0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak nadać masowo kod GTU - ewidencja JPK V7

Wielkość tekstu:

System wFirma umożliwia dokonywanie masowej modyfikacji oraz usunięcia, bądź nadania kodów GTU pozycjom występującym w fakturach wystawionych w systemie. Funkcja ta jest dostępna w pakietach:

 • Księgowość online,
 • Księgowość online + Magazyn,
 • Księgowość online z Asystentem,
 • Księgowość online z Asystentem + Magazyn.

Opcja ta jest dedykowana podatnikom objętym obowiązkiem dodawania oznaczeń GTU, którzy rozliczają podatek VAT. Prześledźmy, jak nadać masowo kod GTU.

Szczegółowe omówienie włączania kodów GTU w systemie zostało opisane krok po kroku w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7

Gdzie znajduje się ewidencja JPK V7 w systemie wfirma?

Weryfikacja kodów GTU przypisanych do dokumentów

Aby zweryfikować kody GTU przypisane do danej faktury, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7 » DOKUMENTY. W widoku tabeli pojawią się dokumenty sprzedaży i oznaczenia, jakie zastosowano podczas wystawiania faktur i wpisach do rejestru VAT sprzedaży. 

jak nadać masowo kod gtu

Na liście widoczne są faktury z danego okresu np. miesiąca. W celu weryfikacji kodu GTU i oznaczeń JPK V7 dla pozycji na fakturach od początku obowiązywania nowej struktury pliku JPK V7 należy w lewym dolnym rogu tabeli kliknąć w ikonę strzałek i wprowadzić zakres dat. Dzięki temu w tabeli zostaną wyświetlone pozycje z wybranego zakresu.

jak nadać masowo kod gtu

Kolumny jakie widoczne są w danej zakładce odpowiednio prezentują następującą wartość informacyjną:

 • kolumna “Numer dokumentu” - zawiera numer faktury, wpisu do rejestru VAT sprzedaży, 

 • kolumna “Oznaczenia JPK” - prezentuje jakie oznaczenia JPK zostały użyte wobec danego dokumentu. 

 • kolumna “Kody GTU” - prezentuje jakie kody GTU zostały użyte wobec danej pozycji. Jeśli przykładowo w jednej fakturze będzie dla danej pozycji nadany kod GTU_09, a w innej GTU_07 to w kolumnie pojawią się oba kody GTU.

Pozycje są prezentowane zgodnie z datą ujęcia faktury w rejestrze VAT sprzedaży czyli:

- domyślnie data sprzedaży,

- w sytuacji kiedy data rozliczenia faktury jest wcześniejsza niż data sprzedaży, to datą jest data rozliczenia faktury,

- w przypadku metody kasowej, będzie to data rozliczenia faktury.

Weryfikacja kodów GTU przypisanych do pozycji

Aby zweryfikować kody GTU przypisane do pozycji na wystawionych fakturach należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » EWIDENCJA JPKV7 » POZYCJE. W widoku tabeli pojawią się pozycje jakie zostały użyte podczas wystawiania faktur - na liście widoczne są zarówno towary jak i usługi będące przedmiotem sprzedaży.

jak nadać masowo kod gtu

Na liście widoczne są faktury z danego okresu np. miesiąca. W celu weryfikacji kodu GTU dla pozycji na fakturach od początku obowiązywania nowej struktury pliku JPK V7 należy w lewym dolnym rogu tabeli kliknąć w ikonę strzałek i wprowadzić zakres dat. Dzięki temu w tabeli zostaną wyświetlone pozycje z wybranego zakresu.

jak nadać masowo kod gtu

Kolumny jakie widoczne są w danej zakładce odpowiednio prezentują następującą wartość informacyjną:

 • kolumna “Pozycje” - zawiera nazwę pozycji;

 • kolumna “Ilość z GTU” - zlicza ile pozycji o danej nazwie w danym okresie ma nadany kod GTU;

 • kolumna “Bez GTU” - zlicza ile pozycji o danej nazwie w danym okresie nie ma nadanego kodu GTU;

 • kolumna “Kody GTU” - prezentuje jakie kody GTU zostały użyte wobec danej pozycji. Jeśli przykładowo w jednej fakturze będzie dla danej pozycji nadany kod GTU_09, a w innej GTU_07 to w kolumnie pojawią się oba kody GTU.

Pozycje są prezentowane zgodnie z datą ujęcia faktury w rejestrze VAT sprzedaży czyli:

- domyślnie data sprzedaży,

- w sytuacji kiedy data rozliczenia faktury jest wcześniejsza niż data sprzedaży, to datą jest data rozliczenia faktury,

- w przypadku metody kasowej, będzie to data rozliczenia faktury.

Jak nadać masowo kod GTU? Jak zmienić kod GTU?

Zmiana kodów GTU przypisanych do dokumentów

Aby zmienić/nadać kod GTU dla danego dokumentu należy wejść w zakładkę EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7 » DOKUMENTY zaznaczyć dany dokument na liście, a następnie skorzystać z opcji Zmień kody GTU.

jak nadać masowo kod gtu

W oknie zmiany kodów GTU wskazane jest:

 • dla jakiego dokumentu następuje zmiana,
 • kodu GTU na jaki ma zostać zmieniony. 

Zmiana kodów GTU przypisanych do pozycji

Aby zmienić/nadać kod GTU danej pozycji należy w zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7 » POZYCJE zaznaczyć daną pozycję na liście, a następnie skorzystać z opcji Zmień kody GTU

jak nadać masowo kod gtu

W oknie zmiany kodów GTU wskazane jest:

 • dla jakiej pozycji następuje zmiana,
 • w ramach jakiego okresu zostanie zmienione GTU,
 • czy został nadany kod GTU - jeżeli tak to jaki jest aktualnie zastosowany kod GTU,
 • kodu GTU na jaki ma zostać zmieniony. 

Masowa modyfikacja GTU dotyczy wyłącznie pojedynczej pozycji. Nie ma możliwości nadania/zmiany/usunięcia masowo kodu GTU do kilku pozycji.
Po zmianie kodów, zostaną one zaktualizowane w fakturach i paragonach do których wystawiono fakturę. Jeżeli użytkownik posiada moduł magazynowy, aktualizacja kodów nastąpi również w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY. Dzięki czemu wystawiane faktury w kolejnych okresach będą posiadały już prawidłowy, automatycznie zaciągany w momencie wystawiania faktury kod GTU. 

Jeżeli modyfikacja GTU dotyczy faktury zaliczkowej, kod GTU nie zostanie zmodyfikowany na pro formie będącej podstawą wystawienia faktury. W związku z czym przed wystawieniem faktury końcowej należy zmodyfikować pro formę dodając właściwy kod GTU. Modyfikacja pro formy nie wpłynie na wystawioną fakturę zaliczkową, a dzięki niej faktura końcowa zostanie oznaczona prawidłowym GTU.

Jak nadać masowo oznaczenie JPK V7? Jak zmienić oznaczenie JPK V7 przypisanych do dokumentów?

Aby zmienić/nadać oznaczenie JPK V7 dla danego dokumentu należy wejść w zakładkę EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7 » DOKUMENTY zaznaczyć dany dokument na liście, a następnie skorzystać z opcji Zmień oznaczenia JPK.

jak nadać masowo kod gtu

W oknie zmiany oznaczeń JPK V7 wskazane jest:

 • dla jakiego dokumentu następuje zmiana,
 • oznaczenie JPK V7 na jaki ma zostać zmieniony. 

Aktualizacja kodów GTU i oznaczeń JPK V7, a plik JPK V7

W sytuacji gdy modyfikacja kodów GTU lub oznaczeń JPK V7 dotyczy pliku JPK_V7 który został wygenerowany w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY i przesłany do urzędu, przy danym pliku pojawi się obok koperty ikona zegara informująca o nieaktualności wysłanego pliku. W tej sytuacji należy wygenerować korektę JPK_V7 korzystając z opcji DODAJ » DODAJ JPK V7. W oknie dodawania korekty należy wybrać miesiąc którego dotyczy korekta i jako Cel złożenia zaznaczając opcję Korekta deklaracji

Jeżeli korekta dotyczy wyłącznie zmiany w zakresie GTU, to korekta pliku JPK V7 powinien zawierać wyłącznie korektę części ewidencyjnej.

Ewidencja JPK V7W korekcie części ewidencyjnej JPK V7 pojawią się stosowne storna odnośnie dokumentów sprzedaży, w których były zmieniane kody GTU zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że faktura zostanie ujęta w korekcie pliku JPK V7 trzykrotnie:

 1. wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej,
 2. wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej z tym, że kwoty faktury będą poprzedzone znakiem minus,
 3. wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej z poprawnie nadanym GTU. 

Jeśli dany plik JPK V7 nie został jeszcze wysłany, a jedynie wygenerowany i po jego wygenerowaniu nastąpiła zmiana w zakresie kodów GTU, wystarczy wtedy w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik na liście i skorzystać z opcji Modyfikuj, po czym zapisać plik, dzięki czemu system zaktualizuje plik o zmiany jakie nastąpiły w zakresie kodów GTU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów