0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt jako forma opodatkowania działalności

  • ryczałt

Wielkość tekstu:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z dostępnych form opodatkowania jaką może wybrać przedsiębiorca w celu rozliczenia się z urzędem skarbowym na gruncie podatku dochodowego. Założenie działalności czy nowy rok to dobry moment, w którym możliwy jest wybór bądź zmiana dotychczasowej formy opodatkowania.

Ryczałt jako forma opodatkowania w wFirma.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu wFirma.pl należy dostosować ustawienia dla celów PIT. Jeśli wybrany został jako forma opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to należy odpowiednio oznaczyć to w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY wybierając w pozycji Rodzaj ewidencji opcję EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT). Dzięki temu pojawi się dodatkowe pole Domyślna stawka ryczałtu, w której możliwy jest wybór stawki ryczałtu, która będzie automatycznie podpowiadać się w momencie wystawiania faktury sprzedaży czy księgując inne przychody jak np. raport z kasy fiskalnej.

Ryczałt

W oknie tym możliwy jest również wybór częstotliwości opłacania zryczałtowanej zaliczki na podatek - miesięcznie lub kwartalnie.

Funkcje księgowe na ryczałcie

W części USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE znajdują się dodatkowe ustawienia dotyczące sposobu księgowania transakcji w systemie takie jak:

  • WYLICZENIE RÓŻNIC KURSOWYCH - funkcja dostępna wyłącznie w przypadku rozliczania w formie KPiR, 
  • SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DAT KSIĘGOWANIA - opcja ta jest domyślnie zaznaczona. Odznaczenie opcji sprawdzania poprawności dat księgowania umożliwia wprowadzenie do systemu dokumentu wystawionego przed datą rozpoczęcia korzystania z systemu wFirma, dla którego data księgowania do ewidencji przypada na okres, w którym księgowość jest prowadzona w systemie.

Zmiana formy opodatkowania na ryczałt

Zmieniając formę opodatkowania w nowym roku należy mieć na uwadze, że w styczniu mogą wystąpić transakcje, które rozliczane będą jeszcze “na starych zasadach” obowiązujących w grudniu poprzedniego roku oraz na zasadach ryczałtu właściwego od stycznia nowego roku.

Zmiana formy opodatkowania na ryczałt w systemie powinna mieć miejsce po rozliczeniu grudnia lub IV kwartału poprzedniego roku. Oznacza to, że zmianę formy opodatkowania należy dokonać po wystawieniu faktur dotyczących sprzedaży, która miała miejsce w grudniu i zaksięgowaniu wydatków ujmowanych w kosztach w poprzednim roku.

Pomimo tego, że podatnik na decyzję o zmianie formy opodatkowania na ryczałt ma czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w danym roku uzyskał pierwszy przychód to zmiana ustawień systemowych powinna mieć miejsce przed wystawieniem faktury w nowym roku.

W ramach zmian wprowadzonych przez Polski Ład 2.0 była możliwość zmiany formy opodatkowania ryczałtu w trakcie roku na skalę podatkową (rozliczaną od lipca do grudnia 2022) składając oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 22 sierpnia bądź aby rozliczać się za cały rok według skali - poprzez złożenie PIT-36 na koniec roku. Więcej w tym temacie w artykule: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku lub na koniec roku a Polski Ład 2.0.

Wystawionych faktur nie widać w ewidencji przychodów - co zrobić?

Jeżeli w nowym roku zostały wystawione faktury przed zmianą rodzaju ewidencji w ustawieniach, czyli w poprzedniej formie opodatkowania to w zakładce: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ obok wystawionej faktury będzie widoczna ikona ][ informująca o tym fakcie. 

Ryczałt

W takiej sytuacji należy przeksięgować fakturę tak aby została ujęta w Ewidencji przychodów. W tym celu należy zaznaczyć ją na liście i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Ryczałt

W oknie modyfikacji faktury należy przejść do podzakładki KSIĘGOWE i jako Skutek księgowy wybrać opcję KSIĘGUJ DO VAT (Uwaga! Opcja zmiany skutku księgowego będzie dostępna gdy forma opodatkowania ustawiona w ustawieniach będzie analogiczna jak ta, w której wystawiona została faktura).

Ryczałt

Dzięki temu faktura zostanie ujęta wyłącznie w rejestrze VAT sprzedaży. W przypadku podatnika zwolnionego z VAT jako skutek księgowy należy wybrać opcję NIE KSIĘGUJ. Aby ująć faktury w ewidencji przychodów należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ a następnie uzupełnić wymagane dane na podstawie wystawionej faktury i w podzakładce ZAAWANSOWANE jako Skutek księgowy wybrać opcję KSIĘGUJ DO EWIDENCJI PRZYCHODÓW.

Ryczałt

Jak wyliczyć zryczałtowaną zaliczkę na podatek?

W przypadku zmiany formy opodatkowania na ryczałt w nowym roku, przed wygenerowaniem zaliczki na podatek za grudzień lub IV kwartał poprzedniego roku, należy dla celów technicznych zmienić ustawienia systemowe w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY należy wybrać poprzednie ustawienia a więc jako Rodzaj ewidencji opcję KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW a jako Forma opodatkowania opcję ZASADY OGÓLNE lub PODATEK LINIOWY (w zależności od stosowanej dotychczas formy opodatkowania). Następnie należy wygenerować zaliczkę na podatek za grudzień lub IV kwartał i przywrócić ustawienia właściwe dla ryczałtu.

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0. w zaliczce na podatek dochodowy liczonej od czerwca lub odpowiednio II kwartału od przychodu odliczeniu podlegają opłacone składki zdrowotne w 50% ich wartości. W związku z tym po rozliczeniu ZUS DRA w dacie płatności od czerwca 2022 roku składki zdrowotne zaczną być odliczane przez system automatycznie.

W celu wyliczenia zaliczki należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Ryczałt

Od zaliczki za grudzień 2022 roku lub IV kwartał 2022 roku na ryczałcie należy generować ją analogicznie jak zaliczki za poprzednie miesiące. Zaliczka za grudzień lub IV kwartał 2022 roku podlega zapłacie do końca lutego i wykazywana jest w zeznaniu rocznym PIT-28, które składa się do 2 maja 2023 roku (ponieważ 30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem świątecznym).

Po wygenerowaniu zaliczki na podatek można zapłacić ją bezpośrednio z systemu za pomocą szybkich płatności wybierając z górnego menu opcję ZAPŁAĆ » ZAPŁAĆ PRZEZ BLUEMEDIA.

Ryczałt

Płatność można zrealizować również jako zwykły przelew bankowy wybierając z górnego menu opcję ZAPŁAĆ » EKSPORTUJ DO BANKU.

Po zapłacie zaliczki w sposób tradycyjny należy zaznaczyć ją na liście i z górnego menu wybrać opcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ wprowadzając datę i kwotę wpłaconej zaliczki.

Ryczałt

Korzystając z funkcji szybkich płatności za podatki poprzez zapłatę przez Bluemedia, zaliczka zostanie automatycznie rozliczona po zrealizowaniu płatności.

Jak wygenerować zeznanie roczne PIT-28?

W celu wygenerowania zeznania rocznego PIT-28 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 28).

Ryczałt

Po wybraniu roku za który składane będzie zeznanie roczne należy jako Cel złożenia wybrać opcję ZŁOŻENIE DEKLARACJI. W kolejnym oknie dodawania deklaracji PIT-28 podatnik może ręcznie zmodyfikować wartość uzyskanego przychodu. Aby odblokować komórki do edycji należy zaznaczyć opcję EDYTUJ WARTOŚĆ PRZYCHODU.

Ryczałt

Zeznanie roczne PIT-28 składa się po zakończonym roku w terminie do 30 kwietnia (dla rozliczenia za 2022 rok do 2 maja 2023 roku). W tym terminie należy również zapłacić ewentualny podatek dochodowy wynikający z zeznania.

Jak wygenerować zeznanie roczne za poprzedni rok po zmianie formy opodatkowania na ryczałt?

Aby wygenerować zeznanie roczne PIT-36 (w przypadku zasad ogólnych - skala podatkowa) lub PIT-36L (w przypadku podatku liniowego) za rok w którym stosowana była inna forma opodatkowania niż ryczałt należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ a następnie wybrać deklarację zgodnie ze stosowaną formą opodatkowania w poprzednim roku czyli:

  • ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT 36) lub
  • ROCZNA DEKLARACJA LINIOWEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 36L).

Ryczałt

Jak wystawić korektę do faktury objętej poprzednią formą opodatkowania?

Często zdarza się sytuacja, w której po zmianie formy opodatkowania na ryczałt, klient zwraca towar, który został sprzedany w okresie, w którym obowiązywała inna forma opodatkowania. 

Przed wystawieniem korekty należy dla celów technicznych zmienić ustawienia systemowe na poprzednią formę opodatkowania. W zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY należy wybrać poprzednie ustawienia a więc jako Rodzaj ewidencji opcję KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW a jako Forma opodatkowania opcję ZASADY OGÓLNE lub PODATEK LINIOWY (w zależności od stosowanej dotychczas formy opodatkowania).

Ryczałt

Aby wystawić fakturę korygującą pozycje faktury należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ gdzie po zaznaczeniu faktury na liście należy z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Ryczałt

W oknie wystawiania korekty należy uzupełnić wymagane pola a następnie w podzakładce ZAAWANSOWANE jako Skutek księgowy należy wybrać opcję KSIĘGUJ DO VAT.

Ryczałt

Schemat wystawienia faktury korygującej w przypadku pakietu z magazynem lub bez magazynu został opisany krok po kroku w artykule pomocy: Faktura korygująca pozycje faktury - jak wystawić?

Wystawioną korektę, która dotyczy sprzedaży z miesiąca, w którym obowiązywała inna forma opodatkowania (czyli prowadzona była KPiR) należy zaksięgować bezpośrednimi wpisami w ewidencji w ostatnim okresie, w którym obowiązywała poprzednia forma opodatkowania.

Zgodnie z art. 22 ust. 7f ustawy o PIT, jeżeli korekta następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania to zmniejszenia lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się w ostatnim okresie rozliczeniowym przed zmianą formy opodatkowania.

W związku z powyższym należy zaksięgować korektę na gruncie podatku dochodowego poprzez zakładkę: EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS gdzie po uzupełnieniu wymaganych danych należy w polu DATA wprowadzić ostatni dzień przed zmianą formy opodatkowania na ryczałt.

Ryczałt

Po zapisaniu należy ponownie zmienić rodzaj ewidencji w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY wybierając jako Rodzaj ewidencji opcję EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT).

Jeżeli korekta ma miejsce po złożeniu zeznania rocznego za dany rok niezbędne będzie wygenerowanie i wysyłka korekty zeznania rocznego o czym więcej w artykule: Korekta zeznania rocznego - jak sporządzić?

Jak zaksięgować fakturę korygującą na ryczałcie jeżeli wartość korekty jest wyższa niż kwota przychodu w ewidencji?

W sytuacji gdy podatnik wystawi fakturę korygującą której wartość przekracza kwotę przychodu w danej stawce ryczałtu, przy próbie wygenerowania zaliczki na podatek pojawi się dodatkowy komunikat uniemożliwiający wyliczenie zaliczki.

Ryczałt

W takiej sytuacji należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć na liście fakturę korygującą, która spowodowała ujemną wartość podsumowania przychodów w ewidencji przychodów, a następnie wybrać z górnego menu opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie modyfikowania faktury korygującej należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz w polu Skutek księgowy wybrać opcję NIE KSIĘGUJ.

Ryczałt

Następnie należy zaksięgować korektę bezpośrednim wpisem w ewidencji przychodów w zakładce: EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS. W oknie dodawania wpisu należy uzupełnić wymagane pola wprowadzając kwotę korekty w wartości ujemnej (poprzedzonej znakiem minus) do wysokości podsumowania kolumny danej stawki ryczałtu możliwej do skorygowania.

Ryczałt

Jeżeli wartość faktury korygującej przekracza kwotę możliwą do skorygowania w ramach danego miesiąca, należy dodać kolejny analogiczny wpis w kolejnym miesiącu aż do momentu ujęcia całej wartości korekty w ewidencji przychodów.

Jak zaksięgować korektę dotycząca sprzedaży opodatkowaną stawką ryczałtu inną niż stosowaną obecnie?

Po wejściu w życie przepisów dotyczących Nowego Ładu, od 2022 roku przedsiębiorcy np. z branży IT będą mogli korzystać ze stawki ryczałtu 12%, gdzie w 2021 roku właściwą stawką jest 17%. Wystawiając korektę w 2022 roku dotyczącą sprzedaży w 2021 roku należy zastosować obecnie obowiązującą stawkę ryczałtu. 

W celu wystawienia faktury korygującej należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ gdzie po zaznaczeniu faktury na liście należy z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY. W oknie wystawiania korekty należy uzupełnić wymagane pola a następnie w podzakładce ZAAWANSOWANE jako Skutek księgowy należy wybrać opcję KSIĘGUJ DO VAT.

Ryczałt

Następnie należy zaksięgować korektę w ewidencji przychodów poprzez zakładkę: EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS w aktualnie obowiązującej stawce ryczałtu.

Jak księgować różnice kursowe na ryczałcie?

Automatyczne wyliczanie i księgowanie różnic kursowych

Funkcja automatycznego wyliczania i księgowania różnic kursowych jest dostępna po jej włączeniu w ustawieniach. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, gdzie należy zaznaczyć opcję WYLICZANIE RÓŻNIC KURSOWYCH.

Ryczałt

Funckja automatycznych różnic kursowych została omówiona szczegółowo w artykule: Różnice kursowe - automatyczne wyliczanie

Ręczne wyliczanie i księgowanie różnic kursowych

W przypadku opodatkowania ryczałtem, różnice kursowe obliczane są wyłącznie od faktur sprzedaży. Różnice kursowe powstają, jeżeli jednocześnie zostaną spełnione dwa warunki:

  1. przychód ze sprzedaży wyrażony jest w walucie obcej,
  2. zapłata za usługę czy towar dokonana została w walucie obcej w innym dniu niż dzień wystawienia faktury.

Różnice kursowe od sprzedaży należy wyliczyć, porównując:

  • przychód należny, czyli wartość z faktury sprzedaży wyrażoną w PLN - przeliczenia wartości dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu,
  • przychód rzeczywiście otrzymany, czyli przychód, który w rzeczywistości otrzymano - przeliczenia dokonuje się po kursie zastosowanym przez bank (w przypadku wpływu na rachunek złotówkowy) lub średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu zapłaty (w przypadku wpływu na rachunek walutowy).

Następnie należy odjąć wartość przychodu należnego w PLN od przychodu rzeczywiście otrzymanego w PLN. Jeżeli wynik wyjdzie ujemny oznacza to, że otrzymano mniej środków niż wynikało z faktury a więc wystąpiła ujemna różnica kursowa, która pomniejszy przychód. Jeżeli wynik będzie dodatni powstanie dodatnia różnica kursowa, która zwiększy przychód.

Różnice kursowe należy zaksięgować poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). W polu RAZEM należy wprowadzić obliczoną wartość różnicy kursowej. Jeżeli różnica kursowa jest ujemna należy jej wartość wprowadzić poprzedzając znakiem minus. Dodatkowo w polu STAWKA RYCZAŁTU należy wybrać stawkę ryczałtu właściwą dla przychodu z tytułu którego powstała różnica kursowa.

Ryczałt

Tak wystawiony dowód wewnętrzny zostanie ujęty w Ewidencji przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów