0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować podatek od nieruchomości? Instrukcja krok po kroku w systemie wFirma.pl.

Wielkość tekstu:

W sytuacji gdy w firmie wykorzystywany jest lokal firmowy bądź w prywatnym mieszkaniu wydzielona jest określona przestrzeń pod działalność gospodarczą przedsiębiorca jest zobowiązany do uregulowania podatku od nieruchomości. W systemie wFirma.pl koszt podatku od nieruchomości wprowadzisz za pomocą dowodu wewnętrznego.

Szczegółowe informacje dotyczące podatku od nieruchomości opisujemy w artykule: Podatek od nieruchomości – kto musi płacić i jak się go wylicza?

Jak zaksięgować podatek od nieruchomości w systemie?

W celu zaksięgowania zapłaconego podatku od nieruchomości należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. W oknie które się otworzy dane w dowodzie wewnętrznym uzupełniamy następująco:

  • data – data uiszczenia podatku od nieruchomości;
  • opis – „Podatek od nieruchomości za RRRR rok”;
  • razem – kwota podatku od nieruchomości;
  • schemat księgowy – Koszty prowadzenia działalności.

jak zaksięgować podatek od nieruchomości

Zaksięgowany dowód wewnętrzny zostanie ujęty w kol. 13 “Pozostałe wydatki” w KPiR.

Księgowanie zwrotu podatku od nieruchomości

W celu zaksięgowania zwróconego podatku od nieruchomości należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). W oknie które się otworzy dane w dowodzie wewnętrznym uzupełniamy następująco:

  • data – datę zwrotu podatku od nieruchomości;
  • opis – „Zwrot podatku od nieruchomości za RRRR rok”;
  • razem – kwota zwróconego podatku od nieruchomości;
  • schemat księgowy – Pozostałe przychody.

jak zaksięgować podatek od nieruchomości

Zaksięgowany dowód wewnętrzny zostanie ujęty w kol. 8 “Pozostałe przychody” w KPiR.

W przypadku podatnika rozliczającego ryczałtem zwrot podatku od nieruchomości nie podlega ujęciu w ewidencji podatkowej w sytuacji gdy koszt nie wpłynął na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jak załączyć dokumenty źródłowe pod zapis księgowy?

W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi w systemie dokumentację firmową online może on w celach formalnych pod dodanym zapisem księgowym (w tym przypadku DW) dodać dokument potwierdzający naliczenie podatku od nieruchomości. W tym celu należy w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE (bądź w przypadku zwrotu podatku odpowiednio PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY) kliknąć na numer dokumentu i przejść do podzakładki DOKUMENTY. W podzakładce tej należy skorzystać z opcji DODAJ i w oknie które się pojawi można dołączyć dokument oraz nadać mu nazwę. Za pomocą tego schematu można również dołączyć potwierdzenie płatności.

jak zaksięgować podatek od nieruchomości

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów