Metoda kasowa w wydatkach

Metoda kasowa (uproszczona) polega na ujmowaniu kosztów w dacie ich poniesienia. Podatek VAT naliczony od zakupu towarów lub usług, można odliczyć dopiero po zapłaceniu faktury. Sprawdź, jak zaksięgować fakturę z adnotacją "metoda kasowa"!

Metoda kasowa w wydatkach - wprowadzanie wydatków do systemu

Podczas wprowadzania faktury zakupu poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE znajduje się opcja METODA KASOWA.

Zaznaczenie tej funkcji powoduje ujęcie podatku VAT naliczonego dopiero w momencie rozliczenia wydatku w systemie (w dacie faktycznej zapłaty). Opcję tą zaznacza się najczęściej w przypadku otrzymania faktury od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową (otrzymana faktura powinna mieć adnotację ”metoda kasowa”).

Metoda kasowa w wydatkach - wprowadzanie wydatków do systemu

Po zapisaniu wydatku przy jego numerze pojawi się dodatkowa ikonka Metoda kasowa w wydatkach - ikonka przy wydatku oznaczajaca zastosowanie metody kasowej z opisem: Wydatek księgowany do rejestru VAT metodą kasową.

Metoda kasowa w wydatkach -  informacja dot. księgowania wydatku w metodzie kasowej

Wydatek zostanie zaksięgowany w Księdze Przychodów i Rozchodów w dacie wystawienia, natomiast w Rejestrze zakupu VAT po jego rozliczeniu w systemie, zgodnie z datą dokonania płatności. Jednocześnie faktura, po rozliczeniu płatności w systemie będzie oznaczona symbolem "MK" w strukturze JPK V7.

Użytkownicy, którzy w ustawieniach wybrali formę rozliczeń podatku VAT metodą kasową, nie mają dostępnej powyższej funkcji podczas wprowadzania wydatku. Podatek VAT od zakupów automatycznie ujmowany jest w terminie rozliczenia wydatku w systemie, a więc po dokonaniu zapłaty.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz