Jednolity plik kontrolny dla Rejestrów VAT - JPK V7

Jednolity plik kontrolny stanowi zbiór danych ułożonych w określonej odgórnie strukturze i kolejności, zaciągniętych z programów informatycznych służących do prowadzenia księgowości. Jest to kolejny krok w kierunku informatyzacji administracji podatkowej poprzez zobowiązanie podatników do przekazywania danych z rejestrów księgowych w ujednoliconej formie elektronicznej jak np. JPK V7.

Jednolity Plik Kontrolny VAT - kogo i od kiedy obowiązuje?

Obowiązek comiesięcznego wysyłania JPK VAT ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1 stycznia 2018 r. dotyczy wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT. Od października 2020 roku oba formularze zostały zastąpione JPK V7M oraz JPK V7K.

Więcej na ten temat w artykule Jednolity Plik Kontrolny - czym jest i od kiedy obowiązuje mikro i małych przedsiębiorców?

Za jakie okresy należy składać plik JPK V7?

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca rozlicza VAT w okresach miesięcznych, czy kwartalnych, zobowiązany jest do przesyłania plików JPK V7 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po tym, którego dotyczy. Przy czym w związku z obowiązkiem JPK V7 przedsiębiorcy nie składają już deklaracji VAT.

Jak wygenerować JPK V7 w systemie wFirma.pl?

JPK V7 w pakiecie Księgowość online

Plik JPK V7 w pakiecie Księgowość online zawiera dane znajdujące się w rejestrze VAT sprzedaży i zakupów VAT.

W celu wygenerowania pliku JPK_VAT w systemie z poziomu Deklaracje należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK V7. Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego plik ma dotyczyć oraz cel: złożenie deklaracji.

JPK_V7 - generowanie

W pakiecie "zarządzanie sprzedażą" jak i "księgowość online" istnieje dodatkowo możliwość generowania JPK FA - Jednolity Plik Kontrolny Faktur Sprzedaży  (obowiązujące mikro i małych przedsiębiorców od lipca 2018 - generowane i przekazywane wyłącznie na żądanie urzędu).

Aby wysyłać sporządzony plik JPK_VAT bezpośrednio z systemu należy skorzystać z instrukcji: Jednolity Plik Kontrolny - wysyłka na stronę Ministerstwa Finansów.

JPK V7 w pakiecie Menedżer sprzedaży

Pakiet Menedżer sprzedaży służy głównie do wystawiania faktur i CRM w związku z czym zawiera funkcję generowania JPK jedynie dla Rejestru sprzedaży VAT (faktury zakupowe nie są bowiem ewidencjonowane w systemie stąd rejestr zakupów VAT nie jest dostępny). Na jego podstawie możliwe jest wygenerowanie częściowego JPK_V7 poprzez zakładkę PRZYCHODY » REJ. SPRZEDAŻY VAT » POBIERZ JPK V7.

JPK_V7 - pobierz JPK

Pełne JPK_V7 polega na tym, że w jednym pliku wykazuje się zarówno rejestr sprzedaży i zakupów w związku z czym użytkownicy korzystający z pakietu Zarządzanie sprzedażą mają dwie możliwości:
1. poza systemem scalić częściowy plik JPK_V7 rejestru sprzedaży wygenerowany w systemie wfirma.pl z rejestrem zakupów z innego systemu, lub
2. rozszerzyć funkcje na swoim obecnym koncie poprzez zmianę pakietu z Menedżer sprzedaży na Księgowość online, co pozwoli na pełne prowadzenie poza Rejestrem sprzedaży również Rejestru zakupów i dostępność funkcji generowania pełnego JPK_V7 z możliwością bezpośredniej wysyłki do US

Wysyłka JPK_V7 do Ministerstwa Finansów

W ramach pakietu Księgowość online lub Księgowość online + Rozbudowany magazyn przedsiębiorca może dokonać wysyłki JPK_V7 z poziomu systemu, o czym więcej w artykule: Generowanie i wysyłka JPK z systemu.

Jak wygenerować korektę JPK V7 w systemie?

Korekta JPK V7 przypisywana jest automatycznie podczas generowania w systemie korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Przedsiębiorcy, którzy są obowiązani do złożenia korekty JPK V7 w urzędzie, powinni ją wygenerować przechodząc do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 oraz jako cel złożenia wybrać: korekta deklaracji.

JPK_V7 - korekta JPK

Jak pobrać UPO dla JPK_V7 - Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

Aby pobrać urzędowe poświadczenie odbioru dla JPK V7 (gdy znajduje się przy nim zielona koperta) należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik oraz z menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

JPK_V7 - pobierz upo

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska