Kopie zapasowe w systemie wfirma.pl

Minister Spraw Wewnętrznych w drodze rozporządzenia określił warunki jakie muszą spełniać systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe wskazując m.in. na konieczność tworzenia oraz tego jak przechowywane są kopie zapasowe.

Kopie zapasowe - tworzenie i przechowywanie

W serwisie wfirma.pl kopia bezpieczeństwa systemu sporządzana jest codziennie. Kopia bezpieczeństwa przechowywana jest w zaszyfrowanej postaci, w innej lokalizacji niż serwer główny. Dzięki temu tworzenie i przechowywanie tzw. backupów jest zgodnie z postanowieniem Ministra:

  • przechowuje się je w miejscach zabezpieczonych przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  • usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.

Kopie zapasowe można sporządzić także ręcznie. W tym celu należy przejść do sekcji USTAWIENIA  » BEZPIECZEŃSTWO » KOPIE ZAPASOWE i wybrać przycisk STWÓRZ KOPIĘ. 

kopie zapasowe

Zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem

W celu zapewnienia wysokiej jakości bezpieczeństwa zaszyfrowane dane systemowe przechowywane są w dwóch odległych od siebie serwerowniach (data center). Dostawcy usług hostingowych, z którymi współpracuje wfirma.pl legitymują się najwyższymi certyfikatami stosowania procedur bezpieczeństwa.

Usuwanie backupów

Usuwanie kopii zapasowych odbywa się automatycznie po upływie ustalonego przez administratora czasu retencji.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz