Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - jak wprowadzić?

Przedsiębiorca w niektórych sytuacjach zobowiązany jest dokonać korekty podatku naliczonego. Dotyczy to m.in. korygowania odliczonego podatku od zakupionych towarów handlowych czy materiałów w przypadku zmiany prawa do odliczenia VAT (np. powrót do zwolnienia z VAT).

Zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT:
W przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług (...) w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

W systemie wfirma.pl, aby uwzględnić korektę podatku VAT naliczonego od pozostałych nabyć bezpośrednio w deklaracji VAT, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć pole KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD POZOSTAŁYCH NABYĆ oraz wprowadzić kwotę korekty w polu PODATEK NALICZONY.

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - dodawanie wpisu

Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7/VAT-7K kwota korekty zostanie uwzględniona w polu 48.

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - wpis w deklaracji