0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować faktury z miesiąca, za który już została zapłacona zaliczka na podatek dochodowy?

Wielkość tekstu:

Jak zaksięgować faktury kosztowe z marca, które otrzymałam w kwietniu, tak aby zaliczka na podatek dochodowy za marzec się nie zmieniła, a koszt został uwzględniony w kwietniu?

 

Faktury należy ujmować zgodnie z datą wystawienia. Natomiast ujęciu w KPIR podlegają w roku podatkowym, którego dotyczą. Natomiast podatek VAT można odliczyć i ująć w rejestrze VAT zakupów zgodnie z datą odbioru lub w jednym z trzech okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub jednym z dwóch okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczeń kwartalnych).

Więcej na temat odliczenia VAT od faktur zakupu w artykule: Termin odliczenia VAT z faktur zakupu - warto wiedzieć

Artykuł 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stanowi wyraźnie, że korygować można jedynie złożone deklaracje. W związku z tym, że podatnicy nie składają deklaracji, z których wynika wartość zaliczki na podatek dochodowy, nie mają obowiązku ich korygowania (dochód i tak naliczany jest narastająco od początku roku). Wydatek ten zostanie ujęty w wyliczeniu zaliczki za kolejny okres rozliczeniowy i ostatecznie zostanie rozliczony w zeznaniu rocznym.

W celu zaksięgowania dokumentu należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy wybrać właściwy rodzaj wydatku oraz uzupełnić pola:

  • Data wystawienia faktury - zgodnie z datą wystawienia faktury widniejącą na fakturze,
  • Data księgowania do KPiR - data, poniesienia wydatku, rozumiana jako data wystawienia z ograniczeniem do końca danego roku, którego dotyczy wydatek,
  • Data księgowania do VAT - data, w której otrzymano dokument lub jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (rozliczenia miesięczne) lub jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (rozliczenia kwartalne)

Zaliczka na podatek dochodowy a faktura z poprzedniego miesiąca

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów