0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwieszenie działalności gospodarczej w systemie

Wielkość tekstu:

W sytemie wfirma.pl po dokonaniu czynności związanych z zawieszeniem działalności możliwe jest dokonanie czynności związanych z odwieszeniem działalności gospodarczej.

Kroki, które należy wykonać po zawieszeniu działalności gospodarczej omawia artykuł pomocy: Jakie są konsekwencje podatkowe związane z zawieszeniem działalności?

Odwieszenie działalności a środki trwałe

W sytuacji gdy nie został wskazany miesiąc odwieszenia amortyzacji przy środku trwałym należy dokonać jego wprowadzenia. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » klikamy na nazwę środka trwałego. W oknie które się pojawi należy przejść do podzakładki ZAWIESZENIA AMORTYZACJI. Następnie zaznaczamy dodane zawieszenie amortyzacji i korzystamy z opcji MODYFIKUJ.

Odwieszenie działalności gospodarczej

W oknie, które się otworzy w polu KONIEC ZAWIESZENIA wprowadzić należy miesiąc i rok, w którym ma nastąpić wznowienie amortyzacji czyli została odwieszona działalność.

Odwieszenie działalności gospodarczej

Odwieszenie działalności gospodarczej - kwestie ZUS i podatków

Jak dokonać rozliczenia na gruncie ZUS po odwieszeniu działalności?

Pierwszy ZUS DRA po odwieszeniu działalności generuje się za okres, w którym nastąpiło odwieszenie. W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJE. W sytuacji gdy odwieszenie nastąpiło w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji należy zaznaczyć opcję CZĘŚCIOWE SKŁADKI i wpisać liczbę dni prowadzenia działalności z uwzględnieniem świąt, sobót i niedziel. W ten sposób w deklaracji zostaną wykazane składki za tę część miesiąca, w którym była prowadzona działalność.

Odwieszenie działalności gospodarczej

Jak dokonać rozliczenia na gruncie podatkowym po odwieszeniu działalności?

Po odwieszeniu działalności gospodarczej należy rozliczyć tak jak przed zawieszeniem działalności zaliczkę na podatek dochodowy (za cały okres zawieszenia również) oraz plik JPK_V7 (za pierwszy miesiąc, w którym miało miejsce wznowienia działalności) jeżeli podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. Instrukcja generowania zaliczki i pliku JPK_V7 znajduje się w artykule pomocy: Obowiązki przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego i ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów