Kopie zapasowe w systemie wfirma.pl

Minister Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządzenia określił warunki jakie muszą spełniać systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe wskazując m.in. na konieczność tworzenia oraz tego jak przechowywane są kopie zapasowe.

Kopie zapasowe - tworzenie i przechowywanie

W serwisie wfirma.pl kopia bezpieczeństwa systemu sporządzana jest codziennie. Kopia bezpieczeństwa przechowywana jest w zaszyfrowanej postaci, w innej lokalizacji niż serwer główny. Dzięki temu tworzenie i przechowywanie tzw. backupów jest zgodnie z postanowieniem Ministra:

  • przechowuje się je w miejscach zabezpieczonych przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  • usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.

Kopie zapasowe można sporządzić także ręcznie. W tym celu należy przejść do sekcji USTAWIENIA  » BEZPIECZEŃSTWO » KOPIE ZAPASOWE i wybrać przycisk STWÓRZ KOPIĘ. 

Zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem

W celu zapewnienia wysokiej jakości bezpieczeństwa zaszyfrowane dane systemowe przechowywane są w dwóch odległych od siebie serwerowniach (data center). Dostawcy usług hostingowych, z którymi współpracuje wfirma.pl legitymują się najwyższymi certyfikatami stosowania procedur bezpieczeństwa.

Usuwanie backupów

Usuwanie kopii zapasowych odbywa się automatycznie po upływie ustalonego przez administratora czasu retencji.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn