Korekta informacji VAT UEK - jak wygenerować?

W celu wygenerowania korekty informacji VAT UE należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UEK. Następnie należy wybrać okres, którego korekta deklaracji ma dotyczyć oraz wybrać DALEJ.

VAT UEK - jak dodać?

Wyświetli się wówczas okno, w którym należy uzupełnić dane dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych wykazanych w pierwotnej deklaracji VAT-UE - rubryka BYŁO oraz aktualne dane - rubryka JEST.

VAT UEK - ujęcie w deklaracji

Po wygenerowaniu VAT-UE  należy ją wysłać za pomocą funkcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ  » WYŚLIJ DO URZĘDU.

VAT UEK - jak wysłać?

Wysyłka e-deklaracji możliwa jest bezpośrednio z systemu wfirma. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, po pojawieniu się okna wysyłki należy przejść do zakładki BEZ PODPISU i w celu autoryzacji wprowadzić kwotę przychodu. Po wysłaniu informacji VAT UEK do urzędu, gdy przesyłka przejdzie prawidłowo to wówczas system poinformuje użytkownika o możliwości pobrania UPO - Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. W celu jego pobrania należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT, oznaczyć VAT-UE i skorzystać z funkcji POBIERZ UPO.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz