Metoda kasowa w wydatkach

Podczas wprowadzania faktury zakupu poprzez WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT, w zakładce Import z zagranicy i inne zaawansowane znajduje się opcja Metoda kasowa.

Zaznaczenie tej funkcji powoduje ujęcie podatku VAT naliczonego dopiero w momencie rozliczenia wydatku w systemie (w dacie faktycznej zapłaty). Opcję tą zaznacza się najczęściej w przypadku otrzymania faktury od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową (otrzymana faktura powinna mieć adnotację ”metoda kasowa”).

faktura metoda kasowa

Po zapisaniu wydatku przy jego numerze pojawi się dodatkowa ikonka metoda kasowa z opisem: Wydatek księgowany do rejestru VAT metodą kasową.

metoda kasowa

Wydatek zostanie zaksięgowany w Księdze Przychodów i Rozchodów w dacie wystawienia, natomiast w Rejestrze zakupu VAT po jego rozliczeniu w systemie, zgodnie z datą dokonania płatności.Użytkownicy, którzy w ustawieniach wybrali formę rozliczeń podatku VAT metodą kasową, nie mają dostępnej powyższej funkcji podczas wprowadzania wydatku. Podatek VAT od zakupów automatycznie ujmowany jest w terminie rozliczenia wydatku w systemie, a więc po dokonaniu zapłaty.