Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - jak wprowadzić?

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć wiąże się ze zmianą prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabytych w towarów, materiałów czy surowców. W określonych sytuacjach podatnik ma prawo lub obowiązek dokonania takiej korekty.

Kiedy konieczna jest korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć?

Przedsiębiorca w niektórych sytuacjach zobowiązany jest lub ma prawo dokonać korekty podatku naliczonego. Wynika to bezpośrednio z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT, na mocy którego podatnik jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego od nabyć towarów, surowców i materiałów jeżeli w momencie nabycia przysługiwało podatnikowi prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, a w między czasie to prawo uległo zmianie.

Dotyczy to m.in. sytuacji takich jak:

Jak wprowadzić do systemu korektę podatku naliczonego od pozostałych nabyć

W systemie wfirma.pl, aby uwzględnić korektę podatku VAT naliczonego od pozostałych nabyć bezpośrednio w deklaracji VAT, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć BRAK KONTRAHENTA oraz pole KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD POZOSTAŁYCH NABYĆ, a także wprowadzić kwotę korekty w polu PODATEK NALICZONY.

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - dodawanie wpisu

Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7/VAT-7K kwota korekty zostanie uwzględniona w polu 48.

Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - wpis w deklaracji