0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit 30-krotności dla przedsiębiorcy i osoby współpracującej

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące działalność oraz osoby z nimi współpracujące powinny pilnować rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Limit 30-krotności dla przedsiębiorcy w 2023 roku 208 050 zł. Przez pojęcie to należy rozumieć łączną kwotę podstaw, od których ustalane są składki, a nie podstawy z poszczególnych tytułów.

Limit 30-krotności dla przedsiębiorcy i osoby współpracującej w systemie wfirma.pl

W przypadku gdy przedsiębiorca lub osoba współpracująca osiąga przychód podlegający oskładkowaniu z tytułu zatrudnienia, może taką informację wprowadzić w systemie. Aby to zrobić, konieczne jest przejście do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » PODSTAWA SKŁADEK Z INNYCH ZATRUDNIEŃ, gdzie po otwarciu się okna w części Podstawa wymiaru składek z innych zatrudnień należy kliknąć DODAJ.

Limit 30-krotności dla przedsiębiorcy - gdzie wprowadzić?

Po otwarciu okna dialogowego należy wybrać odpowiednią osobę (przedsiębiorcę lub osobę współpracującą), a następnie miesiąc, w którym dana osoba osiągnęła dodatkowy przychód wliczający się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Limit 30-krotności dla przedsiębiorcy - pilnowanie oganiczenia

Ważne jest, aby kwoty wprowadzane były zgodnie ze stanem faktycznym, ponieważ w razie przekroczenia łącznej podstawy z innych zatrudnień oraz podstawy odprowadzania składek z działalności system nie będzie naliczał składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w deklaracjach rozliczeniowych tworzonych poprzez START » ZUS » DEKLARACJE  ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

W miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie system naliczy składki proporcjonalnie do brakującej kwoty rocznego ograniczenia.

Limit 30-krotności dla przedsiębiorcy - zerowa podstwa składek emerytalno-rentowych w DRA

Należy pamiętać, że limit 30-krotności dla przedsiębiorcy i osoby współpracującej czyli roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe obejmuje tylko dwa wymienione ubezpieczenia - składki na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe będą naliczane tak jak dotychczas.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów