0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK V7 - Jednolity Plik Kontrolny dla Rejestrów VAT

  • jpk v7

Wielkość tekstu:

Od października 2020 roku wszyscy czynni podatnicy VAT są zobowiązani do comiesięcznej wysyłki do urzędu JPK V7. Platforma wFirma dla biur rachunkowych umożliwia wygenerowanie oraz wysyłkę JPK V7 bezpośrednio z systemu. Czynności te może wykonać wyłącznie opiekun i szef biura rachunkowego.

Jak wygenerować JPK V7?

Jednolity Plik Kontrolny JPK V7 może zostać wygenerowany w systemie z dwóch poziomów:

  1. Bezpośrednio na koncie klienta

W celu wygenerowania JPK V7 należy przejść na koncie klienta do zakładki START » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7. W kolejnym oknie należy wybrać okres oraz cel złożenia pliku.

JPK V7 - generowanie w systemie

  1. Poprzez masowe wygenerowanie JPK_V7 dla wybranych klientów

Aby wygenerować JPK V7 jednocześnie dla wybranych lub wszystkich klientów należy w panelu głównym, w zakładce FIRMY zaznaczyć firmy na liście a następnie z górnego paska menu wybrać opcję WYLICZENIA » GENERUJ JPK V7.

JPK V7 - generowanie z poziomu listy firm

Jak oznaczyć zwrot nadwyżki VAT w JPK V7 w 15, 25, 40, 60, 180 dni?

W momencie generowania pliku JPK opiekun lub szef biura może zawnioskować w imieniu klienta o zwrot nadwyżki VAT na rachunek bankowy lub rachunek VAT klienta. W tym celu w oknie generowania JPK_V7 na stronie 3 należy zaznaczyć opcję BANKOWY i wybrać TERMIN ZWROTU czyli 15, 25, 40, 60 lub 180 dni i wprowadzić wartość w polu KWOTA ZWROTU. Jeżeli klient nie zdecydował się na zwrot całej wartości nadwyżki to pozostała kwota do przeniesienia na kolejny okres będzie uzupełniona w poz. 62 Kwota do przeniesienia.

JPK VAT a zwrot nadwyżki VAT

Jeżeli klient zdecyduje się na zwrot nadwyżki VAT na rachunek VAT to należy zaznaczyć opcję VAT a system domyślnie wybierze termin zwrotu na 25 dni. 

JPK VAT - zwrot na rachunek VAT

Wysyłka JPK V7 do urzędu

System umożliwia bezpośrednią wysyłkę do urzędu wygenerowanego pliku. W tym celu należy przejść do zakładki START » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć wygenerowany plik JPK_V7 na liście i z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

JPK V7 - wysyłka do MF

Opiekun lub szef biura mają możliwość wysyłki JPK V7 za pomocą:

  • WŁASNY PODPIS

JPK V7 - podpisywanie własnym podpisem elektronicznym

  • BEZ PODPISU (kwotą przychodu) 

JPK V7 - podpisywanie kwotą przychodu

  • ePUAP.

JPK V7 - wysyłka poprzez ePUAP

Możliwa jest również masowa wysyłka plików JPK V7 klientów. W tym celu należy przejść na koncie biura rachunkowego do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, zaznaczyć na liście wygenerowane wcześniej JPK V7 klientów i z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLLIJ DO URZĘDU. Wysyłka możliwa jest z zakładki WŁASNY PODPIS czyli z podpisem należącym do biura rachunkowego.

JPK V7 - masowa wysyłka

Jak pobrać UPO po wysyłce JPK V7?

Po prawidłowej wysyłce JPK_V7 do urzędu obok pliku w danym miesiącu pojawi się ikona zielonej koperty. Oznacza to, że możliwe jest pobranie UPO. W tym celu należy zaznaczyć JPK_V7 na liście i z górnego paska menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

JPK V7 - UPO

Możliwe jest również masowe pobranie UPO dla wysłanych do urzędu plików JPK V7 klientów. W tym celu należy przejść na koncie biura rachunkowego do zakładki START » DEKLARACJE KLIENTÓW » SKARBOWE, zaznaczyć na liście wygenerowane wcześniej JPK V7 klientów i z górnego paska menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

JPK V7 - masowe pobieranie UPO

Zapoznaj się z wszystkimi zmianami podatkowymi które weszły w 2020 roku, w tym największą dotyczącą nowego obowiązku oznaczania kodami GTU sprzedaży w JPK V7 

Automatyczna dekretacja deklaracji JPKV7 przy pełnych księgach rachunkowych

Podczas generowania pliku JPKV7 zawierającego część deklaracyjną na kontach z pełną księgowością pojawi się dodatkowa zakładka DEKRETACJA dzięki której system automatycznie podpowie księgowanie rozliczenia podatku VAT. W księgowaniu tym również uwzględnione zostały różnice groszowe jakie występują przy rozliczeniach podatku VAT z uwagi na to że kwoty podatku do zapłaty wobec budżetu są zaokrąglane do pełnych złotych.

JPK V7 - dekretacja

Schemat dekretacji deklaracji zdefiniowany jest w zakładce USTAWIENIA » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE.

W przypadku konieczności naniesienia ręcznych zmian na dekretacji należy odznaczyć okno [] automatyczne wyliczenie.

W przypadku gdy użytkownik nie chce aby dodało się polecenie księgowania odznacza opcję UTWÓRZ POLECENIE KSIĘGOWANIA.

Szybki podgląd sprawdzania rozliczenia VAT i księgowania różnic groszowych

Po zapisaniu deklaracji i kliknięciu na nią w podzakładce DEKRETACJA znajduje się podgląd dekretacji jak również informacja z zestawienia obrotów i sald pozwalająca na sprawdzanie rozliczenia VAT na kontach po zaksięgowaniu deklaracji. Zestawienie to dostępne jest dla kont korzystających z naszych wzorcowych planów kont.

JPK V7 - zestawienie VAT na kontach

W sytuacji gdy użytkownik korzysta z własnego planu kont to aby w sprawdzaniu kont VAT pojawiły się konta konieczne jest oznaczenie kont VAT jako "TYP: rozliczeniowe - VAT należny" lub "rozliczeniowe - VAT naliczony". W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » PLAN KONT » zaznaczamy konto i korzystamy z opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie które się pojawi zmieniamy TYP konta.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów