0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem

Wielkość tekstu:

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia został zlikwidowany na rzecz obowiązkowego split paymentu. W związku z czym należy zwrócić szczególną uwagę, czy otrzymana faktura w mechanizmie odwrotnego obciążenia nie powinna być fakturą krajową, z właściwą dla zakupionego towaru/usługi stawką VAT oraz adnotacją "mechanizm podzielonej płatności". Jak ująć w systemie otrzymaną fakturę z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności obrazuje artykuł pomocy: Split payment w systemie wFirma.

Jak zaksięgować fakturę z odwrotnym obciążeniem?

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT krajowe faktury dokumentujące zakup, na których widnieje adnotacja odwrotne obciążenie, powinni ująć w systemie poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT - wybierając odpowiedni rodzaj wydatku. Kwotę z faktury należy ująć w polu WARTOŚĆ NETTO i opodatkować stawką VAT właściwą dla danego towaru w kraju (z listy należy wybrać odpowiednią, krajową stawkę VAT, a system wyliczy kwotę podatku VAT).

Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem - wprowadzanie wydatku do systemu

W zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję VAT ROZLICZA NABYWCA.

Faktury z odwrotnym obciążeniem

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w KPiR a także w rejestrach VAT, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów oraz w odpowiednich polach deklaracji VAT.

W przypadku faktury z odwrotnym obciążeniem to nabywca zobowiązany jest do rozliczenia z tego tytułu podatku VAT. Sprzedawca nie wykazuje podatku VAT na fakturach w tego rodzaju transakcjach.

W przypadku gdy faktura zawiera odwrotne obciążenie i inną stawkę VAT to księgowanie odbywa się schematem opisanym w artykule pomocy: Faktura, na której widnieje odwrotne obciążenie i inna stawka VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów