0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nadwyżka VAT - jak rozliczyć?

Wielkość tekstu:

W sytuacji, gdy czynny podatnik VAT posiada nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym może skorzystać z rozliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych lub przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy. Istnieje również sytuacja, w której nadwyżka VAT powstaje w wyniku zapłacenia wyższej kwoty podatku niżeli wynika z pliku JPK. W każdej z wymienionych sytuacji należy dokonać odpowiednie działania w systemie.

Czynny podatnik VAT może ubiegać się również o zwrot nadpłaty VAT odpowiednio wypełniając plik JPK V7, o czym więcej znaleźć można w artykule pomocy: Zwrot podatku VAT

W jaki sposób można przenieść nadwyżkę VAT na następny okres rozliczeniowy?

W sytuacji gdy:

  • generowany jest pierwszy plik JPK_V7 - konieczne jest ręczne wskazanie nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, wówczas w kolejnych plikach JPK wartość nadwyżki sama będzie obliczana i przenoszona,
  • generowany jest kolejny plik JPK_V7 - przeniesienie nadwyżki VAT na następny okres w systemie dokonuje się automatycznie.

Przeniesienie nadwyżki można skontrolować podczas generowania pliku JPK V7 w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 wybierając okres, za który ma zostać złożony plik oraz wskazując cel złożenia: ZŁOŻENIE DEKLARACJI lub KOREKTA DEKLARACJI.

Nadwyżka VAT - dodawanie JPK V7

Następnie po kliknięciu ZAPISZ należy przejść do pola nr 3.

Jeżeli ze składanego pliku JPK V7 wynika nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym to zostaje ona z automatu wykazana w pozycji 62. 

Nadwyżka VAT - przeniesienie nadwyżki

Tak wygenerowany plik w kolumnie ZAPŁACONO/ POZOSTAŁO/RAZEM widnieje jako zerowy, ponieważ nie wynika z niego kwota do zwrotu ani zapłaty.

Nadwyżka VAT - regulacje

Wysokość podatku VAT można analizować za pomocą modułu analiz w zakładce START » ANALIZY » PODATEK VAT, o czym więcej w artykule pomocy: Analiza podatku VAT

Nadwyżka VAT przekazana na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Przekazanie nadwyżki VAT na poczet przyszłych zobowiązań zaznacza się w systemie podczas generowania pliku JPK V7 w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7.Następnie należy wybrać okres, za który ma zostać złożony plik oraz jako cel złożenia wskazać: ZŁOŻENIE DEKLARACJI lub KOREKTA DEKLARACJI

Nadwyżka VAT - generowanie JPK V7

 

W celu uzupełnienia niezbędnych informacji odnośnie nadpłaty podatku VAT, należy przejść do kolejnego okna generowania pliku klikając opcję ZAPISZ. W oknie dodawania deklaracji JPK_V7 należy przejść do pola numer 3 oraz zaznaczyć pozycję 60 i wprowadzić kwotę. Następnie w pozycji 61 należy wskazać rodzaj zobowiązania podatkowego, na poczet którego ma zostać przekazana nadwyżka VAT wskazana w pozycji 60. 

Nadwyżka VAT - przekazanie na poczet przyszłych zobowiązań

Nadpłata podatku VAT - co zrobić, gdy przelew był wyższy niż zobowiązanie?

Jeżeli podatnik nadpłacił podatek VAT i pomniejsza kolejny przelew o kwotę nadpłaty to powinien ten fakt zaznaczyć odpowiednio w systemie. W tym celu w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY należy kliknąć w okres, w którym wystąpiła nadpłata. W nowo otwartym oknie należy przejść do zakładki PŁATNOŚCI.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć daną wpłatę oraz kliknąć MODYFIKUJ » MODYFIKUJ i wprowadzić kwotę wynikającą z deklaracji oraz zapisać.

Nadwyżka VAT - modyfikowanie płatności

Następnie należy zaznaczyć plik z nowego okresu, w którym wykorzystujemy nadpłaconą wartość podatku oraz wybrać opcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ podając kwotę nadpłaty, która zostaje przeniesiona na poczet kolejnej deklaracji w dacie przypadającej na jej rozliczenie. Tak rozliczony plik w kolumnie POZOSTAŁO będzie wskazywał wartość, którą należy dopłacić. Na mikrorachunek przedsiębiorca przelewa wówczas pozostałą wartość, a następnie zaznacza ten fakt w systemie. 

Nadwyżka VAT - rozliczenie płatność

Użytkownik może dodać notatkę o przeniesieniu nadpłaty. W tym celu należy użyć ikony ołówka przy danym pliku JPK V7, a następnie wybrać w oknie notatki: DODAJ NOTATKĘ.

Nadwyżka VAT - adnotacja o przeniesieniu

Nadwyżka VAT - dodawanie notatki

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów