Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT krajowe faktury dokumentujące zakup, na których widnieje adnotacja odwrotne obciążenie, powinni ująć w systemie poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT - wybierając odpowiedni rodzaj wydatku. Kwotę z faktury należy ująć w polu WARTOŚĆ NETTO i opodatkować stawką VAT właściwą dla danego towaru w kraju (z listy należy wybrać odpowiednią, krajową stawkę VAT, a system wyliczy kwotę podatku VAT). 

Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem - wprowadzanie wydatku do systemu

W zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję VAT ROZLICZA NABYWCA.

Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem - wprowadzanie wydatku z uwzględnieniem opcji VAT rozlicza nabywca

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w KPiR a także w rejestrach VAT, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów oraz w odpowiednich polach deklaracji VAT.W przypadku faktury z odwrotnym obciążeniem to nabywca zobowiązany jest do rozliczenia z tego tytułu podatku VAT. Sprzedawca nie wykazuje podatku VAT na fakturach w tego rodzaju transakcjach.