0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są zobligowani złożyć dodatkowe zeznania roczne - PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11 oraz IFT 1R. PIT 4R i PIT 8AR są to zbiorcze deklaracje, w których wykazane są zaliczki pobrane za wszystkich pracowników. PIT 11 oraz IFT 1R są deklaracjami indywidualnymi każdego pracownika. Poniżej przedstawiamy jak wygenerować te deklaracje.

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowych za pracowników

Płatnik (przedsiębiorca) jest zobligowany do wysłania do urzędu skarbowego deklaracji PIT 4R, PIT 8AR oraz PIT 11 drogą elektroniczną w terminie do 31 stycznia w danym roku za rok poprzedni. IFT-1R wysyła się do końca lutego za rok poprzedni. Jedynie w przypadku zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed tą datą, PIT 8AR, PIT 4R, IFT 1R i PIT 11 należy złożyć do ostatniego dnia aktywności firmy.

Roczna zbiorcza deklaracja dochodów pracowników (PIT 4R)

Deklarację PIT 4R składają przedsiębiorcy zatrudniający pracowników w celu wykazania pobranych i odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

W celu sporządzenia PIT 4R należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, następnie z listy wybrać ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT 4R).

Zeznania roczne - dodawanie PIT-4R

Kolejny krok to wybór roku, którego deklaracja ma dotyczyć oraz wskazanie celu:

  • złożenie deklaracji lub
  • korekta deklaracji.

Zeznania roczne - wybór celu złożenia deklaracji

Jeśli jako Cel złożenia wybierzemy KOREKTA DEKLARACJI, wówczas konieczne będzie również oznaczenie rodzaju korekty.

Zeznania roczne - korekta

System daje możliwość edycji danych w sekcji C., czyli kwot odprowadzonego podatku w poszczególnych miesiącach. Jest to możliwe w zakładce START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE po zaznaczeniu deklaracji i kliknięciu Modyfikuj. Po wybraniu tej opcji otworzy się okno, w którym można modyfikować dane w sekcji C. 

Zeznania roczne - modyfikowanie

Aby edytować sekcję C., czyli należne zaliczki na podatek dochodowy oraz należny podatek zryczałtowany, należy odznaczyć pole automatyczne wyliczenie. Po tym kroku możliwe będzie modyfikowanie informacji zawartych w tym sektorze. W przypadku deklaracji PIT 4R edytować można należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Zeznania roczne - edycja

Podczas modyfikacji można również zaznaczyć w części D.2 miesiące, w których skorzystano z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek.

Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT 8AR)

PIT 8AR składają przedsiębiorcy opłacający zryczałtowany podatek np. przy umowach zlecenie lub o dzieło do 200 zł oraz przedsiębiorcy, którzy wypłacają dywidendy. Tę deklarację muszą koniecznie złożyć ci przedsiębiorcy, którzy wyliczali również zryczałtowany podatek wg stawki 20% od wynagrodzeń cudzoziemców nieposiadających statusu rezydenta. Deklaracja generowana jest na podstawie wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy pracowników w systemie.

W celu sporządzenia PIT 8AR należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, następnie z listy wybrać ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM (PIT 8AR).

Zeznania roczne - PIT-8AR

Następny etap, to wybór roku, którego deklaracja ma dotyczyć oraz wskazanie celu:

  • złożenie deklaracji, lub
  • korekta deklaracji.

Zeznania roczne - dodawanie PIT-8AR

Jeśli jako Cel złożenia wybierzemy KOREKTA DEKLARACJI, wówczas konieczne będzie również oznaczenie rodzaju korekty.

Zeznania roczne - korygowanie PIT-8AR

System daje możliwość edycji danych w sekcji C., czyli kwot odprowadzonego podatku w poszczególnych miesiącach. Jest to możliwe w zakładce START » PODATKI »  DEKLARACJE ROCZNE po zaznaczeniu deklaracji i kliknięciu Modyfikuj. Po wybraniu tej opcji otworzy się okno, w którym można modyfikować dane w sekcji C. 

Zeznania roczne - modyfikowanie PIT-8AR

Aby edytować sekcje C., czyli należne zaliczki na podatek dochodowy oraz należny podatek zryczałtowany, należy odznaczyć pole automatyczne wyliczenie. Po tym kroku możliwe będzie modyfikowanie informacji zawartych w tym sektorze. W przypadku PIT 8AR system daje możliwość modyfikacji należnego zryczałtowanego podatku za poszczególne miesiące roku podatkowego. W obu przypadkach, aby możliwe było edytowanie tych pól, należy pamiętać o odznaczeniu pola automatyczne wyliczenie.

Zeznania roczne - edycja deklaarcji

Sporządzenie PIT 11

Deklarację PIT 11 można sporządzić w:

  • KADRY » DEKLARACJE » PODATKOWE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Deklarację można wygenerować dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w danym okresie. Deklarację można modyfikować oraz korygować na podobnej zasadzie jak pozostałe deklarację podatkowe. Szczegółową informację na ten temat zamieściliśmy w opracowaniu: PIT-11 - generowanie deklaracji dochodów pracowników.

Sporządzenie IFT 1R

Deklarację IFT 1R można sporządzić w:

  • KADRY » DEKLARACJE » PODATKOWE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

 Zeznania roczne - dodawanie IFT-1R

Deklarację można wygenerować dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w danym okresie. Deklarację można modyfikować oraz korygować na podobnej zasadzie jak pozostałe deklarację podatkowe. Szczegółową informację na ten temat zamieściliśmy w opracowaniu: Informacja o wysokości przychodu nierezydenta IFT-1/IFT-1R.

Wysyłka deklaracji do urzędu skarbowego

W systemie istnieje możliwość wysyłki wygenerowanych deklaracji podatkowych:

  • PIT 4R oraz PIT 8AR poprzez START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » ZAZNACZENIE DEKLARACJI » WYŚLIJ DO URZĘDU,

Zeznania roczne - wysyłka PIT-4R

  • PIT 11 oraz IFT 1R poprzez KADRY » DEKLARACJE » ZAZNACZENIE DEKLARACJI » WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO US LUB ZUS.

Zeznania roczne - jak wysłać deklarację PIT-11?

Po otwarciu się okna należy przejść do odpowiedniej zakładki, w przypadku osób fizycznych (jednoosobowa działalność gospodarcza) będzie to zakładka BEZ PODPISU i tam dokonać autoryzacji wysyłki deklaracji przychodem ze wskazanego w polu roku. Spółki muszą posiadać UPL-1 na pracownika wFirma.pl lub własny podpis elektroniczny, aby złożyć to zeznanie.

Więcej informacji na temat wysyłki elektronicznej deklaracji, można znaleźć w artykule: E-deklaracje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów