dochodowy?

Jak zaksięgować faktury kosztowe z maja, które otrzymałam w czerwcu, tak aby zaliczka na podatek dochodowy za maj się nie zmieniła, a koszt został uwzględniony w czerwcu?

 

Faktury kosztowe księgowane są do KPiR zgodnie z datą wystawienia dokumentu. Natomiast do rejestru VAT trafiają w dacie odbioru.

Od stycznia 2018 roku w związku z obowiązkiem wysyłki JPK faktura zawsze musi być księgowana zgodnie z datą wystawienia widniejącą na dokumencie. Zatem fakturę otrzymaną w kolejnym okresie rozliczeniowym należy zaksięgować w dacie wystawienia znajdującą się na fakturze oraz w faktycznej dacie otrzymania. Wówczas dokument trafi do KPiR w maju, a do rejestru VAT w czerwcu.

Artykuł 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stanowi wyraźnie, że korygować można jedynie złożone deklaracje. W związku z tym, że podatnicy nie składają deklaracji, z których wynika wartość zaliczki na podatek dochodowy, nie mają obowiązku ich korygowania (dochód i tak naliczany jest narastająco od początku roku). Wydatek ten zostanie ostatecznie rozliczony w zeznaniu rocznym.

W celu zaksięgowania dokumentu należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wybrać właściwy rodzaj wydatku oraz uzupełnić pola:

  • Data wystawienia faktury - zgodnie z datą wystawienia faktury widniejącą na fakturze,
  • Data odbioru faktury - data, w której otrzymano dokument.

Zaliczka na podatek dochodowy a faktura z poprzedniego miesiąca