Korekta informacji VAT UEK

W celu wygenerowania korekty informacji VAT UE należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UEK. Następnie należy wybrać okres, którego korekta deklaracji ma dotyczyć oraz wybrać DALEJ.

VAT UEK - jak dodać?

Wyświetli się wówczas okno, w którym należy uzupełnić dane dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych wykazanych w pierwotnej deklaracji VAT-UE - rubryka BYŁO oraz aktualne dane - rubryka JEST.

VAT UEK - deklaracja